rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 27

Találatok szűrése
/3
<< >>
 • borító

  Tizenegy szimfónia

  Tizenegy versoszlop; Weöres Sándor költői művének tizenegy tartópillére sorakozik egymás mellé a költő 60. születésnapját köszöntő kis verseskönyvben. Azok a művek, amelyeket ő maga szimfóniáknak nevez, mert úgy összegezik egy-egy korszakának költői jellegzetességeit, ahogyan a nagy zenei formák reprezentálják Mozart, Beethoven, Bartók vagy Sztravinszkij világát. Az Első szimfónia például a pályakezdet lírai kvintesszenciája; a -korábban Háromrészes ének címmel ismert - Harmadik szimfónia az 1943 táján bekövetkezett nagy fordulat összegezése, amikor nemcsak saját költészetén belül nyitott "új tárnát" Weöres Sándor, de az egész magyar, sőt: világköltészet szempontjából új tartalmakat fogott el iheltével "a lélek árján fénylő, forró igékből"; amikor "a forma mellé megjelent nálam a tartalom - ahogyan egyik levelében írta, még 1943-ban-, de minden eddigitől eltérő módon. Ennek a tartalomnak nincs logikai láncolata, a gondolatok, mint a zeneműben a fő- és melléktémák, keringenek, anélkül, hogy konkréttá válnának, az intuíció fokán maradva." De ezek a szimfóniák nemcsak betetőzői egy-egy korszaknak; egyszersmind azt is előlegezi, ami a költő ösztöneiben rejtve szunnyad, s később, látszólag váratlanul, szinte előzmények nélkül valósul meg. Így a Negyedik szimfónia, a "hódolat Arany Jánosnak", a pastiche remekműve, a más költő alkatába való beleélés ritka csodája, ahonnét az út már a későbbi Psyché felé vezet. S végül a Tezenegyedik szimfónia (amelyet az olvasóközönség ebből a kötetből ismerhet meg), megint nem pusztán a Psyché utáni korszak összefoglalása, de valamiképpen az összes többi szimfóniára is ráépül. A tizenegy hosszú versben a magyar líra történetében talán soha nem volt spontán válogatás vagy kiemelés érvényesül, amit a költői ösztön maga végzett el, az életmű építésével párhuzamosan, melynek "egyik végén a nyugati líra nagy nyelvolvasztó, logikátlan ihlet-nyelvet teremtő kísérlete áll, a másikon az ősi mítoszok modern sugallata" (Németh László).

 • borító

  Színjátékok

  Weöres Sándor színháza sokszínűségével, gazdagságával, a formák változatosságával ragadja meg az érdeklődőt. A kötetben éppúgy találhatunk a nagy és fenséges mitikus művekre rímelő klasszikus oratóriumot, mint a commedia dell'arte vaskor jókedvét megidéző bábjátékot és komédiát, mesedrámát csakúgy, mint érzékeny pásztoridillt. Tündérjátékot és tragédiatöredéket. S a műfajok sokasága világok sokaságát idézi föl: mitikust és mindennapit, tündérit és vaskost, görögöt és szkítát, késő rómait és XVII. századi magyart, keresztényt és pogányt, szomorút és vígat...

 • Könyv

  Merülő Saturnus

  Weöres Sándor kézjegyével ellátott példány

 • Antológia

  Antológia

  Aprónyomtatvány, meghívó

 • A talpnyaló temetése

  A talpnyaló temetése

  Szovjet írók humoros írásai

 • Bóbita

  Bóbita

 • Az Ünnepi Könyvhét rendezvényei Vas megyében 1976. május

  Az Ünnepi Könyvhét rendezvényei Vas megyében 1976. május

  Savaria Múzeum Forradalmi Gyűjteménye

  A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum Történettudományi Osztálya „Forradalmi Gyűjteményének” I. és II. világháborús, valamint az 1956-os forradalom aprónyomtatványai (írásos vagy képi dokumentumok tág körének gyűjtőfogalma) rendkívül széles spektrumot ölelnek fel. Megtalálhatóak köztük a képes levelezőlapok, reklámcédulák, szöveges plakátok és röplapok, ponyvanyomtatványok, műsorok és meghívók, naptárak, jegyzékek, intézmények hivatalos és használati nyomtatványai, propagandisztikus kiadványok egyaránt, amelyek a 20. század első felének változatos és színes mindennapjaiba nyújtanak bepillantást.

  A tárgy állapota: ép Megszerzés időpontja:1978.10.09. Megszerzés módja: ajándék

  Gerse János, Szombathely Bartók Béla körút 40., könyvheti irodalmi est, meghívó

 • Csalóka Péter

  Csalóka Péter

 • lead_494185

  Psyché, egy hajdani költőnő versei meghívó

  Weöres Sándor monodrámája

  Weöres Sándor Psyché, egy hajdani költőnő versei című monodrámájának meghívója. Játssza: Csernus Mariann, színművésznő. Zenéjét szerezte: Kecskés András.

  A Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményében lévő az 1950-es évektől megjelent színházi dokumentumai. Ide tartoznak a Pécsi Nemzeti Színház Nagytermében, Kamaraszínpadán, valamint a Stúdiószínpadon játszott művek megmaradt értékei. A pécsi Szikra Nyomdában már a kezdetektől színes dokumentumok között találhatóak kis-, és nagyméretű plakátok, havi műsorfüzetek, jegyek, bérletek, belépőjegyek, meghívók és évadonkénti prospektusok. Többségében magyar, továbbá alkalmanként angol, német, francia, horvát nyelveken is.

 • Táncol a Hold

  Táncol a Hold

/3
<< >>