rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 19

Találatok szűrése
/2
<< >>
 • Búcsúlövés a csehekre

  Vörös Riport Film 15. (1919. július)

  audiovizuális anyag

  1. BÚCSÚLÖVÉS A CSEHEKRE LÉVA ALATT 2. EGY A HARCOKBAN ELESETT HŐS TENGERÉSZ TEMETÉSE 3. PROLETÁRÜNNEP AZ ANGOL PARKBAN 1919. JÚLIUS 5-ÉN a. HAUBRICH HADÜGYI NÉPBIZTOS AZ ÜNNEPÉLYEN b. UZSONNÁZNAK A KIS PROLETÁROK c. BOHÓC BÁCSI, JÓ EZ A KÁVÉ? d. GYERMEKEK A HADIARÉNÁBAN e. A LÉTRAMŰVÉSZ 4. RŐZSESZEDÉS A HŰVÖSVÖLGYBEN a. A BURZSUJ IS IZZAD A FÁÉRT b. VÁRJÁK A VILLAMOST A ZSÁKMÁNNYAL c. UTAZÁS VÍGAN HAZAFELÉ

 • Proletár áldozatok temetése

  Vörös Riport Film 14. (1919. július)

  audiovizuális anyag

  1. RIADÓ AZ ELLENFORRADALOM NAPJÁN a. A SZOVJETHÁZNÁL 2. A LENIN-FIÚK a. A LENIN-FIÚK VÁRJÁK A LÁZADÓ MONITOROKAT 3. A MEGSÉRÜLT SZOVJETHÁZ 4. A DUNAI VÉDŐRSÉG a. CSEND A DUNÁN 5. HAUBRICH ELVTÁRS SZEMLÉJE A JANCSIK LAKTANYÁBAN a. HAUBRICH ELVTÁRS LELKESÍTŐ BESZÉDE A VÖRÖSKATONÁKHOZ b. LUKÁCS NÉPBIZTOS ELVTÁRS MEGKÖSZÖNI A PROLETÁRSÁGNAK A SEGÍTSÉGÉT AZ ELLENFORRADALOM LEVERÉSÉBEN 6. AZ ELLENFORRADALOM PROLETÁR ÁLDOZATAINAK TEMETÉSE a. GYÁSZOLÓ CSALÁDTAGOK b. SZAMUELY ÉS SZÁNTÓ ELVTÁRSAK c. KUN ÉS GARBAI ELVTÁRSAK d. VÁGÓ ELVTÁRS: „NEM BOSSZÚT ESKÜSZÜNK…!” e. VÁGÓ ÉS HAUBRICH ELVTÁRSAK f. A GYÁSZMENET g. AZ ELLENFORRADALMI HARCOKBAN MEGSEBESÜLT EGYIK 32-ES VÖRÖSKATONA BÚCSÚZTATJA ELESETT BAJTÁRSAIT h. HAUBRICH ELVTÁRS VÉGSŐ BÚCSÚZTATÓ SZAVAI AZ ELESETT BAJTÁRSAKHOZ i. DÍSZTŰZ

 • Kassa visszafoglalása

  Vörös Riport Film 11. (1919. június)

