rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 15

Találatok szűrése
/2
<< >>
 • 792-1959-10-06-Magyar-nemzet-001-001-gizi0

  Molière két vígjátéka a Madách Színház kamaraszínpadán

  A cikk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményének sajtókivágat-gyűjteményéből származik, amely kb. 1906 és 1980 között, változó intenzitással gyűjtött, főképp várostörténeti-helyismereti vonatkozású újságcikkek gyűjteménye.

 • A regény és az idő

  A regény és az idő

  " Könyvem nem a regény időfogalmának teljes történetét dolgozza fel. De még a modern regény időfelfogásának átfogó rajzára sem vállalkozik. A monografikus teljesség azért sem lebeghetett szemem előtt, mert meggyőződésem, hogy az epikus ábrázolás egyik legfontosabb kérdése: milyen időszemlélettel ábrázolja valóságát a regényíró. Éppen századunkra vált eleven, égető problémává az időfolyam művészi ábrázolása a regényben. A klasszikus regénynek magától értetődő, természetes közege sz idő. A modern regényben ezzel szemben témává, tárggyá válik. Ábrázolható-e az ember és a történelem az időben, vagy éppenséggel az idő és a tér felbomlása az a gond, mellyel a regényírónak meg kell küzdenie? Ezt az átváltást, ezt a fordulatot próbálja felvillantani a könyvem. Nem átfogó rajz, csak vázlat. Nem végleges válasz, csupán váratlan szempontból és új módon megfogalmazott kérdések felvetése."

 • A szépség születése

  A Szépség születése

  Bevezetés az irodalomelmélet alapfogalmaiba

  Könyvem rövid bevezetőül szolgál egy évezredes probléma megvilágításához. A költészetnek ugyanis a szó hétköznapi vagy logikai értelmében nincs igazsága. Hazudik, káprázatokat sugall és a képzelet gyönyöreit kínálja. Ezenközben persze kiküzdötte saját igazságát is, a tudomány és a filozófia egyenrangú társaként. Az esztétikum önálló tartomány határainak kijelölése az emberi történet egészének eredménye. Mindez számunkra magától értetődő, ám hogy a történelmi korokban ez nem mindig volt így, azt próbálja különböző problémakörök feltérképezésével bemutatni ez a könyv.

 • Ne tessék nekem köszönni

  Ne tessék nekem köszönni

  A Petőfi Színház megalakulásakor a dramaturg Ungvári Tamás volt, helyettese pedig Molnár Gál Péter. Akkori munkájukról Ungvári Tamás ír a cikkben.

 • A regényről

  A regényről

  Vélemények/viták

  Váratlan visszhangot váltott ki a Kortárs című folyóirat 1983. októberi számában egy tanulmány, melynek címe Regény és kritika volt. A tucatnyi hozzászólásokból kiderült, hogy az irodalmi közvéleményt erőteljesen foglalkoztatja mind a magyar regény történeti érdemeinek megítélése, mind pedig a jelenkor prózairodalmának rangja.

 • Hangverseny a Főszékesegyházban

  Hangverseny a Főszékesegyházban

  Aprónyomtatvány, röplap

 • Valóság 1979-9

  Valóság 1979-9

  A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata

 • Vasárnap

  Vasárnap

  Hétvégén mindenki programot csinál, strandra, kirándulni megy, szinte kiürül a város. A film egy fiatalembert mutat be, aki társaság híján egyedül kószál Budapesten egész nap.

 • Valóság 1978-9

  Valóság 1978-9

  A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata.

 • Filmkultúra 1966/3

  Filmkultúra 1966/3. szám

  Filmművészeti és tudományos folyóirat.

/2
<< >>