rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 6099

Találatok szűrése
/610
<< >>
 • Férfifej

  Férfifej

  A szobortöredék egy parókát viselő férfifejet ábrázol. A paróka az ókori egyiptomi ábrázolásokon viselőjének előkelő rangjára utal. Ugyanezt a tényt erősíti meg egy másik ikonográfiai elem is: az áll alatt töredékesen látható ún. álszakáll, amit az uralkodó, az istenek vagy a túlvilágon megdicsőült halottak ábrázolásain lehet látni. A szobortöredék tehát egy már meghalt előkelő férfi ülő vagy kockaszobra lehetett, amelyet fogadalmi ajándékként állíthattak fel az általa tisztelt istenség templomában.

 • Szobortöredék

  Szobortöredék

  An Egyptian sculpture fragment from the 7-4th century B.C.

 • Imhotep szobrocskája

  Imhotep szobrocskája

  A szobortöredék Imhotepet ábrázolja, aki történeti személy volt: ő tervezte és építtette a Kr. e. III. évezred közepén (Kr. e. 27. század) uralkodott Dzsószer fáraó híres szakkarai Lépcsős Piramisát. Halála után legendás híre fennmaradt: bölcsként és varázslóként tisztelték, a Kr. e. I. évezredben azonban már isteni kultuszban is részesítették. Úgy tartották, hogy közvetíti az istenek felé a halandók kívánságait és sikerrel jár közben az érdekükben. Ábrázolásain ülő, papirusztekercset az ölében tartó írnokként jelenítik meg alakját.

 • 120075_lead

  Szoptató Ízisz szobrocskája

  Isis lactans

  A gyermek Hóruszt, Harpokratészt szoptató Ízisz istennő trónuson ülve. Ízisz az ókori egyiptomi pantheon egyik legfontosabb istensége: anyaistennő, a termékenység, nőiesség és hűség jelképe. Ozirisz felesége és Hórusz anyja, akik együtt isteni triászt alkottak. A gyermekét szoptató anyaistennőt a királyné mitikus előképének tekintették, főleg a Kr. e. I. évezredben, amikor az uralkodói családot Ozirisz családja földi képviselőjének tartották.

 • Ápisz bika

  Ápisz-bika szobra

  Bal lábával előrelépő bika figura, a memphiszi Ptah-templom szent állata, fején ureuszos napkoronggal. Nyakán kétsoros nyaklánc függőkkel, hátán díszes takaró. Homlokán háromszög alakú homlokfolt. A háton a szárnyas skarabeusz és a keselyű alakú égistennő figurája.

 • Pataikosz szobor

  Pataikosz szobor

  Pataikosz egyiptomi törpe istenség, gyermekre, csecsemőre, embrióra emlékeztető törpe alak. A Pataikosz amulettek, a hasonlóság miatt, valószínűleg a gyermekek, csecsemők és velük együtt anyjuk, terhes, vajúdó vagy szoptató nők védelmére szolgáltak. Sírmellékletként is gyermekek és nők sírjában voltak jellemzőek.

 • Harpokratész szobrocskája

  Harpokratész szobrocskája

  Ozirisz és Ízisz fiát, Hórusz isten gyermeki aspektusát görögösen Harpokratésznak hívták. Egyes ábrázolásain anyja, az őt szoptató Ízisz ölében ül. Vannak azonban önálló szobrai is, amelyeken ruhátlanul, jobb kezének egyik ujját a szájához emelve, az ún. ifjúságfürttel a jobb halántékán jelenik meg. Az ifjúságfürt, valamint a fején viselt fáraói kettős korona utal arra a feladatra, amelyet felnőttként betöltött. Atyjának, Ozirisznak halála és a túlvilág uraként való újjászületése után ugyanis a mítosz szerint ő ült Egyiptom trónjára. Az egyiptomi fáraók dinasztiái mind Hórusztól származtatták magukat, illetve uralkodóként az ő mintáját igyekeztek követni. A felnőtt istenséget sólyomként vagy emberi testtel és sólyomfejjel ábrázolták.

 • Amon szobortöredék

  Amon(-Ré) isten szobrának töredéke

  Amon istent a Kr. e. II. évezred közepétől évszázadokon át az ókori egyiptomi pantheon egyik legfontosabb alakjaként, „az istenek királya”-ként tisztelték. Fő kultuszhelye a dél-egyiptomi Théba városa volt, ahol a karnaki és luxori templomokban ápolták kultuszát. Az Újbirodalom idején alakult ki az az elképzelés, amely szerint a mindenkori uralkodót maga Amon isten nemzette. Amon alakja hamar összeolvadt Ré napistenével. A szoborfejen jól megfigyelhető a jellegzetes isteni fejdísz: a kettős tollak között elhelyezett napkorong, amely elárulja az isten nap- és égisteni jellegét.

 • Macska ülő szobra

  Macska ülő szobra

  Az ülő macska alakjában ábrázolt istennő képmása az Kr. e. I. évezred egyik gyakori szobortípusa volt. A szobrocska az ülő macskát a szokásos tartásban, farkát a teste köré csavarva jeleníti meg. A szemek arany berakásosak, a két hegyikristály berakásos pupilla közül csak az egyik maradt meg. A fülek vésettek, a fejtetőt skarabeusz alakú véset díszíti. A szobor elegánsan visszafogott eszközökkel jeleníti meg az állat legtipikusabb vonásait, létrehozva az ülő macska ideális képét. A macska alak az istennő szelíd és simulékony természetét, jótékony, áldásos, termékenységhozó hatását emeli ki. Átvétel a Ráth György Múzeumtól, 1950

 • 122562_lead

  Usébti

  Az usébti múmia formájú emberi alak, behajlított, egymásra helyezett karokkal, kezeiben gyakran mezőgazdasági szerszámmal (rögtörő kapa) ábrázolva. A sírokban elhelyezett sírmellékletként a halott helyett dolgozó, a túlvilágon őt személyesen képviselő munkás. Ha az elhunytat munkára szólítják a halottak birodalmában, usébtije válaszol, dolgozik helyette. Az usébti szó jelentése egyiptomiul "aki válaszol". Az Újbirodalomtól kezdve egészen a görög –római időkig (Kr. e. I. évezred utolsó harmada) jellegzetes darabjai a halottal együtt eltemetett sírfelszerelésnek. Az usébtikra felírt hieroglif szövegek rögzítették a halott nevét és életében betöltött hivatali rangját, és tartalmazták a Halottak Könyve 6. fejezetének szövegét, amelyben arra kérik az usébtit, hogy jelentkezzen munkára a halott helyett a túlvilágon.

/610
<< >>