rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 200

Találatok szűrése
/20
<< >>
 • Lead_2017.318.1.P

  A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók VI. vándorgyűlésének emlékérme (Pécs)

  A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Társasága (1841-1933) eredetileg orvosi és természettudományos jellegű kutatások előmozdítására jött létre. A kutatók időszakos vándorgyűléseket tartottak az ország különböző pontjain. Az 1846-os Kassa-Eperjes-i vándorgyűléstől kezdődően építészettörténeti, archeológiai emlékek vizsgálatával és azok védelmével is foglalkoztak. A Társaság VI. vándorgyűlésének (1845. augusztus 11–15.) Pécs volt a helyszíne. Ezen gyűlés emlékére készült ez a kör alakú emlékérem, melyet Joseph Daniel Boehm (1794-1865) készített. A gyűlés elnöke Scitovszky János (1785-1866) esztergomi érsek, alelnöke pedig Kubinyi Ágoston (1799-1873) a Magyar Nemzeti Múzeum vezetője volt. Az emlékérmeket a gyűlés résztvevői kapták. Bár vannak források a tagok létszámáról (a pécsi gyűlésen 447 fő), azonban ezekből az adatokból mégsem következtethetünk egyértelműen az érmek darabszámára. A források szerint 500 db bronz (egy részüket aranyozták vagy ezüstözték) és 20 db ezüst emlékérem készült. Előlap: Pécsi székesegyház restaurálás előtti képe. Alul felirat: "SZÉKESEGYHÁZ". Hátlap: Oroszlánháton ülő, kőfalkoronát viselő Cybele, kezében dárda és kerek cymbalum, előtte hold, mögötte nap. Talapzaton a készítő jelzete: "I.D. BOEHM F.". Alatta felirat: "KERESVE LEL.". Körben felirat: "SZ.KIR.PÉCS VÁROSA A KEBELÉBEN 1845: AUG.11 EGYBEGYŰLT MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓKNAK".

 • 6861

  Borotvatok

  Kézzel faragott, fekete-piros spanyolozású fedéldísz, hátán felirat: 1845

 • BALL 176/4

  Szent István első és apostoli magyar királyról szóló beszéd szövege

  A digitalizált műpéldány a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ballagi-gyűjteményébe tartozik. Ballagi Géza (1851–1907) a jog- és államtudományok tudora, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, történész, egy cikluson át országgyűlési képviselő volt. Történeti, egyházpolitikai és tanügyi írásokat publikált. Páratlan gyűjteményt hozott létre magyar vonatkozású politikai röpiratokból, közéleti állásfoglalásokból, képviselőválasztási nyomtatványokból. Hagyatékát a Fővárosi Könyvtár vásárolta meg 1911-ben. Az ebből kialakított különgyűjtemény főként a 18-19. században megjelent Magyarországgal, illetve az Osztrák-Magyar Monarchiával kapcsolatos politikai vitairatokat tartalmaz. Különösen gazdag a pártküzdelmek, a közjogi és a közgazdasági kérdések irodalma. Az írások magyar, német, francia és latin nyelvűek. Az összesen 4834 hosszabb-rövidebb kiadvány 441 kolligátumban, vagyis a különböző tárgyú, más-más szerző tollából megjelent publikációkat egybekötve tartalmazó kötetekben maradt ránk. A dokumentumok jelzetének első tagja a kötet jelzetét, a második a nyomtatványnak a kolligátumon belüli helyét mutatja. Az eredeti példányok a Fővárosi Szabó Ervin Központi Könyvtárában, a Budapest Gyűjtemény olvasótermében tanulmányozhatók.

  A mű teljes címe: Szent István első és apostoli magyar király mint népe szent hite 's nemzetségének megalapítója / hirdette Bécsben a' ... Kapuczinus Atyák' sz. egyházában augustus-hó 24-kén 1845-ben"

 • Lead_2017.226.1.P

  A Pesti Lövölde jutalomérme

  Kör alakú, kétoldalas érem füllel, előlapján céltáblával, és fegyvertrófeákkal, fölül a magyar címerrel. Az érem talán a mai Lövölde téren felépült polgári lövöldéből származhat, melyet József nádor 1840-ben avatott fel. Hátoldalán felirat: "CZÉLRA / FIGYELJ / 1845 / PEST".

 • Lead_2016.873.1.P

  Emlékérem József nádor (1776-1847) 50 éves jubileuma alkalmából

  Kör alakú, kétoldalas emlékérem József nádor (1776-1847) tiszteletére. Előlapján: József nádor portréja bal profilból, körben felirattal: "JÓZSEF CS.K.ÖRÖKÖS FŐHERCZEG MAGYARORSZÁG NÁDORISPÁNJA. JÁSZOK ÉS KUNOK GRÓFJA S BÍRÁJA". A büszt alatt a készítő jelzete olvasható: "I. D. BOEHM F.". Hátoldalán felirat: "A JÁSZ KUN / HÁRMAS KERÜLET / VÁLTSÁGA SZÁZADOS ÜNNEPÉN / FÉLSZÁZADOS GRÓFJA S BÍRÁJA / HÁLÁS TISZTELETÉRE / 1845.".

 • Lead_2016.872.1.P

  Emlékérem József nádor (1776-1847) 50 éves jubileuma alkalmából

  Kör alakú, kétoldalas emlékérem József nádor (1776-1847) tiszteletére. Előlapján: József nádor portréja bal profilból, körben felirattal: "JÓZSEF CS.K.ÖRÖKÖS FŐHERCZEG MAGYARORSZÁG NÁDORISPÁNJA. JÁSZOK ÉS KUNOK GRÓFJA S BÍRÁJA". A büszt alatt a készítő jelzete olvasható: "I. D. BOEHM F.". Hátoldalán felirat: "A JÁSZ KUN / HÁRMAS KERÜLET / VÁLTSÁGA SZÁZADOS ÜNNEPÉN / FÉLSZÁZADOS GRÓFJA S BÍRÁJA / HÁLÁS TISZTELETÉRE / 1845.".

 • Lead_2015.336.1.P

  Fáy András (1786-1864) portréja

  A képen Fáy András (1786-1864), író portréja látható. A képmező alatt középen felirat: "Fáy András". A képmező jobb alsó sarkában felirat: "Barabás M. / 845". A képmező bal alsó sarkában felirat: "Nyom. Walzel Pesten".

 • Lead_2015.310.1.P

  Hersich Ferenc képmása

  A rajz után készült litográfián Hersich Ferenc képmása látható. A portré alatt bal oldalon a rajzoló kézjegye látható: "Barabás M. / 1845". A portré alatt jobb oldalt nyomdai jelzet: "Nyom. Walzel Pesten.". A litográfia alatt középen felirat: "HERSICH FERENCZ / M. K. Helyhatósági Tanácsos.". Jobb oldalt lent a következő felirat: "Baráti és tisztelöi emléke.".

 • Lead_2015.306.1.P

  Bugát Pál (1793-1865) képmása

  A képen Bugát Pál (1793-1865) magyar orvos képmása látható. A rajz alatt jobb oldalt a rajzoló kézjegye: "Kiss B. / 845". A rajz alatt jobb oldalt a nyomda jelzete: "Nyom. Walzel / Pesten." A litográfia alatt középen felirat: "Bugát Pál / kir. Magyar egyetemi tanár / mint első meginditójának / a' kir. magyar természettudományi társulat.".

 • 811569_lead

  Irat

  Házassági szerződés Paor Mihály Németh Teréz

/20
<< >>