rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 152

Találatok szűrése
/16
<< >>
 • Lead_2016.929.1.P

  Emlékérem Alekszandr Vasziljevics Szuvorov (1730-1800) orosz hadvezér tiszteletére

  Kör alakú, kétoldalas emlékérem Alekszandr Vasziljevics Szuvorov (1730-1800) orosz hadvezér tiszteletére. Előlapján Szuvorov képmása jobb profilból, körben cirill betűs felirat fut. A büszt alatt a készítő jelzete: "LEBERECHT". Hátlapján: tölgyfakoszorún lógó ovális táblák feliratokkal, alul Szuvorov három győztes csatáját jelző évszám: "1787", "1789", "1790".

 • Lead_2016.897.1.P

  Emlékérem báró Gideon Ernst von Laudon (1717-1790) osztrák hadvezér tiszteletére

  Kör alakú, kétoldalas emlékérem báró Gideon Ernst von Laudon (1717-1790) osztrák hadvezér, Belgrád 1789-es török alóli felszabadítása hősének tiszteletére. Előlapján: Laudon képmása bal profilból, mellén a Katonai Mária Terézia-rend Nagykeresztje, körben felirattal: "UNUS HIC INNUMERI MILITIS INSTAR ERAT.". A büszt alatt a készítő jelzete olvasható: "X. MAZENKOPF". Hátoldalán: alvó oroszlán, körben felirattal: "NUNC PLACIDA COMPOSTUS PACE QUIESCIT.", alul évszámmal: "M. DCC. XC.".

 • Lead_2015.283.1.P

  Baróti Szabó Dávid (1739-1819) képmása

  A metszeten egy kőből faragott fülkében Baróti Szabó Dávid portréja látható tondón. Baloldalt egy fa nyúlik a képmezőbe, tövénél kőtábla, melyen egy lant, egy síp, és rózsák fekszenek. A táblán a következő felirat olvasható: "BARÓTI SZABÓ DÁVID / Született 1739 eszt.". A képmező alatt balra a rajzoló jelzete: "Klimess pinx.". A képmező alatt jobbra a metsző jelzete: "Cl. Kohl sc. Viennae 1790.".

 • 792-1925-02-15-Nemzeti-ujsag-001-001-gizi050

  Két arckép a XVIII-ik század alkonyából

  Régi magyar élet

  Kelemen László és Kazintzi Mária

  Két arckép a XVIII. század alkonyából

  A cikk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményének sajtókivágat-gyűjteményéből származik, amely kb. 1906 és 1980 között, változó intenzitással gyűjtött, főképp várostörténeti-helyismereti vonatkozású újságcikkek gyűjteménye.

 • lead 696260

  Az eltitkolt forradalmi színielőadások

  Magyar művészélet a félmúltban

  Mar n Ferenc

  A cikk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményének sajtókivágat-gyűjteményéből származik, amely kb. 1906 és 1980 között, változó intenzitással gyűjtött, főképp várostörténeti-helyismereti vonatkozású újságcikkek gyűjteménye.

 • VF_31021

  Koronaőrző Banderista, fénykép

  A képen Vasvármegye történetét bemutató kiadvány egyik részlete látható. Egy lovas katona, pontosabban egy Vasmegyei Koronaőrző banderista (Banderium Comitatus Castriferrei) 1790-ben. A dátum, a képaláírás alapján.

 • BALL 107/1

  Einige der wichtigsten Hungarischen Landtags-Akten aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt

  A digitalizált műpéldány a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ballagi-gyűjteményébe tartozik.
  Ballagi Géza (1851–1907) a jog- és államtudományok tudora, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, történész, egy cikluson át országgyűlési képviselő volt. Történeti, egyházpolitikai és tanügyi írásokat publikált.
  Páratlan gyűjteményt hozott létre magyar vonatkozású politikai röpiratokból, közéleti állásfoglalásokból, képviselőválasztási nyomtatványokból. Hagyatékát a Fővárosi Könyvtár vásárolta meg 1911-ben. Az ebből kialakított különgyűjtemény főként a 18-19. században megjelent Magyarországgal, illetve az Osztrák-Magyar Monarchiával kapcsolatos politikai vitairatokat tartalmaz. Különösen gazdag a pártküzdelmek, a közjogi és a közgazdasági kérdések irodalma. Az írások magyar, német, francia és latin nyelvűek.
  Az összesen 4834 hosszabb-rövidebb kiadvány 441 kolligátumban, vagyis a különböző tárgyú, más-más szerző tollából megjelent publikációkat egybekötve tartalmazó kötetekben maradt ránk. A dokumentumok jelzetének első tagja a kötet jelzetét, a második a nyomtatványnak a kolligátumon belüli helyét mutatja.
  Az eredeti példányok a Fővárosi Szabó Ervin Központi Könyvtárában, a Budapest Gyűjtemény olvasótermében tanulmányozhatók.

