rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 98

Találatok szűrése
/10
<< >>
 • utasitás

  Utasítások

  A véderőről szóló 1868-ik évi XL-ik törvényczikk és az ezt módosító 1882-ik XXXIX-ik törvényczikk végrehajtása tárgyában

  1868. évi XL. törvényczikk a véderőről és 1882. évi XXXIX. törvényczikk a véderőről.

  Utasítás a véderőről szóló 1868. évi XL. törvényczikk végrehajtása tárgyában.

 • 2015_48224_Adf-BM

  Számolócédula. Szent-Margitszigeti üdítővíz

  Kellemes ízű és egészséges szénsavval telített ásványvíz. A Fővárosi Közmunkák Tanácsa tulajdona. A Szent-Margitsziget Gyógyfürdő felügyelőségének kezelésében, Budapest.

 • 2015_48223_Adf-BM

  Számolócédula. Szt. Margitszigeti üdítővíz

  Legkiválóbb szénsavval telített ásványvíz. Mint asztali víz, nagyon kellemes jó hatású egészség ápoló ital. Főherczegi Szt. Margitszigeti Gyógyfürdő felügyelőssége saját kezelésében. Reklám.

 • 2015_48132_Adf-BM

  Számolócédula. A Baldóci Deák Forrás. Páratlan borvíz.

  Baldóczi "Deák-Forrás"

  Baldóci Deák Forrás. Hazánk egyetlen tetemesebb glaubersó-tartalmú földes savanyúvíze. Különböző bántalmakra javallva. Budapesti képviselőség: IV. Károly-körút 10. szám. Telephon 18-68. Bővebbet a kútkezelőségnél Baldócon u. p. Szepes-Váralja. Reklám.

 • 78_176

  Láng M. porcelánraktárának reklámja és számlája

  Kétnyelvű (magyar és német) nyomtatott reklámlap, vonalazott hátoldalán kézírással elszámolás, egykrajcáros illetékbélyeggel.

 • KNY_19_01263_0540938_lead_663659

  Nagyméltóságú Perczel Béla m. kir. Igazságügyi Minister úrhoz

  felterjesztése a budapesti ügyvédi kamarának a telekkönyvi törvényjavaslat tárgyában

 • BALL 204/4

  A nagyméltóságú M. Kir. Földmivelés- Ipar- és Kereskedelmi Minisztériumhoz emlékirata a Felső-Magyarországi Vasiparosok Egyletének a vám-ügyben

  A nagyméltóságú M. Kir. Földművelés- Ipar- és Kereskedelmi Minisztériumhoz emlékirata a Felső-Magyarországi Vasiparosok Egyletének a vámügyben

  A digitalizált műpéldány a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ballagi-gyűjteményébe tartozik.

  Ballagi Géza (1851–1907) a jog- és államtudományok tudora, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, történész, egy cikluson át országgyűlési képviselő volt. Történeti, egyházpolitikai és tanügyi írásokat publikált. Páratlan gyűjteményt hozott létre magyar vonatkozású politikai röpiratokból, közéleti állásfoglalásokból, képviselőválasztási nyomtatványokból. Hagyatékát a Fővárosi Könyvtár vásárolta meg 1911-ben. Az ebből kialakított különgyűjtemény főként a 18-19. században megjelent Magyarországgal, illetve az Osztrák-Magyar Monarchiával kapcsolatos politikai vitairatokat tartalmaz. Különösen gazdag a pártküzdelmek, a közjogi és a közgazdasági kérdések irodalma. Az írások magyar, német, francia és latin nyelvűek.

  Az eredeti példányok a Fővárosi Szabó Ervin Központi Könyvtárában, a Budapest Gyűjtemény olvasótermében tanulmányozhatók.

 • BALL 86/6

  Igazságot kérünk

  A digitalizált műpéldány a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ballagi-gyűjteményébe tartozik.
  Ballagi Géza (1851–1907) a jog- és államtudományok tudora, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, történész, egy cikluson át országgyűlési képviselő volt. Történeti, egyházpolitikai és tanügyi írásokat publikált.
  Páratlan gyűjteményt hozott létre magyar vonatkozású politikai röpiratokból, közéleti állásfoglalásokból, képviselőválasztási nyomtatványokból. Hagyatékát a Fővárosi Könyvtár vásárolta meg 1911-ben. Az ebből kialakított különgyűjtemény főként a 18-19. században megjelent Magyarországgal, illetve az Osztrák-Magyar Monarchiával kapcsolatos politikai vitairatokat tartalmaz. Különösen gazdag a pártküzdelmek, a közjogi és a közgazdasági kérdések irodalma. Az írások magyar, német, francia és latin nyelvűek.
  Az összesen 4834 hosszabb-rövidebb kiadvány 441 kolligátumban, vagyis a különböző tárgyú, más-más szerző tollából megjelent publikációkat egybekötve tartalmazó kötetekben maradt ránk. A dokumentumok jelzetének első tagja a kötet jelzetét, a második a nyomtatványnak a kolligátumon belüli helyét mutatja.
  Az eredeti példányok a Fővárosi Szabó Ervin Központi Könyvtárában, a Budapest Gyűjtemény olvasótermében tanulmányozhatók.

 • 13208_1

  Ádám és Éberling udvari vászonáru szállítók számlája, 1879

  Kétnyelvű (magyar és német) nyomtatott fejléces számla, adatok kézírással, özv. Makray Lászlóné részére, cégbélyegzővel („Ádám és Éberling cs. és magy. kir. udvari szállitók Budapest") hátoldalán régiségkereskedő bélyegzője

  Makray László (1815--1876) honvéd ezredes, Makray Ádám országgyűlési képviselő apja

 • Lukács Béla 1884.

  Államháztartás és adózás Francziaországban

/10
<< >>