rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 27

Találatok szűrése
/3
<< >>
 • Holocaust: A pernye beleég a bőrünkbe

  Holocaust: A pernye beleég a bőrünkbe

  szöveg

  Nem valami több évezredes régiségről van szó, mint, mondjuk, a lakosság kíméletlen áttelepítése az asszírok hadjáratai során. A Holocausthoz még ezer szállal kapcsolódnak mai állapotaink. Vannak közöttünk túlélők, ahogyan az áldozatul kiszemelt, de a haláltól megmenekült személyeket nevezni szokták, vannak idős tettesek és vannak egykori közönyös szemlélők. Vagy gyermekeik, unokáik. És persze, vannak igaz emberek is: akik tudatosan vagy az élet természetes reflexeivel segítettek. De nincs közmegegyezés arról, hogy mindez a mi történetünk, valamennyiünké. A Holocaust: zsidók millióinak meggyilkolása a zsidó nép történelme, de nemcsak az: szerves része a magyar történelemnek.

 • A sumer irodalmi hagyomány

  A sumer irodalmi hagyomány

  szöveg

  Tanulmányok

 • borító

  Zsidók az Északkeleti-Kárpátokban

  szöveg

  Kárpátalja, A 16. századtól a 19. század közepéig

 • Sumer és magyar?

  Sumer és magyar?

  szöveg
 • Šumer irodalmi hagyomány

  A Šumer Irodalmi Hagyomány

  szöveg

  Elvek és utak

  Tanulmányok

  Istenek, isten-királyok, mitikus hősök történeteit, az ókori šumer irodalom alkotásait értelmezi, magyarázza tanulmánykötetében Komoróczy Géza. Felfogása szerint a mítosz mesés, fantasztikus formái a történeti valóság képét őrzik, keletkezésük korának társadalmi állapotait, a történeti változásokat tükrözik. Új könyvéről a szerző a következőket mondja: "Tanulmányaim célja, hogy az i. e. 1. évezred közepéről Aššur-banapli ninivei könyvtárban, illetve az i. e. 2. évezred első századaiból fennmaradt šumer irodalomnak időbeli dimenziót adjanak: hogy a régmúltat korszakokra, a hagyományt rétegekre bontsák. Az időbeni távlatok vizsgálata főként történeti módszereket kíván, elemzéseim ezért mozognak többnyire az irodalomtörténet és a történetírás határmezsgyéjén. A kultúra emlékeit, letűnt korok irodalmát is, az utókor, tudjuk, rendszerint nem a maguk eredeti mivoltában fogadja be: azt veszi át, s egyáltalán, azt veszi észre belőlünk, amire szüksége van. Az utóélet olykor "termékeny félreértés". Mégis, tanulmányaim az érzést szeretnék szolgálni- komolyan remélem, nem valami terméketlen érzést."

 • borító

  Két életrajz

  szöveg

  In: Értesitő, 1993. április (8. szám)

  A 18. századi R. Hayim Josef David Asulai Rasi-életrajzának annotált forditása.

 • borító

  A zsidóság története Erdélyben (1623-1944)

  szöveg

  Az Erdély területén élt zsidók története a kezdetektől a Holokausztig, sok adattal.

 • borító

  Zsinagógák és zsidó közösségek Magyarországon

  szöveg

  Térképek, rajzok, adatok

  Magyarországi zsinagógák építszeti, műemlékvédelmi áttekintése: zsinagógatípusok, zsinagógák helye a település-szerkezetben, térképek, alaprajzok.

 • borító

  Értesítő, 1996. február

  szöveg

  A középkori zsidó történelemből: Askenázi zsidóság a keresztes háborúk előtt.

 • borító

  Két emberöltő

  szöveg

  Az Egyenlőség évtizedei (1881-1931)

  Emlékezések, dokumentumok - A neológia meghatározó közéleti periodikája.

/3
<< >>