rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 71

Találatok szűrése
/8
<< >>
 • K228

  Nyírbátori zenei fesztivál

  1995

  Kézirat

  K228

 • Jel és kiáltás

  Jel és kiáltás

  ( Az avantgarde és neoavantgarde kérdéseihez)

  "Avantgarde" - vitatott terminus az irodalomtudományban - írja Szabolcsi Miklós, akinek a huszadik század egyik legtöbbet vizsgáztatott jelenségéről, az avantgarde-ról és mai formájáról, a neoavantgarde-ról szóló tanulmányát kapja kézhez az olvasó. A szerző feladata nehéz volt: olyan jelenségcsoportról, olyan irodalmi és művészeti áramlatok összehasonlító irodalmi feldolgozásról kellett szólnia, amelyeknek nemhogy időbeli határai, de jellegzetességei, értéke, sőt elnevezése terén sincs még egységes tudományos közvélemény, de amelyekről könyvtárnyi irodalom, mérhetetlen mennyiségű, még bibliográfiailag is feldolgozhatatlan cikk, tanulmány szól. Ugyanakkor teljes, rendszeres, alapos rendszerezés és feldolgozás aránylag kevés készül. A szerző arra a feladatra vállalkozik, hogy megismertesse, csoportosítsa, értékelje az avantgarde és a neoavantgarde művészeti-irodalmi irányzatait, jelenségeit, esztétikai és társadalmi törekvéseit.

 • Változó

  Változó világ-Szocialista irodalom

  Újabb Tanulmányok

  Szabolcsi Miklós könyve a Cerisyben, az új kritikáról rendezett dekádról szóló ismertetéssel fejeződik be.

 • kis_magyar_irodalomtörténet

  Kis magyar irodalomtörténet

  A régi magyar irodalom (A kezdetektől a XIX. századig)

  A magyar irodalom a XIX. században

  A magyar irodalom a XX. században

 • Retorika és történelem

  Retorika és Történelem

  A retorika jelenkori reneszánszát többek között az segítette elő, hogy maga a retorika fogalma sem tisztázott dolog. Szónoklattan? Beszédtechnika? Műfajelmélet? Az irodalmi szöveg tudománya? Közös nevezőre hozható-e a számos értelmezés, irányzat, iskola? A szerző a magyar retorikatörténet modellje révén keresi a választ, műve tehát a magyar retorika története is a XVIII. század utolsó éveitől napjainkig. A retorikák végtelen változatosságban, tartalmi és módszerbeli sokféleségében a rendező elvet keresi. Az igazi probléma a két nagy retorika iskola- a logikai szempontú, meggyőzésre irányuló retorika és a nyelvészeti vagy esztétikai szempontú, a szép kifejezésre irányuló- közös nevezőre hozása volt. A szerző saját, úttörő munkáját szerényen egy Pascal mottóval jellemzi: "ne mondják azt, hogy én semmit sem csináltam: az anyag elrendezése új. A labdajátékban ugyanazt a labdát üti egyik is, másik is, de az egyik jobban helyezi."

 • Mindenki ujakra készül

  Mindenki ujakra készül

  Az 1918/19-es forradalmak irodalma(szöveggyűjtemény)

  Az itt egybegyűjtött szépirodalom és publicisztika nem pusztán irodalmi, hanem ezen túlmenően egyetemesen nemzeti, történeti szempontból is figyelmet érdemel.

 • Tanítók könyvtára 1.

  Kisiskolások szóbeli és írásbeli kifejezőkészségénk fejlesztése

  A helyes beszédet, a helyes ejtést mindenkinek meg kell tanulni, el kell sajátítania a beszédhez szükséges nyelvtani szabályokon túl a különböző kommunikációs szerepekben való helytálláshoz szükséges egyéb nyelvhasználati és kommunikációs szabályokat.

 • József Attila válogatott művei

  József Attila válogatott művei

  Ha az egy ember verset olvas, nagy költők műveiből egyhuzamban, legfeljebb néhány költeményt olvas el, azután egyfajta emelkedett érzéssel becsukja a könyvet...Egy József Attila - kötetet azonban órákig lehet olvasni: az ő versei szórakoztatók....

 • Kritika 1968. 12.

  Kritika 1968. december

  VI. Évfolyam 12. szám

  A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, a Magyar Irodalomtudományi Társaság és a Magyar Írók Szövetsége elméleti és kritikai folyóirata

 • Kritika 1968. 11.

  Kritika 1968. november

  VI. Évfolyam 11. szám

  A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, a Magyar Irodalomtudományi Társaság és a Magyar Írók Szövetsége elméleti és kritikai folyóirata

/8
<< >>