rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 7

Találatok szűrése
 • Jásztelek

  Jásztelek

  Jásztelek Fotó: Baráth Megjelenés: Jászberény, Pintér-Press Kft. [é.n] Megjegyzések: Ill., színes fekvő képeslap. A képeslapon 6 kép látható 3x2-es elrendezésben. A képeket fehér csík választja el egymástól. Bal felső kép: Általános iskola: A régi községi iskola a templommal szembeni épület volt. Ezt az épületet a közösség 1778-ban szerezte meg és több átalakítás után mintegy másfél évszázadon át szolgálta az oktatás ügyét. 1930-ban épült a jelenlegi 5 tantermes, emeletes, modern iskola. A régi iskolaépület az új megépülésével felszabadult és a Levente Otthon, valamint a Gazdakör használatára lett átengedve.; Bal alsó kép: 1. világháborús emlékmű: Az első világháborúban elesett jásztelki hős katonák emlékére állította a település az obeliszket a községháza előtti parkban. Czettler Jenő képviselőházi alelnök 1932. október 30-án avatta fel az emlékművet, melyet Gecse Árpád készített. Az obeliszk elején márványtáblára vésve olvasható az elesett katonák névsora. A tábla felett babérkoszorúban "Hős fiaink emlékére" felirat áll. Az obeliszk tetején az antik római hadsereg jelvénymadara, a karmában villámokat tartó sas áll.; Középső felső kép: Római katolikus templom: Az első bizonyíthatóan létező templom valószínű, hogy a 15. században épült, melyhez a Fügedhalmán elpusztult egyház maradványait is felhasználták. A mai templom kezdeményei az 1600-as években épültek, de nem a mai nagyságában. Feltételezhető, hogy először egy kis kápolna állott és azt bővítették az évszázadok alatt, míg kialakult a mai templom. A hívek gyarapodása miatt szükségessé vált, hogy a templomot 1733 körül kibővítsék. Valószínűleg ez a szentély volt az, az ősi kis kápolna, amit templommá bővítettek, végül 1742-ben vált önálló parókiává. Ezzel a helyi egyház saját kegyúri jogokat és kötelességeket kapott. 1759-ben felépítették a mai tornyot, majd 1765-ben lerombolták az egész templomot az új torony kivételével és felépítették a mai épületet. A torony rézsisakját 1824-ben Homályossi Ferenc építette. Az 1868-as földrengés annyira megrongálta a templomot, hogy fel kellett újítani. A helyreállítás során kibővítés is történt. 1870-ben áldották meg Szent Márton püspök tiszteletére. A templom barok stílusban épült, hossza 36, szélessége 16 méter, befogadóképessége 800 fő. A főoltár képe Szent Márton püspököt ábrázolja, amint alamizsnát nyújt a szegényeknek. A főoltár képét Peski Antal festette 1892-ben, a főoltárt Visits Mihály készítette 1865-ben. A bal oldali mellékoltár a szent keresztet ábrázolja, a jobb oldali mellékoltár pedig a szeplőtlenül fogantatott Szűzanyát szüleivel Szent Annával és Szent Joachimmal. A rendszerváltás körüli időben az egyik plébános áthelyezte a szószéket, valamint a templommal egyidős gyóntatószéket is kitették a szentélybe. Ez az átalakítás nemcsak az esztétikát rontja, de a templom műemlék jellegének megszűnését is jelentette.; Középső alsó kép: Utcarészlet, látkép; Jobb felső kép: Népi műemlék jellegű lakóház az Úttörő u. 15. sz. alatt: A 19. század közepén épült a népi építészet gyakorlata szerint. Oldalhatáron álló, az utcavonalra merőlegesen épült lakóház, deszka oromzattal, két ablaktáblával, előtte a járdáig nyúló kiskerttel. A nádtetőt fent a tetőgerincnél négy sor cserép védi.; Jobb alsó kép: 2. világháborús emlékmű: Az E. Lakatos Aranka debreceni szobrászművész által alkotott mészkő emlékműhöz három lépcsőfok vezet fel. Az áldozatok névsora feletti bronz domborművön arcukat kezükbe temetve síró angyalok tartják a koronás Kossuth-címert. Az emlékművet 1990. november 4-én Kis Zoltán országgyűlési képviselő avatta fel. 2 példány postai futás nélkül.; 14,8 x 10,4 cm