 • BALL 167/2

  Der entlarvte Priester, vielleicht noch zu rechter Zeit

  Für Ungarns Landesväter aus des Trenck Feder und Herzen

  A digitalizált műpéldány a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ballagi-gyűjteményébe tartozik.
  Ballagi Géza (1851–1907) a jog- és államtudományok tudora, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, történész, egy cikluson át országgyűlési képviselő volt. Történeti, egyházpolitikai és tanügyi írásokat publikált.
  Páratlan gyűjteményt hozott létre magyar vonatkozású politikai röpiratokból, közéleti állásfoglalásokból, képviselőválasztási nyomtatványokból. Hagyatékát a Fővárosi Könyvtár vásárolta meg 1911-ben. Az ebből kialakított különgyűjtemény főként a 18-19. században megjelent Magyarországgal, illetve az Osztrák-Magyar Monarchiával kapcsolatos politikai vitairatokat tartalmaz. Különösen gazdag a pártküzdelmek, a közjogi és a közgazdasági kérdések irodalma. Az írások magyar, német, francia és latin nyelvűek.
  Az összesen 4834 hosszabb-rövidebb kiadvány 441 kolligátumban, vagyis a különböző tárgyú, más-más szerző tollából megjelent publikációkat egybekötve tartalmazó kötetekben maradt ránk. A dokumentumok jelzetének első tagja a kötet jelzetét, a második a nyomtatványnak a kolligátumon belüli helyét mutatja.
  Az eredeti példányok a Fővárosi Szabó Ervin Központi Könyvtárában, a Budapest Gyűjtemény olvasótermében tanulmányozhatók.

 • BALL 166/7

  Skizze der Ungarischen Krönung Leopold II.

  Gefeyert zu Ofen den 24 Juny 1790

  A digitalizált műpéldány a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ballagi-gyűjteményébe tartozik.
  Ballagi Géza (1851–1907) a jog- és államtudományok tudora, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, történész, egy cikluson át országgyűlési képviselő volt. Történeti, egyházpolitikai és tanügyi írásokat publikált.
  Páratlan gyűjteményt hozott létre magyar vonatkozású politikai röpiratokból, közéleti állásfoglalásokból, képviselőválasztási nyomtatványokból. Hagyatékát a Fővárosi Könyvtár vásárolta meg 1911-ben. Az ebből kialakított különgyűjtemény főként a 18-19. században megjelent Magyarországgal, illetve az Osztrák-Magyar Monarchiával kapcsolatos politikai vitairatokat tartalmaz. Különösen gazdag a pártküzdelmek, a közjogi és a közgazdasági kérdések irodalma. Az írások magyar, német, francia és latin nyelvűek.
  Az összesen 4834 hosszabb-rövidebb kiadvány 441 kolligátumban, vagyis a különböző tárgyú, más-más szerző tollából megjelent publikációkat egybekötve tartalmazó kötetekben maradt ránk. A dokumentumok jelzetének első tagja a kötet jelzetét, a második a nyomtatványnak a kolligátumon belüli helyét mutatja.
  Az eredeti példányok a Fővárosi Szabó Ervin Központi Könyvtárában, a Budapest Gyűjtemény olvasótermében tanulmányozhatók.

 • BALL 166/8

  Die Schwere Wolke

  Ein bedeutender Winck für Katholiken in Ungarn

  A digitalizált műpéldány a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ballagi-gyűjteményébe tartozik.
  Ballagi Géza (1851–1907) a jog- és államtudományok tudora, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, történész, egy cikluson át országgyűlési képviselő volt. Történeti, egyházpolitikai és tanügyi írásokat publikált.
  Páratlan gyűjteményt hozott létre magyar vonatkozású politikai röpiratokból, közéleti állásfoglalásokból, képviselőválasztási nyomtatványokból. Hagyatékát a Fővárosi Könyvtár vásárolta meg 1911-ben. Az ebből kialakított különgyűjtemény főként a 18-19. században megjelent Magyarországgal, illetve az Osztrák-Magyar Monarchiával kapcsolatos politikai vitairatokat tartalmaz. Különösen gazdag a pártküzdelmek, a közjogi és a közgazdasági kérdések irodalma. Az írások magyar, német, francia és latin nyelvűek.
  Az összesen 4834 hosszabb-rövidebb kiadvány 441 kolligátumban, vagyis a különböző tárgyú, más-más szerző tollából megjelent publikációkat egybekötve tartalmazó kötetekben maradt ránk. A dokumentumok jelzetének első tagja a kötet jelzetét, a második a nyomtatványnak a kolligátumon belüli helyét mutatja.
  Az eredeti példányok a Fővárosi Szabó Ervin Központi Könyvtárában, a Budapest Gyűjtemény olvasótermében tanulmányozhatók.

/16
<< >>