rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 50

Találatok szűrése
/5
<< >>
 • Lenin Magyarországról

  Lenin Magyarországról

  szöveg

  Szemelvények Lenin műveiből

  A könyv tartalmazza Leninnek Magyarország helyzetére,társadalmi és gazdasági viszonyaira,valamint a magyar munkásosztály harcára vonatkozó értékeléseit,megállapításait,megjegyzéseit és utalásait.

 • Egy évtized II.

  Egy évtized II.

  szöveg

  Válogatott beszédek és írások (1948-1954)

 • Válogatott beszédek és cikkek

  Válogatott beszédek és cikkek

  szöveg
 • Egy évtized I.

  Egy évtized I.

  szöveg

  Válogatott beszédek és írások

 • Marxizmus, népiesség, magyarság

  Marxizmus, népiesség, magyarság

  szöveg
 • A természet dialektikája

  A természet dialektikája

  szöveg

  Teljes magyar kiadás.

 • Marx Károlyról

  Marx Károlyról

  szöveg

  Engels, Lafargue, Liebknecht és mások emlékezései, cikkei, levelei

  "E kötet első és egyszersmind fő része Engels Frigyesnek, Marx nagy barátjának, munkatársának és fegyvertársának Marx életéről és munkásságáról szóló cikkeit és tanulmányait, Marx halála alkalmából írt leveleit és Marx temetését és Marx temetésén mondott beszédét tartalmazza. Ezek az írások Marxot, a forradalmárt, a proletariátus nagy harcosát és vezérét, Marx politikai működését és Marxot, a tudomány emberét, a proletariátus nagy tanítóját, Marxnak az emberi gondolkodás történetében forradalmi fordulatot jelentő tudományos felfedezéseit jellemzik."

  25 képmelléklettel

 • fiatalság

  Jövőnk a fiatalság

  szöveg

  Pártunk vezetői az ifjúságról

 • A Gothai program kritikája

  A Gothai program kritikája

  szöveg

  "Ez a könyv Marx Károly, a tudományos szocializmus megalapítója, a világproletariátus nagy tanítója és vezére halálának hetvenedik évfordulója alkalmából jelenik meg 1953. március 14-én."

  Marx 1875 májusában írta és "ezt a nem közzétételre szánt írását a Széljegyzetek a német munkáspárt programjához címmel látta el, Wilhelm Brackéhoz írt kísérőlevelében pedig "az egyesülési programhoz" fűzött "kritikai széljegyzeteknek" nevezi. A Németországi Szociáldemokrata Munkáspárt vezetőinek szóló bizalmas írást másfél évtizeddel később, 1891 januárjában Engels Frigyes tette közzé."

 • Egy bolsevik útja

  Egy bolsevik útja

  szöveg

  G. K. Ordzsonikidze élete

/5
<< >>