rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 966

Találatok szűrése
/97
<< >>
 • 1. világháborús emlékmű

  1. világháborús emlékmű

  Tiszasüly 1995

  Tiszasüly község 1. világháborús emlékművét 1928. szeptember 30-án avatták fel. Alkotója Székely Károly (1880-1941) szobrászművész volt. A két méter magas talapzaton egy honvédet ábrázoló műkőből készült alak áll. A talapzaton a tiszasülyi hősi halottak neve olvasható. Az emléktábla felirata: "Az 1914-1918. évi világháborúban a hazáért elvérzett és hősi halált halt fiai emlékére emeltette Tiszasüly község közönsége." Kósa Károly felvétele

 • Dózsa György-emléktábla

  Dózsa György-emléktábla

  Szolnok 1995

  Makfalvi Dózsa György (1470 körül – 1514) az 1514-es parasztlázadás vezéralakjának emléktábláját a nevét viselő utcában álló épület homlokzatán helyezte el a város vezetése 1972-ben. A Dózsa György-relief Nagy István (1920-) szobrászművész alkotása. Az emléktábán Petőfi Sándor A nép nevében című költeményének (1847) első versszakának Dózsa Györgyre vonatkozó egyik sora olvasható: "[...] szellemét a tűz nem égeté meg [...]" Kósa Károly felvétele

 • Fakereszt

  Fakereszt

  Zagyvarékas 1995

  Fakereszt pléh korpusszal. Kósa Károly felvétele

 • Partos kápolna

  Partos kápolna

  Szolnok 1995

  Szolnokon, a Nyíl utca végében áll a Partos kápolna műemlék jellegű épülete, mely 1799-ben épült késő barokk stílusban. Huszártornya később épült. Egyhajós kápolna félköríves szentéllyel. Négyzet alaprajzú. Jelentős szerepe volt a kis templomnak 1849. március 5-én, a győzedelmes szolnoki csata napján. Jókai Mór is többször megemlíti A két menyasszony című elbeszélésében: "a nyugati részen egy dombra épült kápolna, mely egyetlen emelkedett hely az egész síkságon." A csata kezdetekor "középütt jött a szegedi zászlóalj, többnyire kaszákkal fegyverzett újonczhad. A Tisza felől a vörössipkások s a kápolna felől a huszárság egész tömegben." Kicsivel később: "amott a kápolna felől foly legiszonyúbb hévvel az ütközet. Négyszögben áll ki a síkra egy ezred határvadász, mit szilaj rohammal támad meg a huszárság egész tömegével. Kétszer visszaverik, harmadszor megtörik a négyszög, a paripák a szuronyok közé rohannak s egy percz alatt szétszórva, elgázolva rohan a kápolna sánczainak a rendvesztett csapat. Ott megtorlik, vele egyszerre érnek az ágyúkhoz üldözőik, egy kanyarulattal el vannak vágva a városba visszavonulhatástól, rendetlenül felbomolva rohannak azután, merre még utat látnak..." Kósa Károly felvétele

 • Szegedi Kis István-emléktábla

  Szegedi Kis István-emléktábla

  Szolnok 1995

  Szegedi Kis István (1505?-1572) török rabságából való kiszabadulásának 400. évfordulója alkalmából avattak emléktáblát 1962. október 7-én a szolnoki református templomban. Kósa Károly felvétele

 • Zsidó sírkövek

  Zsidó sírkövek

  Besenyszög 1995

  Zsidó sírkövek a besenyszögi temetőben. Kósa Károly felvétele

 • Emlékoszlop

  Emlékoszlop

  Szolnok 1994

  1. világháborús orosz hadifoglyok emlékműve a Kőrösi úti temető területén található hősi temetőben (1. és 2. világháborús katonatemető). Kósa Károly felvétele

 • Hősi emlékmű

  Hősi emlékmű

  Szolnok 1994

  Hősi emlékmű az 1. és 2. világháború magyar, német, olasz, orosz és román elesett katonáinak és hadifoglyainak emlékezetére a szolnoki római katolikus temetőben. A 2. világháború befejezése után a hősi temető rendezését és a bombázások által lerombolt 1. világháborús Martinelli-féle emlékművek darabjaiból, valamennyi itt eltemetett hősi halott tiszteletére emlékoszlopot kívánt a város állítani 1948-ban. Az emlékmű felállítását a szolnoki 16. Honvédkiegészítő Parancsnokság anyagilag támogatta. Az emlékmű tervrajzát Kurucz Tibor műszaki tiszt készítette el. A rendelkezésére álló anyagból hét műkőkockát faragtatott ki és helyeztetett egymásra. A gúla tetejére egy épségben maradt turulmadarat állítottak. A beton obeliszk talapzatán az emlékműhöz koszorút elhelyező szűrös parasztember, aki az elesett fiait gyászoló népet szimbolizálja. 1949 augusztusában Bagi Mátyás kőfaragó véste le a Kossuth téren csonkán álló Horthy István-szobor mellékalakját és szállította a temetőbe. Ünnepélyes felavatásra nem került sor. A vesztesek oldalán elesettek nem számítottak hősi halottaknak. Az emlékműre feliratot sem helyeztek el, az áldozatok neve sem szerepelt az obeliszken. Kósa Károly felvétele

 • Feszület

  Feszület

  Szolnok 1994

  Feszület a Kőrösi úti temető hősi temetőjében, ahova 1914 és 1919 között 760 magyar hősi halottat temettek. Itt már 1915-ben felállítottak egy emlékművet. Ennek helyén áll ma az az 1831-ben készült kő feszület is, melynek hátoldalára vésték: „feltámadunk”! Az 1924-es áthelyezéskor írták: „A Szolnokon állomásozó katonai zászlóalj parancsnoksága a város tanácsával egyetértésben elhatározta, hogy a szolnoki katonai temetőben ideiglenesen elhelyezett főemlék helyére egy kőkeresztet állítanak. A régi római katolikus temető egyik kőkeresztjét a katonai parancsnokság már át is szállította, s azt a hősök temetőjében fel is állíttatta. A halottak estéjén tartani szokott katonai gyászünnepség már a feszület előtt fog megtartatni.” (A feszület eredetileg a mai ravatalozó környékén állt.) A hősi temetőt 2006-ban felújították. Kósa Károly felvétele

 • Tanulófiú

  Tanulófiú

  Szolnok 1995

  Az egykori 605. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet kollégiumi épülete (napjainkban Szolnok Városi Kollégium Tiszaparti Tagintézmény) előtt 1966-ban állították fel ifj. Szabó István alkotását. Kósa Károly felvétele

/97
<< >>