rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 122

Találatok szűrése
/13
<< >>
 • Kétségektől a lehetőségekig

  Kétségektől a lehetőségekig

  szöveg

  Irodalomelméleti kísérletek

  "Ok is, mentség is nyilván van bőven. Mégsem érdemes szépíteni: nincs korszerű irodalomesztétikai szintézisünk"- írja Poszler György. A kitűnő esztéta arra vállalkozik ebben a tanulmánykötetében, hogy jelezze az irodalomelmélet kiépítésének lehetőségeit. Poszler kritikusan tekinti át a hazánkban hozzáférhető irodalomesztétikai kézikönyveket, alapműveket; a nemzeti irodalomtörténet írás esztétikai gyökeréig ás, amikor értőn méri föl Horváth János irodalomtörténeti örökségét; a fiatal Lukács György műfajelméleti szemléletének rekonstrukciója kapcsán elméleti igénnyel és emberi impulzusokra érzékenyen hozza közel olvasójához egy nagy esztétika kibontakozó első szakaszát; kísérletet tesz az összehasonlító művészettudomány szemléletének alkalmazására, amikor az irodalom s a többi művészet összefüggéseit boncolja; végül tömören s meggyőzően vázolja az epika világtörténetét. Poszler György írja:,,...az irodalomelmélet jellegéből következik: az egyik kérdés után nem az egyik válasz jön, hanem a másik kérdés. És ezután sem a másik válasz, hanem a harmadik kérdés...De mi lesz akkor az összefoglalással, azzal a bizonyos irodalomelméleti szintézissel? Nos, úgy tűnik, az is minden kérdéssel távolabb lebben, nem közelebb jön. Kézzelfoghatatlanabbá válik, nem kézzelfoghatóbbá. Minél nagyobb az elmélyedés, annál több a megoldatlanság. Minden gond mögött három másik lapul, és a kérdőjelek osztódással szaporodnak. Persze a dolog így sem reménytelen."

 • Literatura_2013_1

  Literatura_2013_1

  szöveg
 • 1999_3

  Helikon 1999/3

  szöveg

  Irodalomtudományi Szemle

  Latin-amerikai irodalomelmélet

 • 1999/4

  Helikon 1999/4

  szöveg

  Irodalomtudományi Szemle; Kulturális antropológia és irodalomtudomány

 • 1998/3

  Helikon 1998/3

  szöveg

  Kánonok a kis népek irodalmában

 • 1998/1-2

  Helikon 1998/1-2

  szöveg

  Az újhistorizmus

 • 1994/4

  Helikon 1994/4

  szöveg

  Feminista nézőpont az irodalomtudományban

 • 1993/2-3

  Helikon 1993/2-3

  szöveg

  Elsikkasztott orosz irodalom

 • 1994/3

  Helikon 1994/3

  szöveg

  A kortárs olasz irodalom

 • 1998/4

  Helikon 1998/4

  szöveg

  Irodalomtudományi Szemle

  Textológia vagy textológiák?

/13
<< >>