rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 483

Találatok szűrése
/49
<< >>
 • 386918_lead

  Szalonna - Református templom

  kép
  minősített tartalom

  Mizerák István által készített fotók a szalonnai református templomról. A református templom Szalonna legnevezetesebb látnivalója. A két korszakban épült templom a falu központjában, egy kisebb dombon áll. A középkori körtemplom átalakított állapotban maradt ránk: a rotunda nyugati oldalát elbontották, és szabálytalan négyszög alakú hajóval bővítették. Eredetileg katolikusok építették, ma a református gyülekezeté.

  1. kép: Református templom; 2. kép: Református templom; 3. kép: Református templom; 4. kép: Református templom; 5. kép: Református templom; 6. kép: Református templom

 • 386887_lead

  Zubogy- Református templom

  kép
  minősített tartalom

  Mizerák István által készített fotók a zubogyi református templomról. Árpád-kori eredetű, de gótikus jegyeket őrző temploma ma már az 1758-ban kialakult formájában áll előttünk. A templombelső egyedülállóan szép, kitűnő állapota a kiváló restaurátori munka eredménye. Famennyezetének pallós megoldása az országban kevéssé elterjedt: a leveles virágindákkal díszített festett deszkák a templom hossztengelyével párhuzamosan futnak, a deszkák a szokásostól keskenyebbek és jóval hosszabbak. A jelenlegi bejárattal szemben emelkedik a fa harangtorony.

  1. kép: Református templom; 2. kép: Református templom; 3. kép: Református templom; 4. kép: Református templom; 5. kép: Református templom; 6. kép: Református templom

 • 385898_lead

  Ragály

  kép
  minősített tartalom

  Mizerák István Ragály településen készített fotói 1986-ból. A Balassa-kastély Ragály község egyik műemléke. A kastély 1743-ban épült. A „sárga kastélynak” nevezett épület főhomlokzata a 18. század közepén Gömör vármegyében épült barokk kastélyok képét mutatja (háromszögű, címeres oromzat, díszes vakolat pillérek, kosáríves ablakrácsok, dupla tető). Ez az épület volt a Ragályi-Balassa bárók otthona. A kastély alagsora temetkezési helyül is szolgált, a képeken a családi kriptát is tanulmányozhatjuk.

  1. kép: Balassa-kastély; 2. kép: Művészet

 • 385897_lead

  Ragály

  kép
  minősített tartalom

  Mizerák István Ragály településen készített fotói 1986-ból. A Balassa-kastély Ragály község egyik műemléke. A kastély 1743-ban épült. A „sárga kastélynak” nevezett épület főhomlokzata a 18. század közepén Gömör vármegyében épült barokk kastélyok képét mutatja (háromszögű, címeres oromzat, díszes vakolat pillérek, kosáríves ablakrácsok, dupla tető). Ez az épület volt a ragályi-Balassa bárók otthona. A kastély alagsora temetkezési helyül is szolgált, a képeken a családi kriptát is tanulmányozhatjuk.

  1. kép: Templom; 2. kép: Balassa-kastély; 3. kép: Sírok, 4. kép: Sírok; 5. kép: Kerítés; 6. kép: Rácsos ablak; 7. kép: Látkép; 8. kép: Művészet; 9. kép: Művészet; 10. kép: Templom

 • 385020_lead

  Jósvafő

  kép
  minősített tartalom

  Mizerák István által készített fotók, amelyeket Jósvafőn készített. A fotókon látképek láthatóak a településről. A XVIII. századi barokk templom nyugati fala tartalmazza a XIV. századi gótikus templom maradványait. Festett famennyezete 1734-ből származik. Harangtornya késő barokk, a XVIII. század végén épült. Lenyűgöző festett kazettás mennyezete mellett figyelemre méltó a karzat, a szószékkorona és a padelők díszítése is. Falazott szószéke 1792-ben készült. A templomot lőréses erődfal övezi.