  audiovizuális anyag

  FELVÉTELEK A VÖRÖS HADSEREG ÉSZAKI FRONTJÁRÓL. A FELSZABADÍTOTT KASSA

  1. BÖHM ÉS LANDLER NÉPBIZTOS ELVTÁRSAK ELSŐNEK ÉRKEZNEK A FELSZABADÍTOTT KASSÁRA a. VÖRÖSÖK BEVONULÁSA b. HARMINC ÉS FELES MOZSARAK ÁTVONULNAK KASSÁN 2. ÉLJENEK A VÖRÖSÖK! a. BÖHM ELVTÁRS SZEMLÉJE b. DIADALMENET 3. KUN BÉLA ELVTÁRSAT FELKÖSZÖNTI EGY PROLETÁRGYERMEK a. BÖHM ÉS VÁGÓ ELVTÁRSAK BESZÉDE KASSA FELSZABADÍTÓIHOZ b. BÖHM ELVTÁRS BESZÉL A KASSAI PROLETÁROKHOZ. c. A BESZÉD d. KUN BÉLA: „KASSAI PROLETÁROK! FELSZABADÍTOTT BENNETEKET A VÖRÖS PROLETÁR HADSEREG, MEGMUTATVA, HOGY ÉL A PROLETÁRSZOLIDARITÁS. NEM AZÉRT JÖTT IDE A VÖRÖS PROLETÁR HADSEREG, HOGY ELNYOMÁST TEREMTSEN, HANEM AZÉRT, HOGY FELSZABADÍTSA A DOLGOZÓKAT. ÉLJENEK A VÖRÖSÖK!” e. GARBAI SÁNDOR: „LEGYÜNK A SZOCIALIZMUS IGAZI BÁTOR KATONÁI ÉS A PROLETÁRFORRADALOM ÜGY MINDEN POKLOKON KERESZTÜL DIADALRA FOG JUTNI.” f. SZÁNTÓ BÉLA: „BE A VÖRÖS HADSEREGBE, AMELY MA A NEMZETKÖZI FORRADALOM ÉLÉN VEZETI A MAGYAR FORRADALMAT! ÉLJENEK A VÖRÖSÖK!” g. VÁGÓ NÉPBIZTOS BESZÉDE h. LANDLER NÉPBIZTOS

 • Böhm, Vágó, Szamuely és Mohr szemléje

  Vörös Riport Film 6. (1919. május)

  audiovizuális anyag

  1. A DIADALMAS MAGYAR PROLETÁR HADSEREG IDEHAZA ÉS A FRONTON a. SZERVEZIK A GYÁRAKBAN A MUNKÁS-ZÁSZLÓALJAKAT b. A HADSEREG EGY LELKES CSAPATA A FRONTRA INDUL c. BEVAGONÍROZÁS A NYUGATI PÁLYAUDVARON d. A FRONTOKON e. CEGLÉDEN f. KECSKEMÉTEN 2. BÖHM FŐPARANCSNOK, VÁGÓ BÉLA HADOSZTÁLYPARANCSNOK, SZAMUELY TIBOR ÉS MOHR ELVTÁRSAK SZEMLÉJE a. BÖHM BESZÉDET INTÉZ A FRONTRA INDULÓ CSAPATOKHOZ: „… MEG VAGYOK GYŐZŐDVE, HOGY TI ÉPPEN OLYAN ÖNTUDATOSAN GYŰLÖLITEK A SZOLGASÁGOT ÉS KIZSÁKMÁNYOLÁST, MINT MINDEN PROLETÁR ÉS HA KELL, ÉLETETEKET ÁLDOZZÁTOK A PROLETÁRÉRDEKEKÉRT.” b. SZOLNOKON

 • Gyerekek május 1-én

  Vörös Riport Film 5. (1919. május)

  audiovizuális anyag

  AZ ELSŐ SZABAD MÁJUS 1.

