rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 93

Találatok szűrése
/10
<< >>
 • Lead SZMMA 6.

  Szolnok Megyei Múzeumi Adattár

  6. Szolnoki Munkás 1919

  A Magyar Tanácsköztársaság 50. évforduólója alkalmából kiadott kiadvány, a "Szolnoki Munkás" című folyóirat 104 megjelent számából fellehető 100-at tartalmazza.

  A kiadvány terjedelme miatt három részben van feltöltve (1-99, 100-195, 196-290.oldal.)

 • Lead SZMMA 3.

  Szolnok Megyei Múzeumi Adattár

  3. A Lehelkürt szolgálatában

  A Szolnok Megyei Múzeumi Adattár sorozat 3. részeként a Lehelkürt szolgálatában címmel Banner János egyetemi professzor visszaemlékezéseit adjuk közre Jászberény és a Jász Múzeum 1913-1920 közötti életéről.

 • Lead SZMMA 2.

  Szolnok Megyei Múzeumi Adattár

  2. Kunszentmárton földrajzi nevei

  A sorozat második füzeteként olyan dolgozatot kap az olvasó, amely az 1964. évi Országos Néprajzi és Nyelvjárásgyűjtő pályázaton kiemelt első díjat kapott. A pályamunkát a szerző több éves, terepen és levéltárban végzett munkával készítette el. A dolgozat felöleli Kunszentmárton valamennyi földrajzi elnevezését, beleértve a határ és beltelkek neveit. Az alapos gyűjtés mellé a szerző térképet is mellékelt, bejelölve rajta a legjellemzőbb földrajzi neveket.

 • Lead Jászkiséri gyermekjátékok

  Jászkunsági füzetek

  5. Jászkiséri gyermekjátékok

  A jászkiséri gyermekek játékélete és a maguk készítette játékszerek

  A JÁSZKUNSÁG a Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Szolnok megyei szervezetének ismeretterjesztő folyóirata. A kéthetente megjelenő folyóirat cikkei a Jászság és a Nagykunság mai problémáival foglalkoznak.

 • Lead SZMMA 8.

  Szolnok Megyei Múzeumi Adattár

  8. Jászsági Néplap

  Politikai közgazdasági és társadalmi hetilap

  I-II. évfolyam

  A kiadványban a Jászapátiban 1918-19-ben megjelent Jászsági Néplap számai találhatóak.

  A kiadvány terjedelme miatt két részben van feltöltve (1-51, 52-96.oldalak).

 • Lead SZMMA 10.

  Szolnok Megyei Múzeumi Adattár

  10. Dolgozók lapja 1944/45

  A kiadvány a Dolgozók Lapja négy, valamint a Tiszavidék néven 1944/45-ben megjelentetett hetilap két számát tartalmazza.

 • Lead SZMMA 20-22.

  Szolnok Megyei Múzeumi Adattár

  20-22. A Tisza lebegő paránynövényei (A Tisza fitoszesztonja)

  A kiadvány a Tisza hidrobiológiájával foglalkozik.

  Történeti bevezetője a táj kialakításában döntő jelentőségű Tisza folyó életével is megismerteti az olvasót, de a tudományos kutatások és vizsgálatok eredményei a Tisza-táj, az Alföld jelen és jövő fejlődésében is hasznosíthatók.

  A kiadvány terjedelme miatt öt részben van feltöltve (1-46, 47-114, 115-178, 179-248, 249-282.oldalak).

 • 291469_lead

  A Finta művésztestvérek élete és munkássága

  Szolnok Megyei Múzeumi Adattár

  A kiadvány a túrkevei származású Finta művésztestvérek életével és működésével ismerteti meg az olvasót.

 • Lead SZMMA 27.

  Szolnok Megyei Múzeumi Adattár

  Szolnok Megyei Éremtami Adatok

  27. Hild Viktor jegyzeteiből II.

  Hild Viktor lelkes múzeumbarát és műgyüjtő volt. Jászapátiban 1888-tól kezdett rendszeresen feljegyzéseket készíteni gyűjteményeiről. 1904 decemberében Szolnokra költözött és ekkor - az eddig csak a Jászságra korlátozott - gyűjtését at egész megyére kiterjesztette. Vaday Andrea Hild Régészeti Naplójának numizmatikai adatait gyűjtötte össze és értékelte.

  A kiadvány a fennmaradt Régészeti Napló feljegyzéseit, és annak feldolgozott anyagát tartalmazza.

 • Lead SZMMA 25-26.

  Szolnok Megyei Múzeumi Adattár

  Szolnok Megyei Régészeti Adatok

  25-26. Hild Viktor jegyzeteiből I.

  A kiadvány Hild Viktorról az emberről és munkájáról szól. Elsősorban régi dokumentumok felhasználásával, amelyek azt is érzékeltetni tudják, hogy Hild Viktor amatőr régész, történész létére a saját kora tudományos színvonalán és nem egy esetben tudományos eredményeit, módszereit túlhaladva végezte kutatásait. Stanczik Ilona Hild megmaradt régészeti naplóját közli, a leleteket korszakonként csoportosítva, a jegyzetekben újabb szakirodalmi hivatkozásokkal.

/10
<< >>