 • Lead_2020.128.1.P

  Amulettcédulákat, kegytárgyakat tartalmazó breverl jezsuita címeres réz tokban

  kép

  18. századi, övre csatolható vagy nyakba akasztható réz tokban kialakított breverl, vagyis oltalomlevél: olyan hordozható, ereklyékkel, bajelhárító tárgyakkal, amulettcédulákkal kombinált szentképegyüttes, amely a népi vallásosság szerint minden bajtól, betegségtől, veszedelemtől megoltalmazta tulajdonosát. Füllel ellátott, mindkét oldalán vésett díszítésű réz tokban kihajtogatható szentképek között kegytárgyegyüttes látható. A réztok előoldalán jezsuita címer jelenik meg: "IHS" Krisztus-monogram (Loyolai Szent Ignác feloldásában: Iesus Habemus Socium vagy Iesu Humilis Societatis), a H-betű vízszintes szárából kinövő kereszttel, alatta három szöggel. A hátoldalon Krisztus szenvedésének kínzóeszközei (Arma Christi) láthatók: középen "INR" feliratú kereszt, rajta töviskoszorú, lándzsa és izsópszálra erősített szivacs jelenik meg, míg a kereszt mellett vesszőnyaláb, szöges ostor és létra látható. A réztokot kinyitva összehajtogatott papírlapokat látunk, amelyeket kihajtogatva négy rézmetszetet láthatunk, amelyek között középen kegytárgyegyüttest találunk: miniatűr kegyszobrokat, Caravaca-keresztet, ereklyéket, illetve szentek képmásait apró rézlapocskákra nyomva. Az ereklyeegyüttes fölötti metszeten glóbusz köré tekeredő kígyó fölött Jézus töviskoszorúval körbevont, lángoló Szent Szíve, illetve Szűz Mária hét tőrrel átszúrt, lángoló szíve jelenik meg sugárkoszorúban, fölöttük pedig Krisztus Öt Szent Sebe látható, szintén sugárkoszorúban, mellette "IN // RI" felirat. A metszet bal oldalán felirat: "Deus Iesus Mariae Filius". A jobb oldali felirat: "Maria Virgo Mater Iesu". Az ereklyeegyüttes alatt egy Szeplőtelen Szűz Máriát (Maria Immaculata) ábrázoló metszet látható, amelyen a tizenkét csillagú koronát viselő, kezében liliomot tartó Szűz Mária holdsarlón áll, amely alatt az eredendő bűnt jelképező, glóbusz köré tekeredő kígyó jelenik meg. A Szeplőtelen Fogantatás-ábrázolások elterjedt, bűntől és betegségektől oltalmazó motívumok voltak, a pestisjárványok idején számos Immaculata-szobrot állítottak Magyarországon. Az ereklyeegyüttestől balra elhelyezkedő metszeten kettőskeresztben (Caravaca-kereszt) bibliai eredetű áldóimádságok kezdőbetűi olvashatók. A kereszt közepén Pietá kegyszobor képe jelenik meg, a kereszt felső szára körül pedig különböző áldóformulák (pl. Szent Benedek-kereszt) láthatók. A kereszt alsó szára alatt, balra Szent Benedek, jobbra pedig Szent Rókus álló alakja jelenik meg. Az ereklyeeggyüttestől jobbra elhelyezkedő metszet az előző szentkép párdarabja lenne, ugyanis hasonló elrendezésben jelenik meg rajta a kettőskereszt (Caravaca-kereszt), benne a bibliai eredetű áldóimák kezdőbetűivel, a kereszt felső szára körüli egyéb áldóformulák és a kereszt alatt álló alakok. A kettős kereszten azonban más betűk, más ábrázolás, a kereszt körül pedig más áldóformulák és szentek jelennek meg. A kereszt közepén a keresztre feszített Jézus sugárkoszorús alakja látható, a kereszt alatt, jobb oldalon pedig Sárkányölő Szent György alakja jelenik meg. A ragasztás miatt a metszet bal oldala kevésbé látható, hasonló ábrázolásokon a kettőskereszt alsó szára alatt,bal oldalon Szent Mihály arkangyal alakja látható.

 • Lead_2019.359.1.P

  Keresztrefeszített Krisztus ábrázolás búcsúkiváltsággal

  kép
  minősített tartalom

  A metszeten Krisztus alakja látható a keresztfán, mellette bal oldalt búzakalásszal, jobb oldalt szőlőtővel. A keresztfa tetején az "INRI" felirat olvasható. Krisztus fejét felfelé emeli, mellette a következő felirat olvasható: "Vatter vergib ihnen.". A kereszt mellett bal oldalt kezdődő, jobb oldalt folytatódó további felirat: "Nit mehrer ich kunt lieben dich, Sich I Mensch u. denck daran, // O Mensch wie liebst hingegen mich, diß haben deine Sünd gethan.". A képmező alatt búcsúkiváltság szövege olvasható: "Wer ein Crucifix andächtig küsset, gewinet 1. Jahr u. 40. Tag ablaß, wer 5. Vatter unser u. 5, Ave Maria zu ehren der H. 5. Wunden Christi bettet, gewinet des Tags einmahl 100.Jahr abl.". A felirat tanúsága szerint aki 1 év és 40 napon át megcsókol egy keresztet, illetve elimádkozik 5 Miatyánkot és 5 Üdvözlégy Máriát Krisztus Öt Szent Sebének tiszteletére, az 100 évnyi búcsút nyer a tisztítótűzből.

