rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 6

Találatok szűrése
 • A300_86_Silberfeld_Szonoklatok_Lead

  Hangok a szívekhez

  Szónoklatok

  Előszó "A szavak elröpülnek, az írott dolgok megma­radnak. Ha ez a tétel igaz, akkor ennek a zsidó egy­házi beszédekre való alkalmazása még százszorta igazabb....Az z egyházi beszéd szerintem úgy definiá.ható leg­jobban, hogy az nem egyéb, mint az írás szellemének és igazságainak reprodukálása. " Silberfeld Jakab

 • A300_80_Silberfeld_Emek_Lead

  Emek Habáchá

  Siralom völgye

  A dokumentum a Békéscsabai és Békés megyei zsidó hősöknek állít emléket a Békéscsabai főrabbi által. A gyászbeszédeken kívül még ünnepi drósékat is tartalmaz.

 • A300_78_Silberfeld_Vallasbolcseszet_Lead

  A zsidó vallásbölcsészet története

  A Biblia és a Talmud bölcsészete I rész

  Előszó A zsidó vallásbölcsészet célja; Istenkeresés.A vallásbölcsész akarata ellenére sem tehet mást, mint hogy a vallás igazságát a bölcselet eredményeivel is bizonyítani, megvilágítani igyekszik.

 • 3800_Silberfeld_Jakab_A_zsido_vallasbolcseszet_tortenete_lead

  A zsidó vallásbölcsészet története

  I.rész

  A Biblia és a Talmud bölcsészete

  Részlet az előszóból:
  "A zsidó vallásbölcsészet célja: Istenkeresés. A vallásbölcsész akarata ellenére sem tehet mást, mint hogy a vallás igazságát a bölcselet eredményeivel is bizonyítani, megvilágítani igyekszik. A művelt, szélesebb látókörű közönség vallásos meggyőződésének mélyítésénél mindig nagy szolgálatot tett a vallásbölcsészet felvilágosító szerepe. Zsidó pap, ha a vallásbölcsészet történetét Írja meg, csak formaszerint végez irodalomtörténeti munkát, lényegében isteni elhivatottságának megfelelőleg missziós szolgálatot teljesít. Erre a nagyszabású és hézagpótló vallás- missziós munka megírására vállalkozott a békés- csabai zsidóság népszerű és fáradhatatlan vezére: Dr. Silberfeld Jakab főrabbi úr. A Zsidó Vallásbölcsészet Története című sorozat, amelynek első részlete ez a munka, eseménye lesz a magyar zsidó irodalomnak. .. A munka első részlete a vallásfilozófia világosságánál dérit fényt a zsidó eszményiség két kiapadhatatlan forrásának, — amelyek közül az első az egész egyistenthívő emberiség alapkódexévé vált — a Bibliának és a Talmudnak mélységeire. Kívánatos, hogy ez a nagyra hivatott munka ne csak minden művelt zsidó könyvespolcához találjon utat, hanem legyen a zsidó lelkek és szívek közkincsévé, mert csak így felelhet meg magasztos célkitűzésének."
  Budapest, 1933 május hava.
  Dr. Lőwinger Sámuel
  a Ferenc József Orsz. Rabbiképző Intézet tanára.

 • A300_88_Silberfeld_Fobb_Eszmek_Lead

  Amira lebész Jákob

  A zsidóság főbb eszméi és vallásos életének nyilvánulásai

  Előszó "Könyvemben igyekeztem közeledni azon Kant-féle paedagógiai ideálhoz, hogy a tanuló ne gondolatokat, hanem gondolkozni tanuljon. Tehát ne hittant, hanem hinni! " Silberfeld Jakab

 • A300_87_Silberfeld_Harsonaenges I_Lead

  Harsonazengés I

  Zsidó tárgyú felolvasások, előadások, beszédek, imák

  Előszó "Az eszmék régióiba, az ideálok szférájába igyekszenek fel a lelkemből lelkedzett, szivemből serkedzett írások és beszédek. Izrael népe, ifjak és vének, nők és férfiak megértő szeretetétől függ, hogy a földi téreken maradjanak-e, vagy pedig lelkese­désük hevétől megragadva az igazságok, a diadalok és a remé­nyek magas ormaira szálljanak, ahonnan a zsidóság jobb jövő­jének perspektívája ragyog felénk. Munkámat útjára bocsátva, kopogtatok vele a zsidóság szi­vének ajtaján. Vendégszerető fogadtatást és figyelmes érdeklő­dést kér a részére." Silberfeld Jakab