  1. FELVONULÁS A VÉRMEZŐN a. A ROKKANTAK b. ÜNNEPI BESZÉD A PROLETÁROKHOZ c. A TENGERÉSZEK d. A VILLAMOS-ALKALMAZOTTAK 2. A MUNKÁSSÁG FELVONULÁSA BUDAPEST UTCÁIN a. AZ ANDRÁSSY ÚT TORKOLATÁNÁL b. A KATONAZENEKAR A FONCIERE ÉPÜLETÉNEK ERKÉLYÉN AZ INTERNACIONÁLÉT JÁTSZA c. A MOZISZAKMA FELVONULÁSA d. A KÖRÖNDNÉL e. A SZÍNÉSZEK SZAKSZERVEZETE f. A MENET A TERÉZ KÖRÚTON g. A HÁZTARTÁSBELI ALKALMAZOTTAK h. A CSEPELIEK i. REPÜLŐGÉPRŐL ÜDVÖZLIK A PROLETÁROKAT 3. AZ ANDRÁSSY ÚTI FUTÓVERSENY a. RIPSZÁN ELVTÁRS, A MUNKÁS TESTEDZŐ 68 ÉVES TÁVFUTÓJA 4. GYERMEKEK MÁJUSA A MARGITSZIGETEN a. ZSEMLYEEVÉS b. PÓZNAMÁSZÁS c. FUTÓVERSENY BUKFENCEI d. LEKVÁREVÉS e. KIFLIVERSENY 5. CSERNY JÓZSEF, A TERRORCSAPAT PARANCSNOKA A KUN-VÁGÓ LAKTANYA ELŐTT a. A TERRORCSAPAT KUTYÁJA „BURZSUJ” KITÜNTETÉSÉVEL b. KUN ÉS SZAMUELY NÉPBIZTOSOK A LENIN-FIÚK KÖZÖTT c. A LENIN-FIÚK SORFALA LAKTANYÁJUK ELŐTT d. KUN-VÁGÓ LAKTANYA 6. ÜNNEP A HAJÓN 7. NÉPMULATSÁGOK 8. A MOZISZAKMA A GUNDEL VENDÉGLŐBEN

 • Ágyúk a lágymányosi Duna-parton

  Vörös Riport-film 2. (1919. április)

  audiovizuális anyag

  1. EGY ANGOL ŐRHAJÓ A DUNÁN - A LEGÉNYSÉG - AZ ÁGYÚK 2. ÁGYÚK A LÁGYMÁNYOSON, A DUNA-PARTON 3. A VÖRÖS HADSEREG TOBORZÓHELYE A VÁRBAN - EGY OROSZ VÖRÖSKATONA BESZÉDET INTÉZ HONFITÁRSAIHOZ 4. A MAGYARORSZÁGI SZOCIALISTA PÁRT GYŰLÉSE AZ ORSZÁGHÁZ ELŐTT - A TÖMEG - KUN BÉLA - BOKÁNYI DEZSŐ - GARBAI SÁNDOR ÉS KUN BÉLA - SZÓNOKOK AZ AUTÓ TETEJÉN - NÉPZENÉSZEK - GARBAI: „ÚJ ÁLLAMOT KELL BERENDEZNÜNK, AHOL CSAK A MUNKA MARAD OLYAN PIEDESZTÁLON, MELYRE MINDENKI TISZTELETTEL TEKINT!” - KUN BÉLA: „ ...SZABAD ÉS BOLDOG JÖVŐNK FELÉPÍTÉSÉN TESTVÉRI EGYETÉRTÉSSEL HALADJUNK ELŐRE!”

 • Bevagonírozás

  Vörös Riport-film 1. (1919. április)

  audiovizuális anyag

  1. GARBAI SÁNDOR, A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG ELNÖKE SZATMÁRON a. GARBAI ELNÖK A DEMARKÁCIÓS VONALON A SZÉKELY KATONÁK KÖZÖTT b. NAGY PÁL HADOSZTÁLYPARANCSNOK ÜDVÖZLI AZ ELNÖKÖT c. GARBAI GYÚJTÓ BESZÉDET INTÉZ A KATONÁKHOZ: d. „…PUSZTULJON AZ A TÁRSADALMI REND, AMELY A HÁBORÚ FÚRIÁIBÓL ÉLT!” e. GARBAI SÁNDOR TÁVOZIK A KATONA-ÉS MUNKÁSTANÁCS ÜLÉSÉRŐL 2. A VÖRÖS HADSEREG 32-IK GYALOGEZREDÉNEK INDULÁSA SOPRONBA a. BEVAGONÍROZÁS b. A BIZALMIAK c. PÉTERKE, A 12 ÉVES VÖRÖSKATONA d. INDULÁS 3. LEDÖNTIK A DRASCHE-FÉLE TÉGLAGYÁR 45 MÉTER MAGAS KÉMÉNYÉT