 • Lead_2019.381.1.P

  Keresztrefeszített Krisztus ábrázolás búcsúkiváltsággal

  kép
  minősített tartalom

  A metszet középpontjában a keresztrefeszített Krisztus látható, körülötte a keresztrefeszítés jelképei láthatók. A feszület tetején "INRI" felirat. A feszület bal oldalán felirat: "1 / Der ein Cru- / cifix anderh- / sig Küsste, dem hat Pablt Io / anes der 22 / und Clements / der 4 Ablas verliehen". A feszület jobb oldalán felirat: "2 / 1 Jahr und / 40 tag ist an / einen wahr= / hatten Partul / des Heilig / Greüces / Christi / berihet wor / den". A képmező alján felirat: "Die Stunden fliegen schnell borden / Wan ich am Creütz bleib Iesu frey / Anton Amperger". A kereszt bal oldalán olvasható felirat szerint aki áhítattal megcsókol egy keresztet, az XXII. János és IV. Kelemen pápák engedélye alapján búcsút nyer. A jobb oldali felirat szerint pedig aki 1 év és 40 napig Krisztus Szent Keresztjének valódi darabjához imádkozik, az megigazul.

 • Lead_2020.020.1.P

  Lehajtott fejű Szűz Máriát, Keresztre feszített Krisztust és Gonzaga Szent Alajost ábrázoló szentkép búcsúkiváltsággal

  kép
  minősített tartalom

  Lehajtott fejű Szűz Máriát, Keresztre feszített Krisztust és Gonzaga Szent Alajost ábrázoló szentkép búcsúkiváltsággal. A metszet három téglalap alakú mezőre oszlik. A bal oldali mezőben Szűz Mária portréja látható, feje körül sugárkoszorúval. A portré alatt felirat: "Er zeige dich eine Mutterzusein.". A középső mezőben keresztre feszített Krisztus jelenik meg, a kereszten "INRI" felirattal. A keresztfa két oldalán felirat: "Werein / Crucifix küsset, er- / langti Ja- hr, 40 tag / wer vor solchen 50- / ater unsers Aue Maria / bettet 1000 Jahr ablas / Bened XIII. Jessu dur / eh dein blut gib mir / des himmels gut." A kereszt körül megjelenő felirat szerint aki 1 év és 40 napon keresztül áhítattal csókol meg egy keresztet és elimádkozik 5 Miatyánkot és 5 Üdvözlégy Máriát, az XIII. Benedek pápa engedélyével 1000 évnyi búcsút nyer. A jobb oldali mezőben Gonzaga Szent Alajos félalakos portréja jelenik meg kezében feszülettel, fején glóriával. Alul felirat: "H. Aloisi seie mein Schuz Patron.".

 • Lead_2019.355.1.P

  Szűz Mária mint a tisztítótűzben szenvedő lelkek menedéke (Köpenyes Madonna)

  kép
  minősített tartalom

  A metszeten a köpenyét kitáró, Irgalmasság Anyja (Mater Misericordiae) avagy Oltalmazó Mária (Maria Schutz), más néven Köpenyes (Köpönyeges) Mária (Schutzmantelmadonna) alakja látható a tisztítótűzben szenvedő lelkek menedékeként, mellette balra skapulárét nyújtó, jobbra rózsefüzért tartó angyalokkal. Szűz Mária alakja alatt szabálytalan keretben purgatóriumi lelkek fordulnak a Szűzanya felé. A képmező alatt a következő ima olvasható: "Maria Meer der Gütigkeit. / Schau wie die Seelen büssen, / Versöhn doch die Gerechtigkeit. / Fall deinem sohn zu Füssen. / erkühl die flam und still die Pein, / der trangsall mach ein Ende, / die fünfternus in Sonnenschein, / Das leyd in freud verwende."

/49
<< >>