rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 936

Találatok szűrése
/94
<< >>
 • Lead_2015.582.1.P

  Római pápák tablója - metszetsorozat

  17 metszetlapból álló Római pápák-tabló, előtte kézírásos borítóval. A lapokat megfelelő sorrendben egymás mellé helyezve egy visszahajló leveles, ornamentális keretezésű, balról jobbra haladva a római pápák kronologikus rendjét alkotó tablót kapunk, melynek felső mezejében (az első hét lap feliratát összeolvasva) a következő felirat lenne olvasható: "CHRONOLOGIA SUMMOR. ROM.RUM. PONTIFICUM IN QUA HABENTUR VERAE EOR. EFFIG.ES EX ANTIQ.IS NUMISMATIB. ET PICTURIS DELINEATE, AC NOM.NA PATRIAE, ANNI, MENSES, AC DIES CREAT.NIS PONTIFICAT. OBIT. AC SEDES VAC.TES AB ANASTASIO, LUITPRANDO, PANVINIO, BARONIO & CIACONIO, EXCERPTA".

 • Lead_2015.574.1.P

  Irredenta ima Magyarországért

  Tulipános, ornamentális díszkeretben felirat: "HISZEK EGY ISTENBEN, HISZEK EGY HAZÁBAN, / HISZEK EGY ISTEN ÖRÖK IGAZSÁGÁBAN, / HISZEK MAGYARORSZÁG FELTÁMADÁSÁBAN! / AMEN.". A felirat fölött a magyar címer látható.

 • Lead_2015.522.1.P

  Hölgy játszó gyermekekkel

  A metszeten egy hölgy társaságában négy játszó gyermek látható. A szoba és öltözetük elegáns. A képmező alatt bal oldalon nehezen olvasható felirat: "G. Cnf." (?)

 • Lead_2015.579.1.P

  Jagello Izabella sírja

  A metszet Jagello Izabella (1519-1559) magyar királyné - a gyulafehérvári érseki székesegyházban található - síremlékét ábrázolja. A síremlék fedőlapján Izabella XVI. századbeli öltözékben, fején koronával látható. Jobb kezében jogart tart. Palástja elől nyitott, ujjai a vállnál puffasztottak, a karnál pedig hasítva vannak, úgy hogy az alsó ruha kissé kilátszik. A lábánál lévő két címer közül a jobboldali koronázott reneszánsz alakú négyelt pajzs. Első osztályában a milanói kígyó, Izabella anyjának, Sforza Bonának címere; a másodikban a Szapolyaiak egyszarvúja; a harmadikban a magyar hármas halmon álló kettős kereszt és a negyedikben a dalmát három koronás oroszlánfő látható. A baloldali pajzson lengyel sas van, Izabella apjának, Zsigmondnak címere. Az előoldal lapján féldomborműben a bibliai irgalmas szamaritánus története látható. A képmező alatt Flavius Cresconius Corippus In laudemIustini Augusti Minoris című művéből egy részlet olvasható: "Haec ideo fieri vivax Sapientia jussit, / Ornatum ut propriis funus regale Triumphis / Augustum in tumulum fatalis duceret hora / Corippus."

 • Lead_2015.578.1.P

  A "Diploma Viti" metszetmásolata

  A metszet az 1341-es Diploma Vitit ábrázolja a nyitrai püspök, Vasvári Vid (Vitus de Castroferreo) pecsétjével. Az eredetileg az oklevél hátulján lévő két soros felirat is szerepel a metszeten, a metszet alatt jobbra. A Diploma Viti-ről készült metszetmásolat Kresznerics Ferenc (1766-1832), a szombathelyi Líceum tanára által 1806-ban Pozsonyban kiadott "A' Császárok" című könyvébe került illusztráció, ahol az oklevél szövegének az átiratát is olvashatjuk. A különálló kétsoros felirat szövegét is megadja, ami a következő: "seu pro Extraneis qui raro Wyennam veniunt". A függő pecsét felirata a következő: "+S: FRIS.LITI.DEI ET AP // RA.EPI.NITRIENSIS".