 • Jásztelek - Természetvédelmi terület

  Jásztelek - Természetvédelmi terület

  Jásztelek - Természetvédelmi terület Fotó: Baráth Megjelenés: Jászberény, Pintér-Press Kft. [é.n] Megjegyzések: Ill., színes fekvő képeslap. A képeslapon 7 kép látható, a felső sorban 3, az alsóban 4 db. A képeket vízszintesen vastagabb fehér csík, függőlegesen vékonyabb fehér csík választja el egymástól. Jásztelek települését déli irányba elhagyva, a pusztamizsei elágazásra térve érhető el a faragott fa táblával megjelölt védett terület. A holtágat a Zagyva mederrendezése során a bal parti ármentesített területen, mesterségesen alakították ki. 3 km hosszúság, átlagos szélessége 30 m, területe 9 ha. Vízmélysége a rendszeresen történő mederkotrások függvénye. Tulajdonosa és kezelője Jásztelek község Önkormányzata. Eredeti növényzete a keményfás ártéri ligeterdő, az itt álló legidősebb tölgyfák kora kb. 300 évre tehető. A holtágat kizárólag a csapadékvíz táplálja, bár annak köszönhetően, hogy intenzív halgazdálkodást is folytatnak a területen, a Zagyvából szivattyúval is pótolják a vízhiányt. A víz elvezetése is hasonló módon történik, a holtág nem rendelkezik lecsapoló műtárggyal. A területkezelésből fakadóan a Mizsei Holt-Zagyva mára sokat veszített természetességéből. Számos gazdasági funkciót tölt be, ezek közül a legfontosabbak az öntözővíz tározás, halasítás, horgászat. Az utóbbi tevékenységeknek köszönhető, hogy a természetvédelmi oltalom alatt álló holtág és ártér mára erősen zavart és átalakított élőhellyé vált. A holtág halfaunája a rendszeres kotrásoknak köszönhetően drasztikusan átalakult, degradálódott. Flóráját és faunáját tekintve azonban mégis megtalálhatóak a területen védett növények és ritka madárfajok. A holtág és az ártéri erdő az elmúlt évek során sokat veszített természetességéből, ám még ennek ellenére is sikerült megőriznie néhány emléket az egykori ártéri világból. 1994-ben helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánították a 71 hektáros területet.; 2 példány postai futás nélkül.; 14,8 x 10,4 cm

 • Jászfényszaru

  Jászfényszaru

  Jászfényszaru. Dátum: [é.n.]. Fotó: Hajducsek Miklós Megjelenés: Jászberény, Pintér-Press Kft., [é.n.] Megjegyzések: ill., színes, fekvő képeslap; Középen Jászfényszaru címere (lila háttér előtt) + 8 fekvő kép látható 3x3-as elrendezésben, képek: Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény Szent Család szobor Látkép, park Rimóczy-kastély Jászfényszaru címere Samsung gyár II. világháborús emlékmű Kalapgyári tavak (Horgász tavak) I. vilgáháborús emlékmű a képek körül vékony, fekete keret látható, közöttük pedig fehér sáv húzódik; 14,8 x 10,4 cm Postai futás nélkül

 • Jászfényszaru

  Jászfényszaru

  Jászfényszaru Dátum: [é.n.] Fotó: Hajducsek Miklós Típus: Kép Megjelenés: Jászberény, Pintér-Press Kft., [é.n.] Megjegyzések: ill., színes, fekvő képeslap; 4 fekvő kép 2x2-es elrendezésben, a képeslap közepén, lila keretben Jászfényszaru címere látható, képek: Városháza Pap-kastély Római katolikus templom Sárga Iskola a képek körül vékony, fekete keret látható, közöttük pedig fehér sáv húzódik; 14,8 x 10,4 cm Postai futás nélkül

