rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 6

Találatok szűrése
 • szindbad

  Szinbád

  A haldokló Szindbád, tündérmesék lovagja lét és nemlét határán bolyongva keresi az élet értelmét. Az organikusan átlényegülő természetben, érzéki örömökben, kulináris élvezetekben véli megragadni a szépséget. Életre kelnek emlékei: megbarnult fényképek, elszáradt virágok, elsárgult szerelmeslevelek. Sorra látja a szívének kedves asszonyokat: Florentint, Lenkét, Fruzsinát, a kis virágáruslányt és a többieket. Felrémlik, hogyan mesélt a diszkrét Vendelin pincér a feleségéről velőscsont és fácánsült között, s hogyan átkozta az ismeretlen urat - őt, Szindbádot -, aki megszöktette és az öngyilkosságba hajszolta az asszonyt. Szindbádot autonóm szelleme, tökéletességvágyó keresése nem engedi egyetlen nő tartós szerelmében megállapodni, magánya csak az anyai Majmunka húslevese mellett oldódik. Utolsó útja a templomba vezet. Szindbád az orgonista Angyal átszellemültségében átérzi az élet teljességét, és ekkor éri a tényleges halál.

 • tizezernap

  Tízezer nap

  A kihagyásos, balladai hangvételű film a Széles család sorsán keresztül egy alföldi falu három évtizedét foglalja össze, Széles István és Bánó Fülöp sokat próbált barátságával a középpontban. A kubikus Széles és a cselédlány Juli gyermekének keresztapja Bánó volt. Széles megfogadta, hogy megfojtja gyermekét, ha az nem viszi többre, mint ő. Amikor Bánó megszervezte a kubikusok sztrájkját, Széles nem csatlakozott hozzájuk. Mindannyian szegénységben élték túl a világháborút. A földosztást a kommunista Bánó vezette a faluban, miként néhány évvel később a begyűjtést is. Barátja azonban ragaszkodott a földhöz, a tulajdonhoz. Bánó (ekkorra párttitkár) munkatáborba küldte Szélest, akiről felesége csak évek múltán hallott hírt, és látogathatta meg. A férfi kiszabadulása után az egykori barátság hűvös távolságtartássá alakult, de a forradalom alatt Széles adott menedéket Bánónak és családjának. A termelőszövetkezetek újjáalakítását már nemcsak Bánó, hanem Széles fia is pártolta. Széles belépett a szövetkezetbe, de elkeseredésében öngyilkos akart lenni. Felesége az utolsó pillanatban mentette meg az életét. Ä A történteket Széles fia summázza, személyében az új nemzedék próbál felülemelkedni a megosztottságon és a keserves múltbéli tapasztalatokon.

 • feldobottko

  Feldobott kő

  Balladisztikus, lazán összefűzött epizódokból, a fiatal Pásztor Balázs nevelődési regényén keresztül építi föl a film az ötvenes-hatvanas évek paraszti életének krónikáját. Balázs apja az ötvenes években ártatlanul szenved börtönt, a fiát nem veszik föl filmrendezőnek. Egy termelőszövetkezetnél vállal földmérői állást. Míg tanyaközpontot szervez Iliásszal, a görög szabadságharcossal, a helyi vezetés erőszakkal kényszeríti a termelőszövetkezetbe lépésre a férfiakat. A feldühödött asszonyok éppen a megalkuvást nem tűrő Iliászt hibáztatják ezért és agyonverik. Balázs később egy cigánytáborban tapasztalja, hogyan veszi semmibe a kultúrfölényben lévő hatalom az emberi jogokat. Megrázó fényképeket készít a fertőtlenítő osztag akciójáról.

 • apa

  Apa

  A kis Takó Bence Budapest felszabadulásakor vesztette el édesapját. Apja kedves használati tárgyainak, órájának, orvosi táskájának, szemü-vegének, bőrkabátjának felhasználásával legendát sző személye köré: hős partizánnak, az üldözötteket a kórházban bújtató ellenállónak, új altatószert feltaláló híres orvosnak látja. Sőt, egy május elsejei felvonuláson apja képét látja bele a "bölcs vezér" transzparenseibe is. Felnőtté válásában, önálló személyisége kialakításában azonban egyre nyomasztóbbá válik ez a mítosz. - A lírai, vallomásos hangvételű film az emlékezés asszociatív logikája szerint szerveződik.

 • sodrasban

  Sodrásban

  A "magyar újhullám" nyitófilmje. Fiatal diáktársaság vakációzik a Tisza-parton. Önfeledten napoznak, fürdőznek, egyre többen merülnek alá iszapért. Egyiküknek sem tűnik föl, hogy hiányzik valaki, Gabi vízbe fulladt. Barátjuk tragédiája önvizsgálatra készteti őket: kié a felelősség, hogyan viszonyulnak egymáshoz, a világhoz. Ennek terhe érleli őket felnőtté, s megváltoznak kapcsolataik is. Luja és Zoli szembenéznek lelkiismeretükkel, Laci elvont elvekkel vigasztalódik, mások idealizálják szerepüket.

 • vizkereszt

  Vízkereszt

  A film bemutatja, miként készülnek a tanyavilág lakói az Universitas együttes előadására, amelyen Shakespeare Vízkereszt c. darabja látható.