 • Lead_2015.577.1.P

  Karneváli sorozat

  A sorozat egyes képei fölött leíró szövegek olvashatók. A képek szereplői karakteresek, sok esetben komikusan eltúlzott vonásokkal rendelkeznek, egy-egy jellemvonást mutatnak meg. Feliratok a képek felett: Felső sor: "Madln(?) hebts d' Füß, heut geigt der Strauß." / "Nichts ist so klein gesponnen, es kommt doch an die Sonnen." / "Fahre hin du Flattersinn, denke nimmer oran, / Komm nur heutlich auf den Ball, ficht mich nichts mehr an.". Középső sor: "Freinacht u. Tanzmusik. / Auf dem Ball süße Walzerklänge / Nach dem Schulden nach der Vlenge(?), oh meh!" / "Verhör." / "Leihhaus. / Schau dich an als Mensch, schau dich an als Schrift, / Schau dich an, was für ein Saumag'n bist.". Alsó sor: "Armuth. / Sympathie, kann nirgends besser senn, / Die Beutel sind alle leer u. rein." / "Maskenball." / "Moralischer Katzenjammer. / Nicht geblendet vom Bold u. eitlem Gewinn, Tanzter- / I: Nus seiner Brüder Mutte :I zu seinem Schöpfer hin.". A képmező alatt középen felirat: "Nur immer tanzen, immer tanzen, / Sen's auch Eures Lebens End; / Strauß, Streck, Launer ghör'n zum Ganzen, / Tanz sen Euer Element. _".

 • Lead_2015.583.1.P

  Az Uralkodók-tablósorozat borítója

  A 9 metszetlapból álló francia uralkodók-tabló, a 8 metszetlapból álló lengyel uralkodók-tabló, illetve a 4 lapos nyomtatott német-római királyok és császárok-tabló borítója. A lapon kézzel írott felirat tollal: "Nro IX Cupra diversorum Ducum et Regum.". Alatta függőleges leltári felirat ceruzával: "For 7. 3 polc.". A lap hátoldalán kettős keretben a következő felirat: "Admodum Reverenco, ac Eximio Patri / Ignatio Egerváry a S. Iosepho Clericorum Regula / rium Pauperum Matris DEI Scholarum Piarum / per Hungariam, et Transilvaniam Praeposito Provincialy, Regium / Gymnasium Ketskemethiense visitanti, / vitam longaevam ex intimo cordis affectu procatur / Clientum infimus scrip Alyosius / Erdelyi Imi Anni Gram / 1806".

 • Lead_2015.575.1.P

  József Nádor pesti emlékoszlopa

  A képen József Nádor pesti emlékoszlopa, körülötte sétáló városi és vidéki emberekkel. Az emlékoszlop talapzatán, a hozzánk közelebb eső oldalon felirat: "JOSEPHO A: A: / REGNO HUNGARIAE PRINCIPI / ET ULTRA 1. ANNOS / COMITI PALATINO / ALTERI PATRI PATRIAE / PIA MEMORIA DICATUM / A. MCCCLXVIII.". Az emlékoszlop talapzatán, a tőlünk távolabb eső oldalon felirat: "EGÉSZ ÉLETÉT / A KÖZÜGYEKNEK SZENTELTE.". A képmező alatt feliratok: "Nyomt. Légárdy Testvérek Pesten". "JÓZSEF / Austriai Főherczeg. s Magyarország félszázados Nádorának / emlékoszlopa Pesten.". "Az 1869-ik év Aprilhó 25-én nagy ünnepélylyel történt leleplezése emlékeül.".

 • Lead_2015.564.1.P

  Magyar királyok származási fája

  Magyar királyok eredetét bemutató tábla. A képmezőben felül középen a címer körül három nyelven felirat: "TABELLA GENEOLOGICA / REGUM HUNGARIAE MAGYARORSZÁG KIRÁLYAI / eredetét / mutató Tábla. / Stamm Tabelle / der Könige / von / Ungarn.". A képmezőben, bal oldalon felül három nyelven felirat: "Hungari creatis 7 Ducibus, quos inter summan tenuit potestatem ALMUS Ao. Ch.884 / ex. Asia moverunt, et 889. in eam partem venerunt, quam Munkás / (:Munkáts:) appella= / runt, ALMO substitutus est eius Filius / A Magyarok 7 Vezéreket választván, a'kiknek Fejek ÁLMOS vala 884. Esztendőben / költöztek kie Asiábúl, és 889 Munkáts tájékán le-telepedtek, ÁLMOS helyébe Fő-Vezérnek / választatott Fia / Nachdem die Ungarns ihrer Mitte 7 Feldherren, deren Haupt ALMUS war, ernann / ten manderten Sie 884, aus Asien, und sietzen sich 889. in der Gegend von Munkáts nieder, Nach dem Tode des Almus wurde zum Ober-Feldherren ernannt dellen Sohn."

 • Lead_2015.555.1.P

  A Carolina gőzhajó a Dunán

  Az akvarellel színezett litográfia a Carolinát, az első magyar területen épült gőzhajót ábrázolja. A hajót Bernhard Antal pécsi polgár építette, első útját 1817-ben tette meg. A képmező alatt középen felirat: "Dampf=Schiff auf der Donau / erbaut als Vorspanns-Boot von Anton Bernhard et / Comp.". A képmező alatt bal oldalon kopott, olvashatatlan felirat. A lap hátoldalán ceruza: "Bernhard Antal / dunai gőzhajójának / rajza.".

/94
<< >>