rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 233

Találatok szűrése
/24
<< >>
 • Lead_2016.952.1.P

  A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXIII. Vádorgyűlésének (Buziás-Temesvár) emlékérme

  kép
  minősített tartalom

  Kör alakú, kétoldalas emlékérem a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXIII. Vádorgyűlésének emlékére, amelyet 1886-ban (bár az emlékérmen 1884 szerepel) Buziás-Temesvárott tartottak és Trefort Ágoston (1817-1888) vallás- és közoktatásügyi miniszter tiszteletére, aki a vándorgyűlés elnöke volt. Az emlékérem előlapja Gerl Károly (1857-1907), a hátlapja pedig Mayer Elek (1840-1919) körmöcbányai vésnökök munkája. Ez volt az utolsó vándorgyűlés, amelyre emlékérmet készítettek, ezt követően csupán jelvényeket és jutalomérmeket adtak ki. Az előlapon Trefort Ágoston képmása látható, mellette jobb oldalon verdejel: "K.B.". A köriratban felirat: "TREFORT ÁGOSTON M . K . VALLÁS-ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISTER". A hátoldalon babérkoszorús keret Buziás és Temesvár címerével, középen felirat: "A / MAGYAR ORVOSOK / ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK / XXIII. VÁNDORGYŰLÉSE / BUZIÁS-TEMESVÁROTT / 1884".

 • Lead_2016.919.1.P

  Emlékérem Pulszky Ferenc (1814-1897) 50 éves írói működésére

  kép
  minősített tartalom

  Kör alakú, kétoldalas emlékérem Pulszky Ferenc (1814-1897) 50 éves írói működésére. Az előlapon: Pulszky Ferenc képmása látható bal profilból, két oldalt felirat: "PVLSZKY / FERENC //LXXÉVES / KORÁBAN". A büszt alatt a készítő jelzete olvasható: "A.SCHARFF". A hátlapon felirat: "ÖTVENÉVES / IRÓI MŰKÖDÉSE / ÜNNEPÉLYÉRE / AZ / ORSZ . RÉGÉSZETI / TÁRSVLAT / 1834 - 1884".

 • 4124_lead

  A Váczi Önkéntes Tűzoltó-Egylet Alapszabályai

  szöveg

  A Váczi Önkéntes Tűzoltó-Egylet Alapszabályai

 • Csigacsináló

  Csigacsináló

  kép

  Keményfából faragott, használt állapotú csigacsináló.

 • Kerekes rokka

  Kerekes rokka

  kép

  Kerekes rokka. Esztergált, mozgó fagyűrűk, festett, háromrészes lábító, bőrdarabbal szegecselt, hajtó kerék, orsó, guzsalypálca, ferde állású rokkatest, hornyolt, vésett, festett ornamentika, faharang, kéthornyú rokkakerék, küllő, pörgyettyű, hornyolásos kör, szív, "Margarethe Tschály 1884" felirat, Harta, sváb.

 • Csigacsináló

  Csigacsináló

  kép
  minősített tartalom

  Keményfából készült faragott csigacsináló.

 • Pecsétnyomó

  Pecsétnyomó

  kép
  minősített tartalom

  Hajdúböszörményi közbirtokosság pecsétje.1884. Esztergályozott fanyél, sárgaréz talppal.

 • 627920_lead

  Az angol mezőgazdaság

  szöveg
  minősített tartalom

  Az angol mezőgazdaság.Írta:lavergne Leoce,az Instizut,a Société Central,D'Agriculture tagja. "Az országokat nem a termékenységük,hanem szabadságuk arányában művelik."(Montesquieu) Az ötödik kiadás után fordította Beksics Gusztáv. Előszó a magyar kiadáshoz.Adatok Lavergne életéhhez. Előszó az első "a második" ,"a harmadik" kiadáshoz. Előszó Az angol mezőgazdaságnak Lavergne által írt klaszszikus kézikönyve az ötvenes évektől kezdve öt kiadásban jelent meg. Az ötödik kiadás már a szerző halála után történt 1882-ben. Akik azonban Lavergne művét sajtó alá rendezték, a szerző iránti tiszteletből vonakodtak a szöveget érinteni, s így a pár évtized alatt meghaladott statisztikai adatokat kijavítani; a lapok alján pedig azért nem közölték jegyzetekben az új adatokat, mert attól tartottak, hogy nehézkesebbé teszik a csupa bájt lehelő munka olvasását, így megelégedtek az Agrieultural returns of Great Britain 1880-diki előszavának, illetőleg jelentésének a kötet végén való közlésével. Lesage megjegyzését én is irányadónak tartottam. A szöveget nem érintettem. Jegyzetben csak kivételkép s csak ott közöltem néhány adatot, a hol a változást, véleményem szerint azonnal szemlélhetővé kellett tenni. De nem hittem, hogy e nagybecsű munkát a magyar közönség elé lehet bocsátani a nélkül, hogy ez egyszersmind az angol mezőgazdaság legújabb termelési viszonyait megbízható adatokból megismerhesse. S e czélra nem tartottam elégségesnek a legújabb Agricultural returns jelentését közölni. Az angol mezőgazdaságnak Lavergne által írt klaszszikus kézikönyve az ötvenes évektől kezdve öt kiadásban jelent meg. Az ötödik kiadás már a szerző halála után történt 1882-ben. Akik azonban Lavergne művét sajtó alá rendezték, a szerző iránti tiszteletből vonakodtak a szöveget érinteni, s így a pár évtized alatt meghaladott statisztikai adatokat kijavítani; a lapok alján pedig azért nem közölték jegyzetekben az új adatokat, mert attól tartottak, hogy nehézkesebbé teszik a csupa bájt lehelő munka olvasását, így megelégedtek az Agrieultural returns of Great Britain 1880-diki előszavának, illetőleg jelentésének a kötet végén való közlésével. Lesage megjegyzését én is irányadónak tartottam. A szöveget nem érintettem. Jegyzetben csak kivételkép s csak ott közöltem néhány adatot, a hol a változást, véleményem szerint azonnal szemlélhetővé kellett tenni. De nem hittem, hogy e nagybecsű munkát a magyar közönség elé lehet bocsátani a nélkül, hogy ez egyszersmind az angol mezőgazdaság legújabb termelési viszonyait megbízható adatokból megismerhesse. S e czélra nem tartottam elégségesnek a legújabb Agricultural returns jelentését közölni.

 • 821918_lead

  Vasúti adó értesítés és nyugta

  kép

  Vasúti adó értesítés és nyugta

 • 821916_lead

  Értesítés földadó ügyben

  kép

  Értesítés új földadó kivetésről

/24
<< >>