 • Proletárlakások

  Vörös Riport Film 4. (1919. április)

  audiovizuális anyag

  1. SORAKOZÁS A GERBEAUD ELŐTT a. A REPÜLŐ BURZSUJ 2. MESEDÉLUTÁN A BRÓDY ADÉL KÓRHÁZBAN 3. TOBORZÓÜNNEP A NÉPLIGETBEN a. GÓTHNÉ KERTÉSZ ELLA b. ACZÉL ILONA c. A TOBORZÓ BIZOTTSÁG 4. NEMZETKÖZI NÉPGYŰLÉS A VOLT KÉPVISELŐHÁZ ELŐTT 5. PROLETÁRLAKÁSOK a. PROLETÁRLAKÁSOK BELÜL b. A TÜDŐVÉSZRE ELÍTÉLT PROLETÁRGYERMEKEK 6. A MARGITSZIGET A PROLETÁROKÉ 7. A PROLETÁRGYERMEKEK BOLDOGAN TÁVOZNAK A FŐVÁROSI ORFEUMBAN MEGTARTOTT MESEMATINÉRÓL 8. A WEISZ MANFRÉD VILLATELEP, AMELY EZENTÚL AZ ELMEBETEGEK GYÓGYINTÉZETE LESZ a. A VILLATELEP GYÖNYÖRŰ PARKJA 9. A FORRADALMI KORMÁNYZÓTANÁCS SZEMLÉJE A CSAPATOK FÖLÖTT a. KUN BÉLA ÉS GARBAI SÁNDOR b. A CSAPATOK TISZTELGÉSE KUN BÉLA ÉS GARBAI SÁNDOR ELŐTT c. BOKÁNYI DEZSŐ BESZÉL A MUNKÁSOKHOZ

 • Nyaralók a Balatonnál

  Vörös Riport Film 20. (1919. július)

  audiovizuális anyag

  1. FÜRDŐÉLET SIÓFOKON a. NYARALÓ PROLETÁROK A STRANDON b. AZ ELEVEN LABDA c. KÖTÉLUGRÁS d. UGRÓVERSENY A HOMOKBAN 2. A BALATONSZABADI GYERMEKSZANATÓRIUM a. A GYÓGYTELEP FŐBEJÁRATA b. SÉTA UTÁN HAZAFELÉ c. A KIS PROLETÁROK MEGROHAMOZZÁK A NAPFÜRDŐZŐ HELYÉT 3. LELKES DEMONSTRÁCIÓ a. UCCU, BE A BALATONBA! b. HOMOKVÁRAT ÉPÍTENEK AZ APRÓSÁGOK

 • Hangverseny

  Vörös Riport Film 19. (1919. július)

  audiovizuális anyag

  1. TRÉN ÁTVONULÁSA EGY FRONT MÖGÖTTI VÁROSON 2. A FELROBBANTOTT TISZA-HÍD 3. ROMÁN KULTÚRMUNKA a. ÖSSZELŐTT HÁZAK 4. GRÁNÁTOK SZÁNTANAK A TISZA KÖRÜL 5. ELHAGYOTT ROMÁN ÁLLÁSOK 6. A SZOCIALISTA-KOMMUNISTA MUNKÁSOK MAGYARORSZÁGI PÁRTJÁNAK HANGVERSENYE AZ ANDRÁSSY ÚTI ÁLLAMI FELSŐ LEÁNYISKOLA KERTUDVARÁN a. GÁRDOS MARISKA MEGNYITÓJA b. A BUDAPESTI ÁLTALÁNOS MUNKÁS DALEGYLET

/2
<< >>