rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 427

Találatok szűrése
/43
<< >>
 • orok_langok_lead

  Örök lángok

 • gyasz_Rudolf_lead

  Gyászbeszéd

  Ő F. Rudolf trónörökös emlékezetére

  Dr. Steinherz Jakab, székesfehérvári főrabbi által Ő F. Rudolf trónörökös emlékezetére tartott gyászbeszéd
  Részlet a gyászbeszédből: "A lelki fájdalomnak van egy sajátságos neme, melytől nem irtózunk, melyet nem kerülünk, sőt inkább hozzá ragaszkodunk, újra meg újra feltámasztjuk, ha elenyészni készül, A gyászba borult lelkeknek fájdalma az, melylyel elköltözött kedveseiknek adóznak. A szerető szív gyönyörét leli a szenvedésekben, melyeket a drága emlék fölidéz benne és azért keresve keresi a fényes nyomokat, melyek egyedüli maradványai egy eltűnt boldogságnak ’A szív megható küzdelme az a mindent feledtető idővel és legfényesebb bizonysága hűségünk és odaadásunk állhatatosságának azok iránt kiket igazán szerettünk és tiszteltünk."

 • Ágai Adolf

  Ágai Adolf

  Ágai Adolf munkásságának leirása.

 • A300_55_Lowinger_Heber_gram_Lead

  Két középkori héber grammatikáról

 • A300_51_Lenke_Beszterce_Lead

  A Besztercebányai Izraelita elemi iskola története

  Előszó „Midőn iskolánk 25 éves fennállásának megünneplése szóba került, a beszterczebányai hitközség iskolaszéke oda nyilatkozott, hogy iskolánk I. negyedszázados jubileumának méltó megünneplése az volna, ha iskolánk története meg- Íratnék és egyúttal meg is szavazta eme munkálat kiadásának költségeit… Dolgozatunkat ezzel a felekezeti tanügy minden igaz barátjának jóakaró figyelmébe ajánlom”

 • A300_07_Magyarhoni_zsidók_Lead

  A lelkiismereti szabadság és a magyarhoni zsidók szervezése

  II-ik történeti visszapillantással bővített kiadás

  Részlet a bevezetésből „Azért adom én ki most mégegyszer azt a röpiratot,mely 1890-ben jelent meg a neologok összes hamis jelszavainak a megdöntésére, valótlan, megtévesztő állításainak lecáfolására, mely jelszavakat, hamis állitásokat, ferdítéseket most is szünet nélkül ismételik.”

 • 827_Adalékok_Lead

  Adalékok a magyar zsidóság reformkorszakbeli történetéhez

  Részlet az előszóból. "Jelen munka a reformkor egyik jelentős kérdésének történetéhez kíván adalékokat nyújtani. Részben e nemű, a reformkorra vonatkozó adalékok már megjelentek a Magyar Zsidó Szemle hasábjain s jelen munka 11. fejezete e nemű munkásságom folytatása."

 • 828_Első_Kronika_Lead.

  Az első magyar krónikáról

  Küllönlenyomat Az IFJU IPAROS 1912.évi február havi számából. Irta és a maros-vásárhelyi .,Székely Társaság Í907 január hó 1O-én tartott gyűlésén felolvasta: DR. LÖVY FERENCZ rabbi.

 • 823_Sinaji_szellem_Lead

  A szinaji szellem

  Templom és iskola jubileuma

  A Templom és iskola jubileuma alkalmából írt beszéd.

 • Het_oszlop_Lead

  Hét oszlop

  A Szegedi zsidó nőegyesület centenáriuma

  A szegedi zsidó nőegylet 100 éves működésére irt ünnepi beszéd. "Megsegített Isten bennünket. Egy századon át folytattuk a segítő munkát. Az Ő áldása kísérjen...." Lőv Immánuel ünnepi beszéde

/43
<< >>