 • Jászfényszaru

  Jászfényszaru

  Jászfényszaru Fotó: Hajducsek Miklós Megjelenés: Jászberény, Pintér-Press Kft. [é.n.] Megjegyzések. Ill., színes fekvő képeslap. A képeslapon 8 kép látható 3x3-a elrendezésben, a középső képen kék háttérben Jászfényszaru címere látható, alatta a címer vonalát követve "Jászfényszaru" felirat olvasható. A képeket vastag fehér csík választja el egymástól. Bal felső kép: Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény: A település első írásos említésének 550 éves évfordulója alkalmából 1983-ban a Szolnok Megyei Tanács anyagi támogatásával a Jászfényszarui Nagyközségi Közös Tanács megvásárolta a Helytörténeti Gyűjtemény mai épületét. A felújítás után 1984. november 16-án került átadásra. A ház a 19. század végén épült közép magyar háztípus, négy osztatú szoba-konyha, szoba kamrás épület. Fala hagyomásnyos vert fal, tetőszerkezete oromfalas nyeregtető, náddal fedve. A ház előtt végig tornác húzódik. A házban az első helyiség a tisztaszoba, melyen utcára néző két ablak található, egy pedig az udvarra néz. A szobát egy alföldi típusú boglya búbos kemence melegítette. A konyhából nemcsak a szobát fűtötték, hanem a mindennapos házimunka, a sütés-főzés színtere is volt. A hátsó szobában a kenderfeldolgozás eszközei, egy cipészmester felszerelései és a településhez kötődő egyéb emlékek is láthatók. A engyedik, külön bejáratú helyiségben, a kamrában a gazdálkodás, az állattartás és a feldolgozás eszközei találhatók. 1994-ben a Helytörténeti Gyűjtemény felvette Kiss József nevét, aki az épület, a helyiségek berendezését végezte. Minden év augusztus 20-án a Fényszaruiak Baráti Köre szervezésében megsütik a város kenyeretét a kemencében.; Bal középső kép: Rimóczy Kastély: Korábban a Hangya Szövetkezet Kalocsai Sándor által vezetett üzlete volt ezen a helyen, melyet megvásárolt Rimoczi Pál (1880-1962) földbirtokos és felesége, Kiss Terézia Klára (1889-1970). 1905 óta gazdálkodtak önállóan 160 holdas birtokukon. A lebontott épület helyén családi ház épült, teljes alápincézessel. A pincében a több hold szölőbirtok terméséből készült bort tárolták. 1945. március 22-én megérkezett a budapesti I. honvéd gyalogezred a községbe. A parancsnokság az épületben volt elszállásolva. A Magyar Néphadsereg első katona egysége, az első gyalogezred katonái, a hajdani Budai Önkéntes Ezred harcosai április 30-ig Jászfényszarun voltak pihenő állományban. 1945 után az épületet államosították. A kastéíy helyiségeit éveken keresztül a községi pártszervezet használta. A helyi Béke Mgtsz tulajdonába 1969-ben került, és a szövetkezet székháza volt annak felszámolásáig. 2001 decemberében az önkormányzat megvásárolta, 2002 májusától 2004-ig itt működött a Teleház. Pályázaton nyert támogatással a kastélyt eredeti állapotának megfelelően felújítottak, ünnepélyes átadása 2005. október 14-én történt. Az alagsorban 2012-ig Civilház és Rimóczi kávézó működött. 