rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 528

Találatok szűrése
/53
<< >>
 • Ágai Adolf

  Ágai Adolf

  szöveg
  minősített tartalom

  Ágai Adolf munkásságának leirása.

 • gyasz_Rudolf_lead

  Gyászbeszéd

  szöveg
  minősített tartalom

  Ő F. Rudolf trónörökös emlékezetére

  Dr. Steinherz Jakab, székesfehérvári főrabbi által Ő F. Rudolf trónörökös emlékezetére tartott gyászbeszéd
  Részlet a gyászbeszédből: "A lelki fájdalomnak van egy sajátságos neme, melytől nem irtózunk, melyet nem kerülünk, sőt inkább hozzá ragaszkodunk, újra meg újra feltámasztjuk, ha elenyészni készül, A gyászba borult lelkeknek fájdalma az, melylyel elköltözött kedveseiknek adóznak. A szerető szív gyönyörét leli a szenvedésekben, melyeket a drága emlék fölidéz benne és azért keresve keresi a fényes nyomokat, melyek egyedüli maradványai egy eltűnt boldogságnak ’A szív megható küzdelme az a mindent feledtető idővel és legfényesebb bizonysága hűségünk és odaadásunk állhatatosságának azok iránt kiket igazán szerettünk és tiszteltünk."

 • orok_langok_lead

  Örök lángok

  szöveg
  minősített tartalom

  Örök lángok, 1940

 • A300_185_Scheiber_Helleremlk_Lead

  Emlékkönyv

  szöveg

  Heller Bernát professzor Hetvenedik születésnapjára

  ELŐSZÓ "Dr. Heller Bernát professzor hetvenedik születésnapjának (1941.március 16.) megünneplésére Jubileumi Bizottság alakult, melynek elnöke: Dr. Goldziher Károly. A Jubileumi Bizottság elhatározta, hogy Heller professzor tiszteletére Emlékkönyvet ad ki. Az Emlékkönyv létrejötte oroszlánrészben Goldberger Salamon, a Pesti Izr. Hitközség Fiúgimnáziuma ny. igazgatója fáradhatatlan munkájának köszönhető."

 • 828_Első_Kronika_Lead.

  Az első magyar krónikáról

  szöveg
  minősített tartalom

  Küllönlenyomat Az IFJU IPAROS 1912. évi február havi számából. Irta és a maros-vásárhelyi .,Székely Társaság 1907 január hó 1O-én tartott gyűlésén felolvasta: DR. LÖVY FERENCZ rabbi.

 • 827_Adalékok_Lead

  Adalékok a magyar zsidóság reformkorszakbeli történetéhez

  szöveg
  minősített tartalom

  Részlet az előszóból. "Jelen munka a reformkor egyik jelentős kérdésének történetéhez kíván adalékokat nyújtani. Részben e nemű, a reformkorra vonatkozó adalékok már megjelentek a Magyar Zsidó Szemle hasábjain s jelen munka 11. fejezete e nemű munkásságom folytatása."

 • Sebestyen_vegyes haz_lead

  A magyar zsidók története a vegyes házból származó királyok alatt

  szöveg
  minősített tartalom

  (1301-1526)

  Kohn Sámuel műve és egyéb források (Pollák Miksa, Büchler Sándor, Frisch Ármin, Balog Szidónia) nyomán írta Sebestyén Károly

 • Graetz_4_lead

  A zsidók egyetemes története 6 kötetben, Graetz nagy műve alapján (IV. kötet)

  szöveg
  minősített tartalom

  Izrael népének történetében az iszlám hatás : AZ ISLAM KELETKEZÉSÉTŐL A MAIMUNI-KORSZAK BEREKESZTÉSÉIG (622-1230)

  A mű a zsidóság történetét beszéli el, 6 kötetben, az ókortól a XVII. századig,
  Heinrich Graetz 'Geschichte der Juden' c. eredeti (12 kötetes) műve alapján, Szabolcsi Miksa átdolgozásában.

 • Het_oszlop_Lead

  Hét oszlop

  szöveg
  minősített tartalom

  A Szegedi zsidó nőegyesület centenáriuma

  A szegedi zsidó nőegylet 100 éves működésére irt ünnepi beszéd. "Megsegített Isten bennünket. Egy századon át folytattuk a segítő munkát. Az Ő áldása kísérjen...." Lőv Immánuel ünnepi beszéde

 • Kazinczy_es_a_zsidok_Lead

  Kazinczy Ferenc és a zsidóság

  szöveg
  minősített tartalom

  Különlenyomat a Magyar Zsidó Szemle 1932. és 1933. évfolyamából.

/53
<< >>