rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 329

Találatok szűrése
/33
<< >>
 • orok_langok_lead

  Örök lángok

 • gyasz_Rudolf_lead

  Gyászbeszéd

  Ő F. Rudolf trónörökös emlékezetére

  Dr. Steinherz Jakab, székesfehérvári főrabbi által Ő F. Rudolf trónörökös emlékezetére tartott gyászbeszéd
  Részlet a gyászbeszédből: "A lelki fájdalomnak van egy sajátságos neme, melytől nem irtózunk, melyet nem kerülünk, sőt inkább hozzá ragaszkodunk, újra meg újra feltámasztjuk, ha elenyészni készül, A gyászba borult lelkeknek fájdalma az, melylyel elköltözött kedveseiknek adóznak. A szerető szív gyönyörét leli a szenvedésekben, melyeket a drága emlék fölidéz benne és azért keresve keresi a fényes nyomokat, melyek egyedüli maradványai egy eltűnt boldogságnak ’A szív megható küzdelme az a mindent feledtető idővel és legfényesebb bizonysága hűségünk és odaadásunk állhatatosságának azok iránt kiket igazán szerettünk és tiszteltünk."

 • Ágai Adolf

  Ágai Adolf

  Ágai Adolf munkásságának leirása.

 • Het_oszlop_Lead

  Hét oszlop

  A Szegedi zsidó nőegyesület centenáriuma

  A szegedi zsidó nőegylet 100 éves működésére irt ünnepi beszéd. "Megsegített Isten bennünket. Egy századon át folytattuk a segítő munkát. Az Ő áldása kísérjen...." Lőv Immánuel ünnepi beszéde

 • Kazinczy_es_a_zsidok_Lead

  Kazinczy Ferenc és a zsidóság

  Különlenyomat a Magyar Zsidó Szemle 1932. és 1933. évfolyamából.

 • Graetz_4_lead

  A zsidók egyetemes története 6 kötetben, Graetz nagy műve alapján (IV. kötet)

  Izrael népének történetében az iszlám hatás : AZ ISLAM KELETKEZÉSÉTŐL A MAIMUNI-KORSZAK BEREKESZTÉSÉIG (622-1230)

  A mű a zsidóság történetét beszéli el, 6 kötetben, az ókortól a XVII. századig,
  Heinrich Graetz 'Geschichte der Juden' c. eredeti (12 kötetes) műve alapján, Szabolcsi Miksa átdolgozásában.

 • Sebestyen_vegyes haz_lead

  A magyar zsidók története a vegyes házból származó királyok alatt

  (1301-1526)

  Kohn Sámuel műve és egyéb források (Pollák Miksa, Büchler Sándor, Frisch Ármin, Balog Szidónia) nyomán írta Sebestyén Károly

 • 136_MINOSZ_Izr_Nőegylet_Lead

  Almanach 1937-1938 ( 5698)

  A Magyar Izr. Nőegyletek Országos szövetsége fennállásának 15-ik évfordulója emlékére

  "Örőmmel állapítom meg e másfél évtized munkája alapján,hogy a MINOSz értékes eredményeket ért el felekezetünk női munkájának szerves egybekapcsolásával, mert egységes irányt és összhangzatos összefogást tudott teremteni a Magvyarorstágon működő izraelita nőegyletek között azoknak a nemes céloknak javára, amelyeket nőegyleteink szolgálnak" STERN SAMU m. kir. udvari tanácsos, a Magyarországi Izraeliták Országos Irodája és a Pesti Izraelita Hitközség elnöke

 • Csillag_Zsidó_anegdoták_Lead

  Zsidó anekdoták kincsesháza

  Bevezető "Anekdoták, tréfás megjegyzések és közmondások .gyűjteménye mindenütt másutt egy kisebb vagy nagyobb jelentőséggel biró irodalmi esemény, nálunk zsidóknál sokkal több, mert történeti forrásmunka, A zsidó anekdoták történeti értékét az adja meg, hogy a sokszor évtizedekként változó zsidó társadalmi berendezéseknek beszélő tanui." Csillag Máté ezeket gyüjtötte csokorba , az utókor számára.

 • Vadasz_Lipot_Beszedei_Lead

  Vadász Lipót beszédei

  "Vadász Lipót emlékének ebben a könyvben a szeretet áldoz. Szeretet szedte össze élete értékének e kevés, de meggyőző dokumentumait, szeretet írja hozzá e sorokat. Mert országos szereplése igen rövid ideig tartott. Majdnem azzal a paradoxonnal merném őt jellemezni, hogy többet vesztettünk, mint amennyit bírtunk benne. Mert tudásának, munkaképességének, szellemének és nemes, nagy erkölcsének kincseit magával vitte kora halálába s az ország alighogy meglátta és felismerte értékeit, gyorsan el is esett attól, hogy gyümölcseit élvezhesse.Már közel volt ötvenedik évéhez, amikor először kapott mandátumot s kilépett az ország színpadára 1910-ben. És nem telik bele két esztendő és Vadász Lipót Tisza Istvánnak egyik legbizalmasabb embere és igazságügyi államtitkár. És ismét két év és kitör a háború és a vesztes háború után jön a kataklizma, melytől elmerül a régi gondolkozás, a régi erkölcs, a régi Magyarország és Vadász Lipót pályája kettétörik. És csakhamar elégett a nemzet számára a sors által rakott máglyán más nemes lelkekkel együtt Vadász Lipót és a benne elhamvadt lelki és szellemi kincsekből megmaradt im egy maroknyi drága hamu: ez a könyv." Rákosi Jenő

/33
<< >>