rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 4

Találatok szűrése
 • Graetz_6_lead

  A zsidók egyetemes története 6 kötetben, Graetz nagy műve alapján (VI. kötet)

  Izrael népének történetében az új vándorlások és letelepedések korszaka: A SPANYOL ZSIDÓK SZÉTSZÓRATÁSÁTÓL AZ AMSTERDAMBAN LETELEPEDETT MARANUS ZSIDÓK SZENTÉLYÉPÍTÉSÉIG (1492-1675)

  A mű a zsidóság történetét beszéli el, 6 kötetben, az ókortól a XVII. századig,
  Heinrich Graetz 'Geschichte der Juden' c. eredeti (12 kötetes) műve alapján, Szabolcsi Miksa átdolgozásában.

 • Graetz_5_lead

  A zsidók egyetemes története 6 kötetben, Graetz nagy műve alapján (V. kötet)

  Izrael népének történetében az általános üldözés századai : A KABALA FÖLTÜNÉSÉTŐL A SPANYOLORSZÁGI SZÁMÜZETÉSIG (1230-1492)

  A mű a zsidóság történetét beszéli el, 6 kötetben, az ókortól a XVII. századig,
  Heinrich Graetz 'Geschichte der Juden' c. eredeti (12 kötetes) műve alapján, Szabolcsi Miksa átdolgozásában.

 • Sebestyen_szombatosok_lead

  A szombatosok története Erdélyben

  Dr. Kohn Sámuel műve és egyéb források nyomán írta Sebestyén Károly
  Részlet a könyvből: "Van egy felekezet, amely eredeténél és történeténél fogva a magyar történelem kutatójára nézve érdekesebb valamennyinél: a szombatosság ez, amely magyar, szabatosabban szólva erdélyi, székely talajból fakadt. Irodalma is magyar, nemcsak hitvallói és magyar viszontagságos történetének minden legapróbb vonatkozása. Jellemző a vallástörténet kutatóira nézve is a felekezet, vallásos meggyőződésénél fogva, amely a keresztyénységből fakadt, de egyenes vonalban a zsidóság felé tartott, mig végre egészen beleömlött és elvegyült benne." [...]"A szombatos felekezet alapitója nem volt sem teológus, sem költő, de igaz ember volt, akinek hitében a rajongó bensöséget megérezték azok, akik közel állottak hozzá, ö állapította meg a szombatosság alapelveit és dogmatikáját, de a rendszer kidolgozása tanítványaira várt." [...]"A szombatosság eredeti alakjában a kereszténységből sarjadzik, fölkarolja a zsidóságot, de a mellett befogadja a chiliázmust is, azt a hitet, amely a jövendőben ezeréves isteni birodalmat vár a földön. A dogmák lényegét az 1717-ben irt szombatosok régi könyve foglalja össze."

 • azutolsóhajnal

  Az utolsó hajnal

  Hardling lord megmenti Harry Kernett-et az öngyilkosságtól. Harry a lord titkára lesz, aki kicsapongó életet él, eladósodik, még gyámleánya, Mary vagyonából – melyet egy év múlva szeptember 15-én át kell adnia - is elkölt százezer fontot. Hogy kilábaljon az adósságokból, hozzá akarja adni Lányát, Hellát a gazdag Douglas ezredeshez. Harry tiltakozik e terv ellen, mert tudja, hogy barátja, Edward szerelmes a lányba. Felajánlja egykor megmentett életét a lordnak, kéri, hogy kössön rá életbiztosítást, s ő egy év múlva el fog tűnni az élők sorából. A biztosító által fizetett pénz fedezi majd az adósságokat. Harry Indiában tölti hátralévő évét. Beleszeret a gyönyörű Halasdane hercegnőbe. Mikor közeledik a végzetes dátum, visszatér Európába, a párizsi Excentric-Clubba. Váratlanul megjelenik a hercegnő társaságához tartozó indiai orvos, Hyttara Sahib, hogy megkönnyítse utolsó útját egy speciális méregitallal. Ez azonban nem öli meg csak elaltatja Harryt, aki hamarosan magához tér. Az indiai orvosról kiderül, hogy nem más, mint barátja Edward, a titokzatos hercegnő pedig a lord gyámleánya, Mary. A film töredékként maradt fenn.