rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 9

Találatok szűrése
 • Noemi_lead

  Noémi: Imádságok zsidó leányok számára

  szöveg
  minősített tartalom

  Noémi: Imádságok zsidó leányok számára Részlet az Előszóból:
  "A judabeli Bethlehem városában élt egykoron egy boldog, szerencsés és bájos hajadon. A neve is boldogságot, üdvöt jelentett Noéminek, a kellemesnek, a szépnek hívták. Ám a szerencse forgandó, az ifjúság, a bübáj elmúlandó, a boldogság idejéből keserűség napjai fakadhatnak.
  (...) Magyar nyelven szólaltatom meg imádságos könyvemben Izrael fohászainak hangulatát. Tanainak oktatását. Szárnyaló istenhitének bensőségét. Ami a héber imádságokból sejtésképen árad leányaink lelkületébe: a zsidó vallás erkölcsi magasztosságának igazsága, az megértésképen nemesítse át ifjú lelkeiket édes magyar nyelvünknek dallamos szavával."

  "Neila
  Hajlik az alkony, közelg az este,
  óh Uram, Istenem, az engesztelés
  napja távozni készül immár mitölünk.
  Egy hosszú napon át ostromoltuk
  a te kegyelmedet, óh nyissad
  fel minekünk a te bocsánatod
  mennyei kapuját, mielőtt kigyullad
  az ég peremén az alkonyi csillag
  bágyatag fénye. Uram! irgalmazz!
  törüljed el a mi vétkeinket!"

 • A300_197_Kis_Rabbiegyemlkonyv_Lead

  Az Országos Rabbi-Egyesület első negyedszázada 1906-1931

  szöveg

  Emlékkönyv

  A Rabbiegyesület jubileumára. "Az ORE (Országos Rabbiegyesület) a Dunántúli Rabbiegyesületből alakult. Negyedszázados fennállása után hódolattal óhajtjuk a megalapitók emlékét ünnepelni, midőn az elmúlt negyedszázadra visszatekintünk és fölidézzük lelki szemeink elé a régieket, akik elmentek, de akiknek szelleme minket is vezérel."

 • Kiss_Arnold_Alom_Es_Valosag_Lead

  Álom és valóság

  szöveg
  minősített tartalom

  Részlet az előhangból: "Hát bizony ez nem memoár. És nem is riport, még kevésbbé krónika vagy önéletrajz. Ez, ahogy a találó címe elárulja, egyben meg is állapítja: álom és valóság. Benne él, mozog és viszi az akciót természetesen a költő maga is......."A bölcs Thackeray feledhetetlen szavát hallom: „A világ olyan, mint a tükör, minden emberre a saját arckifejezésével tekint vissza. Nézz bele mogorván s fanyar tekintet vetődik rád vissza; nevess rajta és vele, akkor az is vígnak fog tetszeni és jópajtásnak . .Ilyen tükörbe nézett Kiss Arnold. Meglátta benne magát is. De most odaadja nekünk a tükröt. Csodaszép jószág ez. Nincs istenibb ajándék a mesénél. Dr. Hajdu Miklós."

 • Mirjam_lead

  Mirjam: Imádságok Zsidó Nők számára

  szöveg
  minősített tartalom

  Részlet a Szombat reggeli imából:
  "Énekkel ha tele volna a mi szájunk, úgy amint a tenger vizzel, ujongással a mi nyelvünk, hatalmatos, mint a tornyos, fodros hullám, ajakunkon dicsőséged végtelen, mint egek boltja, ha a szemünk ugy csillogna, mint a napfény, s mint a holdnak sugara, kezeink meg kiterjesztve, mint a szárnyak sásmadarak testén, s könnyed lenne a mi léptünk, mint a zergék szökellése: akkoron sem mondhatnók el ugy, amint kell, a mi hálánk tenéked, Örökkévaló mi Istenünk, és mi atyáink Istene!"

 • Horovitz_lead

  A Fekete Horovitz

  szöveg
  minősített tartalom

  és más elbeszélések

  A Fekete Horovitz és más elbeszélések

 • Csillagok_lead

  Elborult csillagok alatt

  szöveg
  minősített tartalom

  Ujabb költemények, 1919-1922.

  V.
  Zsidó vagyok!
  „Zsidó vagyok, hat szabad-e meg nekem
  Magyarul hinnem, magyarul remélnem?!
  Zsidó vagyok! — egy űzött fajnak sarja,
  Amely nem tud és nem akar feledni,
  Mely büszke arra, hogy a Jordán partján
  Tanult meg mártírkoronát viselni.
  Zsidó vagyok! — az álmodók fajából,
  Nincs vértje más: csak ősi bibliája,
  S ha kergetik, nincs fegyvere, csupán csak:
  Egynéhány borús, fájdalmas imája.
  Zsidó vagyok! — Áchásvér, aki varok,
  Az ágyékomnak feszülését várom,
  Mig uj messiást ad majd a világnak,
  Mig égő csillag lesz a régi álom, (…)”

 • Nagdela_lead

  Sámuel Hanagid Ibn Nagdéla

  szöveg
  minősített tartalom

  Népszerű zsidó könyvtár sorozat 20. szám

  "Megtiltották, hogy zsidó a „Don” címet viselje. A Marran zsidók tömege jelenik meg Spanyolországban. Azok a zsidók ezek, akik látszatra, hogy az üldözés, az 1479. évben fölállított inquisitió gyötrelmeitől meneküljenek, áttértek a keresztény hitre. Ezeket a spanyolok „conversos" „megtértek"-nek vagy „nuevos christianos“-nak nevezték, vagy más névvel „marranos”-oknak."

 • Gabirol_lead

  Salamon Ibn Gabiról

  szöveg
  minősített tartalom

  Népszerű zsidó könyvtár sorozat 4. szám

  Részlet a műből: "Mikor Titusz véget vetett a zsidó állam önállóságának, Hispánia helytartója azt az óhajtását fejezte ki a diadalmas római hadvezérnek, küldene neki zsidókat Spanyolországba. Mert kicsiny számban eddig is éltek zsidók a pyraneusi félszigeten, akik virágzó kereskedelmi gyarmatokat létesítettek ottan, s a spanyol államfériu arról volt meggyőződve, hogy a zsidó szellem, a zsidó találékonyság és szorgalom : hazájának csak áldására lehet. Titusz teljesítette a kívánságot. Előkelő zsidó családok vándoroltak a szent földről Spanyolországba, s ezek honosították meg a Syriában művészetté fejlődött selyemipart uj hazájukban is."

 • A300_58_Nagy_per_Lead

  A nagy per

  szöveg
  minősített tartalom

  Zsidókérdés

  Társadalmi korrajz a zsidó kérdésről 1933-ban.