2013 szeptemberéig a városháza felújítása miatt a polgármesteri hivatal egyes részlegeit helyezték ide. Az önkormányzat kisebb átalakítás és felújítás után átadta az épületet ingyenes használatra a Samsungnak, ahol közös fenntartással 2013. november 25-én megkezdte működését a Samsung Smart School.; Bal alsó kép: 2. világháborús emlékmű: A Szabadság téren, a volt Leányiskola helyén kialakított park közepén áll. Az emlékművet a nagyközségi közös tanács állíttatta, avatása 1989. október 30-án történt. A tervet készítette és a kivitelezést irányította Nagy Sándor, a Béke Mezőgazdasági Termelőszövetkezet építörészlegének vezetője. A riolitkővel kirakott vasbeton talapzaton álló emlékmű a Mátrából származó hatalmas természetes kő, rajta Török László kőfaragómester által készített fehér márványtáblával. A márványtáblán Illyés Gyula (1902-1983) idézet. Az emlékmű oldalán 1992. november l-jén kiegészült két fekete, Szikszón készült gránittáblával. A gránittáblák beton alapzatát hasonló riolitkő díszíti, mint az emlékmű talapzatát. Az emlékműtől balra lévő márványtáblán 114, még a jobb oldali táblán 116 a 2. világháborúban elhunyt katona és polgári áldozat neve szerepel ábécésorrendben. Az emlékműnél évente a doni áldozatok tiszteletére az önkormányzat a helyi általános iskolával közösen tart megemlékezést.; Középső felső kép: Szentcsalád szobor: A Szent Család-szobor a róla elnevezett Szent Család téren, a templomkertben látható. A templom nyugati oldalán, a torony mellett található 4,5 méter magas vulkáni tufából faragott műalkotás három különálló részből áll: a talapzatból, az oszlopból és a szoborkompozicióbóL Az álló téglatest talapzaton található a félirat. A talapzatra állított korinthoszi oszlop tetején láthatjuk a Szent Család szobrát. Középen a gyermek Jézus Krisztus látható, aki szülei kezét fogja jobb oldalán Szűz Máriával, balján pedig Szent Józseffel. A Szent Család-szobrot a redemptus Szalmások közül Szalmás József 1769-ben állíttatta. A műalkotás eredeti helye nem ismert, de 1903-ban a templom nyugati oldalának középtengelyén állott, mert vele átellenben a keleti oldalon szimmetrikusan állították fel a Szentháromság-szobrot. A mai helyére a nyolcvanas évek elején került. A közel 250 év alatt a kőanyag sok helyen megsérült, a megkopott profilok letöredeztek. A műemlék restaurálását Egri Hunor és Konkoly György okleveles kőszobrász és restaurátor végezte. A szoborfigurákra pótolták és visszaillesztették az új horgonyból készült bearanyozott díszeket, így a személyek fejére egy-egy dicsfény, Szent József kezébe pedig a tisztaság szimbóluma, a liliom került. A szobrot eredeti anyagához hasonló kőszínű védőréteggel látták el, a feliratot szintén e szín sötétebb árnyalatával festették át. A felújítás 2012. augusztus 23-ára készült el.; Középső alsó kép: Horgásztavak: Két helyi termelőszövetkezet az 1960-as évek végén sóderkitermelés céljából kutatófúrásokat végzett. A sóderkitermelés az 1970-es évek végén befejeződött, a meddő depót rendezték, a tavak környékét fásították. Az így kialakult tavak alkalmassá váltak haltelepítésre, horgászásra és 1975-ben megalakították a Béke Horgászegyesületet. A 14,6 ha vízfelületű tavakban évente három alkalommal történik haltelepítés. A horgászok csukát, süllőt, harcsát, busát, amurt, keszeget, kárászt és pontyot foghatnak ki. Az egyesület évente augusztus elején országos, nyílt, 12 órás éjszakai horgászversenyt, május elején helyi horgászversenyt rendez, valamint november közepére szervezik a hagyományossá vált horgászbált.; Jobb felső kép: Régi Kaszinó Étterem: A Dózsa György út 1. szám alatt nem tudni mikortól, de a település tulajdonában vendéglő állott. Az idők folyamán az épület nagyságát és a szolgáltatás színvonalát a jelentkező igények meghaladták. Így került sor a régi helyén Bonttus Gyula által 1926-ban új nagyvendéglő megépítésére. Jászfényszarun a nagyvendéglőben 1937. november l-jén volt az első filmvetítés. A nagyvendéglö rangos báloknak, fővárosi művészek és helyi műkedvelő csoportok előadásához is helyiséget biztosított. 