rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 4

Találatok szűrése
 • 7817_lead

  Körhinta

  Pataki úgy dönt, hogy kilép a szövetkezetből - mert már lehet -, és Farkas Sándorral, a lányának szánt jövendőbelivel együtt újból magángazdálkodók lesznek. Mari viszont Mátét szereti, aki a saját életét összekötötte a szövetkezet sorsával, nem akar a régi módon élni. Egy lakodalomban Máté és Mari egymással táncolnak, boldogok, mint korábban a vásárban a körhintán. Pataki ekkor eltiltja a lányát Mátétól, Farkas meg sürgeti az esküvőt. Mari megtagadja az engedelmességet, mire Pataki dühében fejszét vág a lányához. A fejsze egy fa törzsében áll meg. Mari ezek után világgá indul. Máté a vasúti sínek között talál rá, hazaviszi, és bejelenti Patakinak, hogy feleségül veszi Marit. A konok parasztember kénytelen beletörődni: a család is, a társadalom is visszafordíthatatlanul megváltozott.

 • enek a buzamezokrol

  Ének a búzamezőkről

  Az első világháború után, a hadifogságból hazatért Ferenc megözvegyülve kénytelen új életet kezdeni. Volt földije és hadifogolytársa, Rókus meghalt. Ferenc szörnyű titkot rejt szívében: Rókus halálát ő okozta, mert nem osztotta meg vele az utolsó falat kenyeret. Szüléék biztatják, hogy kisfia érdekében is, a föld miatt is vegye feleségül Rókus özvegyét, Etelt. Etel is vonzódik Ferenchez, összeházasodnak, boldogok, gyermekük is születik. A két gyerek együtt nevelkedik. A férfi fia, Péterke egy falatka kenyér után nyúlva belefullad az ingoványba. Ferenc nem bírja tovább, bevallja asszonyának titkolt bűnét. Etel tudata elborul, és egy vallási szekta áldozatává válik. Rókustól hír jön Oroszországból: él, de többé már nem tér haza. A megzavarodott Etel a mocsárba öli magát. Ferenc sorsa, hogy felnevelje a két gyermeket, Rókusék árváját és saját félárvájukat

 • a harmincadik

  A harmincadik

  A bányatelepen nincs iskola. Nagy Gábor tanító lelkesen fog a szervezéshez. Laskó főmérnök azzal az ürüggyel, hogy nem él a telepen az iskola megnyitásához szükséges harminc gyerek, tönkreteszi egész munkáját, embereivel kidobatja a tanteremmé alakított gépházból a padokat, elkergeti a gyerekeket. A tanító azonban nem adja fel a harcot, a bányászokkal összefogva tovább küzd az iskoláért. Végül minden probléma megoldódik, új családok érkeznek a telepre, akiknek gyerekeivel már elérik a szükséges létszámot és folytatódhat a tanítás.

 • vlaholeuropaban

  Valahol Európában

  A II. világháború végén Kelet-Európa országútjain árva, hontalan, éhes gyerekek kóborolnak, akiket a nélkülözés, a kiszolgáltatottság csapatokba gyűjt. A Hosszú vezette csavargók rátalálnak Simon Péter karmesterre, aki egy romos várban félrevonulva várja a béke eljövetelét. A gyerekek és a tiszta szívű férfi között fokról fokra rokonszenv, barátság ébred, együtt védik meg - az egyik gyerek halála árán - a várat az ellenük uszított falubeliektől, közösen harcolják ki fogságba esett társaik szabadon bocsátását. A karmester hivatalos papírt szerez az új, demokratikus kormánytól, hogy a hajléktalan gyerekeknek ezentúl a kastély lesz az otthona.