rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 252

Találatok szűrése
/26
<< >>
 • lead_03447

  Pesti tűzoltók mászóházi gyakorlaton 1872-ben

  A mászófal az Újépület udvarán (helyén ma a Szabadság tér van) volt felépítve, 1871-1872 között.

 • 672593_lead

  A Tiszáninneni Ev. Ref. Egyházkerület 1872-ik évi május hó 1, 2, 3-ik napjain Miskolcon tartott közgyűlésének jegyzőkönyve.

  The official records of the Cistibiscian Reformed Church District

 • 672584_lead

  A Tiszáninneni Ev. Ref. Egyházkerület 1872. évi július hó 8. és 9. napjain Sárospatakon tartott nyári közgyűlésének jegyzőkönyve.

  The official records of the Cistibiscian Reformed Church District

 • 748981_lead

  Jegyzőkönyv

  Jegyzőkönyv országos iparos gyűlésről

 • A Magyar Szinészet Országos Névtára 1872

  A Magyar Színészet Országos Névtára

  Naptár az 1872-ik Évre.

 • 740396_lead

  Egyház tanács jegyzet

  Református Egyháztanács üléseiről jegyzet

 • 729562_lead

  Szabálykönyv

  Értesítés:Községek rendezési törvényről

 • 726218_lead

  Jegyzőkönyv

  Tisza Kálmán jelentése választóihoz c. füzet

 • BALL 187/3

  A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara főjelentése az 1872-dik évről

  A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara főjelentése az 1872. évről

  A digitalizált műpéldány a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ballagi-gyűjteményébe tartozik. Ballagi Géza (1851–1907) a jog- és államtudományok tudora, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, történész, egy cikluson át országgyűlési képviselő volt. Történeti, egyházpolitikai és tanügyi írásokat publikált. Páratlan gyűjteményt hozott létre magyar vonatkozású politikai röpiratokból, közéleti állásfoglalásokból, képviselőválasztási nyomtatványokból. Hagyatékát a Fővárosi Könyvtár vásárolta meg 1911-ben. Az ebből kialakított különgyűjtemény főként a 18-19. században megjelent Magyarországgal, illetve az Osztrák-Magyar Monarchiával kapcsolatos politikai vitairatokat tartalmaz. Különösen gazdag a pártküzdelmek, a közjogi és a közgazdasági kérdések irodalma. Az írások magyar, német, francia és latin nyelvűek. Az összesen 4834 hosszabb-rövidebb kiadvány 441 kolligátumban, vagyis a különböző tárgyú, más-más szerző tollából megjelent publikációkat egybekötve tartalmazó kötetekben maradt ránk. A dokumentumok jelzetének első tagja a kötet jelzetét, a második a nyomtatványnak a kolligátumon belüli helyét mutatja. Az eredeti példányok a Fővárosi Szabó Ervin Központi Könyvtárában, a Budapest Gyűjtemény olvasótermében tanulmányozhatók.

 • BALL 190/2

  Akin Károly a Magyar Bank szervezéséről 1872-iki nov. 27-ikén a Baloldali körben tartott beszéde

  A digitalizált műpéldány a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ballagi-gyűjteményébe tartozik.

  Ballagi Géza (1851–1907) a jog- és államtudományok tudora, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, történész, egy cikluson át országgyűlési képviselő volt. Történeti, egyházpolitikai és tanügyi írásokat publikált. Páratlan gyűjteményt hozott létre magyar vonatkozású politikai röpiratokból, közéleti állásfoglalásokból, képviselőválasztási nyomtatványokból. Hagyatékát a Fővárosi Könyvtár vásárolta meg 1911-ben. Az ebből kialakított különgyűjtemény főként a 18-19. században megjelent Magyarországgal, illetve az Osztrák-Magyar Monarchiával kapcsolatos politikai vitairatokat tartalmaz. Különösen gazdag a pártküzdelmek, a közjogi és a közgazdasági kérdések irodalma. Az írások magyar, német, francia és latin nyelvűek.

  Az eredeti példányok a Fővárosi Szabó Ervin Központi Könyvtárában, a Budapest Gyűjtemény olvasótermében tanulmányozhatók.

/26
<< >>