1945 után az épületet államosították, és előbb használatra, majd tulajdonul megkapta az 1946 májusában alakult földműves szövetkezet. Az épület keleti oldalának helyiségeibe ÁFÉSZ-iroda került, a nyugati végén büfé és italmérés, a középső részében étterem működött. Az önkormányzat 1992 júniusában a gyermek- és felnőtt étkeztetés biztosítása érdekében megvásárolta a Jászsági ÁFÉSZ-tól az épületet. A városközpont megújítása című EU-pályázatban a Régi Kaszinó étterem felújítása és bővítése is szerepelt. A régi és mai motívumokat hordozó terveket Dankó Zoltán szolnoki építész tervezőirodája készítette. Az épület keleti oldalához csatlakozó bővítményben a térre nyitottan egy kávézó került kialakításra. A felújítás után Régi Kaszinó étterem és kávézó néven 2014. július 14-én nyílt meg. ; Jobb középső kép: Samsung gyár: Jászfényszarun 1989. előtt az Orion működtetett televíziógyárat, aminek 50%-os tulajdonjogát a Samsung 1989-ben vásárolta meg. A vegyes vállalat termelése 1990. áprilisában indult be, júniusra pedig a Samsung 100%-os tulajdonossá vált.; Jobb alsó kép: 1. világháborús emlékmű: A Szent Család téren, a templomkert nyugati szélén található az emlékmű. Fő alakja a gyalogos katona, aki szomorú arccal jobbra fordulva lehajtott zászlót tart a kezében. A katona és a zászló mögött a hősiesség és a bátorság szimbóluma, egy babérfa leveles ága látható, mögötte magasfal, melynek tetején a koronás kiscímer, kétoldalt pedig babérág díszíti. Az emlékmű az 1. világháborúban elhunyt 186 jászfényszarui katonának állít emléket. A címer alatti felirat után betűrendben 67, a másik oldalon 96, majd pótlólag 23 hős katona neve került bevésésre. Az emlékmű Pongrácz D. Szigfrid (1872-1929) és Vass Viktor (1873-1955) szobrászok alkotása. Az emlékművet nagy ünnepség keretében 1924. július 6-án avatták fel. Felállításának 65. évében, 1989-ben a nagyközségi közös tanács felújíttatta. A műkőből készült alkotás a több mint két évtized alatt megrongálódott, talapzatán mély repedések keletkeztek. A Szent Család téri park felújítása részeként az emlékmű restaurálására Egri Hunor és Konkoly György okleveles kőszobrász és restaurátor, valamint Rékasi József kőfaragó kapott megbízást. A talapzat megerősítése érdekében az emlékművet alkotórészeire bontották és felújították, új talapzatot építettek, műkő színnel lazúrozták, a feliratokat fekete színnel újrafestették. A munkálatokkal 2013 júniusában végeztek, melynek költségét az önkormányzat biztosította.; Postai futás nélkül.; 14,8 x 10,4 cm

 • Jászfényszaru

  Jászfényszaru

  Jászfényszaru Dátum: [é.n.]; Fotó: Hajducsek Miklós; Megjelenés: Jászberény, Pintér-Press Kft. [é.n] Megjegyzések: ill., színes, fekvő képeslap; 4 kép: - Bal felső kép: Városháza; - Bal alsó kép: Római katolikus templom; - Jobb felső kép: Pap-kastély; - Jobb alsó kép: Sárga Iskola; A képeket fehér csík választja el egymástól, a kép közepén Jászfényszaru címere kékes-lila szegéllyel övezve. A címer alatt a címer vonalát követve Jászfényszaru felirat. 14,8 x 10, 4 cm; Postai futás nélkül;

 • Jászfényszaru

  Jászfényszaru

  Postcard