rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 170

Találatok szűrése
/17
<< >>
 • 884024_lead

  Diszünnepély midőn főméltóságu és főtisztelendő Kopácsy József ... Esztergam városába 's érseki lakhelyébe fényes pompával bemenne; 28-kán pedig érsek-primási méltóságába, majd főispáni székébe ... bevezettetnék

  szöveg
 • lead_847563

  Üdvözlő dal méltóságos, főtisztelendő nagy kéri Scitovszky János urnak, bölcselkedés és isteni tudományok tanárjának midőn pécsi püspöki székibe iktatnék Pünkösd Havának [23ik] napján, 1839.

  szöveg

  Üdvözlő dal méltóságos, főtisztelendő nagy kéri Scitovszky János urnak, bölcselkedés és isteni tudományok tanárjának midőn pécsi püspöki székibe iktatnék Pünkösd Havának 23. napján, 1839./éneklé Macskásy Antal Kiadva a Lyceum könyvnyomó-intézetében, Nagy Benjámin által, 1839-ben. Terjedelem: 4 p., 27 cm. Az 180489 lelt. sz. példány egyoldalas fénymásolat.

 • BALL 181/2

  A' magyarok elsö királya és apostola Szent Istvánnak emléke

  szöveg
  minősített tartalom

  A digitalizált műpéldány a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ballagi-gyűjteményébe tartozik. Ballagi Géza (1851–1907) a jog- és államtudományok tudora, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, történész, egy cikluson át országgyűlési képviselő volt. Történeti, egyházpolitikai és tanügyi írásokat publikált. Páratlan gyűjteményt hozott létre magyar vonatkozású politikai röpiratokból, közéleti állásfoglalásokból, képviselőválasztási nyomtatványokból. Hagyatékát a Fővárosi Könyvtár vásárolta meg 1911-ben. Az ebből kialakított különgyűjtemény főként a 18-19. században megjelent Magyarországgal, illetve az Osztrák-Magyar Monarchiával kapcsolatos politikai vitairatokat tartalmaz. Különösen gazdag a pártküzdelmek, a közjogi és a közgazdasági kérdések irodalma. Az írások magyar, német, francia és latin nyelvűek. Az összesen 4834 hosszabb-rövidebb kiadvány 441 kolligátumban, vagyis a különböző tárgyú, más-más szerző tollából megjelent publikációkat egybekötve tartalmazó kötetekben maradt ránk. A dokumentumok jelzetének első tagja a kötet jelzetét, a második a nyomtatványnak a kolligátumon belüli helyét mutatja. Az eredeti példányok a Fővárosi Szabó Ervin Központi Könyvtárában, a Budapest Gyűjtemény olvasótermében tanulmányozhatók.

  A címoldal teljes szövege: "A' magyarok elsö királya és apostola Szent Istvánnak emléke / egyházi beszédben megujitva kis asszony hava 25., 1839. Bécsben a' TT. kapucinus atyák szentegyházában tartott nemzeti ünnepen Kis TataiTatay János által"

 • 584591

  Pálinkafőző fazék

  kép
  minősített tartalom

  Szája félig fedett, kiöntő csöves, sötétbarna mázas cserép edény. Oldalán felirat egy fülű, füle mellett, az egyik oldalán kitört egy darabja

 • Lead_2015.556.1.P

  1839-es kalendárium

  kép
  minősített tartalom

  A litográfián egy hármas oromzatos, architekturális keretbe foglalt 1839-es kalendárium található. Az oromzatban középen József nádor (1776-1847), tőle balra harmadik felesége, Mária Dorottya főhercegné (1797-1855), míg tőle jobbra a nádor első házasságából született legidősebb fia, István főherceg (1817-1867) portréja látható. A tabló két oldalsó mezejében hónapos kalendárium található 3-3 hónapra osztva, míg a középső mezőben felirat olvasható: "Erinnerungs=Kalender / für das Jahr / 1839. / Wenn Bildern, Sterne manche Deutung eigen, / Wenn schon der Nam' in Ehrfurcht uns erzündet; / Wenn Edles sich in jedem Zug verfündet, / Wo Zeit=Symbole große Thaten zeigen - / Wenn Lob sich offenbaret nur in Schweigen, / Wen nie das Wert den tiefen Dank ergründet, / Wo Huld und Großmuth blüh'n an Herzenszweigen / Und still der Mensch nur Engeln nachempfindet: / Da kann der Stauß, den solchem Bild wir weih'n / In heil'ger Treu' und Liebe nur gedeih'n. - ". A középső mező alján a következő olvasható: "PESTH, / verlegt und herausgegeben durch Johann Schmid, / Inhaber einer / lythograpgischen Anstalt. / Mit I. Beimel'sden Schriften.". Az architektonikus keret lábazati zónájában Pest-Buda észak felőli látképe látható az 1838-as árvíz alatt.

 • 812049_lead

  Irat

  kép

  Egyező levél Kovács Boldog János Vajger J.

 • 811550_lead

  Irat

  kép

  Házassági szerződés Nagy György Rumi Zsuzsa

 • 811546_lead

  Irat

  kép

  Házassági szerződés Kováts M.János Ács J.

 • 811541_lead

  Irat

  kép

  Házassági szerződés Benke Pál Szántai Judith

 • 811536_lead

  Irat

  kép

  Házassági szerződés Németh József Horváth M.

/17
<< >>