rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 2

Találatok szűrése
  • joblazadasa

    Jób lázadása

    A Tisza menti faluban a vallásos zsidó házaspár életét az utódért folytatott harc őrölte fel. Minden gyermeküket eltemették. A már koros Jób 1943-ban örökbe fogad az árvaházból egy keresztény kisfiút, hogy legyen kire hagyni emberségüket, tudásukat, házukat, földjüket. Egy boldog esztendőt tölt együtt a család. Jób és Róza igyekszik kihasználni az időt, gondoskodni Lackó jövőjéről: házat építenek Janinak és Ilkának, a fiatal szolgáló-párnak, hogy rájuk bízhassák a kisfiút. Amikor a ház elkészül, átadják Lackót, és bezárkóznak a magukéba, így várják beteljesülő sorsukat. Lackó semmit sem ért az egészből, csak szeretettel mosolygó arcukat vésheti búcsúzóul emlékezetébe.

  • tizezernap

    Tízezer nap

    A kihagyásos, balladai hangvételű film a Széles család sorsán keresztül egy alföldi falu három évtizedét foglalja össze, Széles István és Bánó Fülöp sokat próbált barátságával a középpontban. A kubikus Széles és a cselédlány Juli gyermekének keresztapja Bánó volt. Széles megfogadta, hogy megfojtja gyermekét, ha az nem viszi többre, mint ő. Amikor Bánó megszervezte a kubikusok sztrájkját, Széles nem csatlakozott hozzájuk. Mindannyian szegénységben élték túl a világháborút. A földosztást a kommunista Bánó vezette a faluban, miként néhány évvel később a begyűjtést is. Barátja azonban ragaszkodott a földhöz, a tulajdonhoz. Bánó (ekkorra párttitkár) munkatáborba küldte Szélest, akiről felesége csak évek múltán hallott hírt, és látogathatta meg. A férfi kiszabadulása után az egykori barátság hűvös távolságtartássá alakult, de a forradalom alatt Széles adott menedéket Bánónak és családjának. A termelőszövetkezetek újjáalakítását már nemcsak Bánó, hanem Széles fia is pártolta. Széles belépett a szövetkezetbe, de elkeseredésében öngyilkos akart lenni. Felesége az utolsó pillanatban mentette meg az életét. Ä A történteket Széles fia summázza, személyében az új nemzedék próbál felülemelkedni a megosztottságon és a keserves múltbéli tapasztalatokon.