rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 62

Találatok szűrése
/7
<< >>
 • Jókai

  Jókai Természettudománya

  Jókai Természettudománya

 • Heinrich Böll Katharina Blum elvesztett tisztessége

  Heinrich Böll Katharina Blum elvesztett tisztessége

  „Az elbeszélés szereplői és cselekménye kitaláltak. Ha némely ábrázolt zsurnalista mesterkedése mégis hasonlítana a 'Bild-Zeitung' mesterkedéseire, akkor ezek a hasonlóságok nem szándékosak, nem is véletlenek, hanem elkerülhetetlenek.” Elkerülhetetlenek, mert Böll új kisregénye éppen ezekről a mesterkedésekről szól, mert éppen a 'Bild-Zeitung' jóvoltából saját bőrén is tapasztalhatta őket. Emlékezetes eseménye volt ugyanis néhány évvel ezelőtt az NSZK-beli reakciós és haladó erők párharcának, hogy a 'Bild-Zeitung' rágalomhadjáratot indított Böll ellen, amiért egy cikkében tárgyilagos hangot követelt az újbaloldali anarchisták, személy szerint az Ulrike Meinhof körül keltett mesterséges hisztériában. Indíttatásában tehát Böll új kisregénye válasz erre a rágalomhadjáratra, leleplezése a közvélemény-manipuláló mesterkedéseknek, végső formájában azonban sokkal több pamfletnél: igazi irodalmi alkotás, méltó folytatása a Csoportkép hölggyel című regényének: középpontjában szintén egy rokonszenvesen határozott, végleteivel is harmonikus egyéniségű „hölgy” áll, Katharina Blum, aki amolyan Kohlhas Mihályként maga szerzi vissza elorzott tisztességét: lelövi az újságíróját annak a lapnak, amely tönkretette nagy gonddal és fáradsággal fölépített tisztességes életét.

 • Zola Életöröm

  Zola Életöröm

  1884-ben született az Életöröm című regénye. Az irodalomkritika a naturalizmus szélsőséges megnyilvánulásaként értékelte benne Zola kegyetlen, meghökkentő elemeket is felvonultató ábrázolásmódját. Különösen a hősnő (Pauline) első menstruációjának vagy a regény végén bekövetkező koraszülés drámai leírása (orvosi realizmus) váltott ki megbotránkozást. Zola az ún. „rózsaszín irodalommal” szemben a valóság közvetlenebb s így teljesebb, szókimondóbb bemutatására törekedett. A polgári képmutatást megbocsáthatatlan bűnnek tartotta. Az ábrázolt valóság azonban nem pusztán fényképfelvétel, hanem hiteles leírása a láthatónak.

 • José Maria Eca de Queirós Amaro atya bűne

  José Maria Eca de Queirós Amaro atya bűne

  A nagy múlt századi portugál író világhírű regénye egy hivatástudati válsággal küzdő fiatal pap és egy vakbuzgó úrilány tragikus szerelmének története egy álmos kisváros képmutató közegében. A gátlásos és buja Amaro mind mélyebbre süllyed tilalmas mámorukba, és mire végül jóvátehetetlen tettre ragadtatja magát, teljes komorságában tárul fel előttünk a szenteskedő kispolgári erkölcs embertelensége. Az Amaro atya bűne, ez a széles medrű társadalmi regény, kritikai irányát és stílusát tekintve Eca egész életművének foglalta, egyben a portugál realizmus legkiemelkedőbb, számos hazai és külföldi kiadást megért alkotása.

 • Émile Zola Tisztes úriház

  Émile Zola Tisztes úriház

  A pénzre és szerelemre éhes, de az élet dolgaiban tapasztalatlan Octave egy tisztes úriházban bérel lakást a nagy lehetőségek Párizsában. Csinos fiatalember, aki elsősorban a nők révén szeretne karriert csinálni. A korabeli polgárokat az önzés, pletykálkodás, kapzsiság és irigység fűti, így elvegyülve Octave könnyen jut vagyonhoz, testi szerelemhez, dicsőséghez; ha ügyesen használja alantas eszközeit, és megválogatja barátait, de még inkább ellenségeit. Az egyik legnagyobb hatású francia író mesterműve kíméletlenül leplezi le kora képmutatását, erkölcsi hanyatlását. Octave visszás sikertörténete tökéletesen példázza, hogy egy tisztességtelen világban csak tisztességtelen eszközökkel lehet érvényesülni.

 • Thornton Wilder A teremtés nyolcadik napja

  Thornton Wilder A teremtés nyolcadik napja

  „1902 kora nyarán John Barrington Ashley coaltowni lakost bíróság elé állították azzal a váddal, hogy megölte Breckenridge Lansinget, aki ugyancsak Coaltownban, ebben a dél-illinoisi bányavároskában lakott. Bírái bűnösnek találták, és halálra ítélték. Öt nappal ezután, kedden, július 22-én hajnali egy órakor megszökött őreitől a vonatról, amely a kivégzés helyszínére szállította. Az „Ashley-ügy” az egész Közép-Nyugaton rendkívüli érdeklődést, fölháborodást keltett, és sok gúnyolódásra adott alkalmat. Öt évvel később a springfieldi államügyészség közölte, hogy újabb adatok kerültek napvilágra, amelyek döntően bebizonyították John Ashley ártatlanságát.”

 • Nagy István Szemben az árral Önéletrajzi regény 4. kötet

  Nagy István Szemben az árral Önéletrajzi regény 4. kötet

  Nagy István önéletrajzi regénye.

 • Az eltűnt idő...

  Az eltűnt idő nyomában

  "... ha időm lenne munkámat bevégezni, akkor sikerülne rányomnom annak az Időnek a pecsétjét, mely most oly erőszakosan uralja elmém, és művemben embereket írnék le... embereket, akik nagyobb helyet foglalnak el az Időben annál a helynél, mely oly szűkmarkúan megadatott nekik a Térben, s olyan helyet, mely valóban végtelen, mivel ezek az emberek, akárcsak az évek áramába vetett óriások, egyszerre érintik életüknek azokat a periódusait, melyeket oly sok-sok nap választ el egymástól, s oly messzi vannak az Időben." - Marcel Proust

 • Az erdélyi habán kerámia

  Az erdélyi habán kerámia

 • Vásárhelytől a Fényes Portáig: Emlékiratok, levelek

  Vásárhelytől a Fényes Portáig: Emlékiratok, levelek

/7
<< >>