rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 217

Találatok szűrése
/22
<< >>
 • Lead_2015.682.1.P

  Lipthay Sándor (1793-1870) jogi és bölcseleti doktor, ügyvéd képmása

  Lipthay Sándor (1793-1870) jogi és bölcseleti doktor, ügyvéd képmása. A litográfia alatt felirat: "Lipthay Sándor // Kiadták ügyrokoni, és baráti.". A litográfia bal alsó sarkában a kiadó jelzete: "Ny. Walzel Pesten.". A litográfia jobb alsó sarkában a készítő jelzete: "Barabás Miklós / 1846.".

 • Lead_2017.272.1.P

  A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók VII. vándorgyűlésének emlékérme (Kassa-Eperjes)

  A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Társasága (1841-1933) eredetileg orvosi és természettudományos jellegű kutatások előmozdítására jött létre. A kutatók időszakos vándorgyűléseket tartottak az ország különböző pontjain. Az 1846-os Kassa-Eperjes-i vándorgyűléstől kezdődően építészettörténeti, archeológiai emlékek vizsgálatával és azok védelmével is foglalkoztak. A Társaság VII. vándorgyűlésének (1846. augusztus 9–17.) Kassa és Eperjes volt a helyszíne. Ezen gyűlés emlékére készült ez a kör alakú emlékére, melyet Joseph Daniel Boehm (1794-1865) készített. Az emlékérmeket a gyűlés résztvevői kapták. Bár vannak források a tagok létszámáról (az eperjesi gyűlésen 355 fő), azonban ezekből az adatokból mégsem következtethetünk egyértelműen az érmek darabszámára. A források szerint 500 db bronz (egy részüket aranyozták vagy ezüstözték) és 30 db ezüst (más forrás szerint csak 6 db ezüst) emlékérem készült. Előlap: Középen két egymással szemben álló, egymásra néző, egymást átkaroló, fejükön koronát viselő, a városokat jelképező allegorikus nőalak jelenik meg. A bal oldali nő Kassa, a jobb oldali Eperjes címerpajzsára támaszkodik. Körben felirat: "A TESTVÉRILEG EGYESÜLT SZ. K. VÁROSOK KASSA ÉS EPERJES". Alul évszám: "MDCCCXXXXVI". Jobb oldalon alul a készítő jelzete: "I. D. BOEHM F.". Hátlap: Szőlő-, babér-, tölgy- és fenyőlevelekből kialakított, fenyő tobozokkal díszített koszorúval övezett mezőben felirat: "SZÍVESEN FOGADJÁK / AZ AUG.10-16 / EGYBEGYÜLT MAGYAR ORVOSOKAT / ÉS / TERMÉSZET VIZSGÁLÓKAT". A koszorúra tekert szalagon a kirándulási helyek nevei: "SÓVÁR / BÁRTFA / LIPÓCZ / Ó. RUZSIN / ARANYIDKA / JÁSZÓ / RÁNK / V. VÁGÁS".

 • Lead_2016.643.1.P

  Emlékérem Pyrker János László (1772-1847) egri érsek pappá szentelésének ötvenedik évfordulójára

  Kerek emlékérem Pyrker János László egri érsek pappá szentelésének ötvenedik évfordulójára. Előlap: Pyrker János László (1772-1847) egri érsek profilból ábrázolt portréja. Körben felirat: "IOANNI.LADISLAO.PYRKER.PATRIAR.ARCHI.EPPO.AGRIENSI". Alul a készítő jelzete: "K. LANGE". Hátlap: Szentségtartó fülkében kehely és ostya. Körben felirat: "SACERDOTII.IVBILARVM.VIII DEC.MDCCCXLVI.CELEBRANTI" Az ábrázolás alatt felirat: "METR.CAPIT.ACRIENSE. D.D."

 • lead_684139

  A Pécsi Egyházmegye Schematismusa 1846

  ,,Pécsi Egyházmegye Schematismusa" (repertórium) - Baranya megyei egyházi kiadvány. Tartalma: - Az egyházkerületek részletes információi, papi névjegyzékkel együtt: 1783-től 2006-ig. A sorozatból Csorba Győző Könyvtár (Pécs) Helyismereti Gyűjteményében 32 kötet található meg: 1846-tól 2006-ig, immáron digitalizált formában is. A repertóriumot az 1980-as évek második felében összeállította: Timár György, Baranya megyei esperes (1932-2010), életrajza itt olvasható: http://egyhazkozsegszolos.hupont.hu/14/plebanosaink FORRÁSOK: - A pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem központi könyvtára (PEK = Pécsi Egyetemi Könyvtár) - Baranya megyei Levéltár könyvtára (BamL) - A pécsi Janus Pannonius Múzeum könyvtára (JPM) - Az Országos Széchenyi Könyvtár - A pannonhalmi Bencés Apátság könyvtára (Dr. Solymos Szilveszter szíves kijegyzetelése alapján) - A kalocsai Érseki Könyvtár (Rabb Mihály szíves kijegyzetelése alapján) IRODALOM: - Csekei István Baranya és Pécs bibliográfiája, Könyvtárak és folyóiratok, Pécs, 1964.

 • Terv a Pesttől Újvidékig építendő vasutra

  Terv a Pesttől Újvidékig építendő vasutra

  Szakirodalom, muzeális dokumentum, vasútterv

 • 788533_lead

  Keresztlevél

  Axter Júlia keresztlevele

 • 788523_lead

  Születési anyakönyv

  Góth János születési anyakönyvi kivonata

 • 788515_lead

  Születési kivonat

  Pusénszky Anna születési anyakönyvi kivonata

 • 788509_lead

  Anyakönyvi kivonat

  Vöröss Mária születési anyakönyvi kivonata

 • 788507_lead

  Halotti bizonyítvány

  Bótás Mária halotti anyakönyvi bizonyítványa

/22
<< >>