rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 279

Találatok szűrése
/28
<< >>
 • Leányka arcképe

  Leányka arcképe

  Zöld ruhás leány mellképe, jobb háromnegyed profilban, vállig érő hajjal, mellén néhány szál kis virág és levél. Barna háttér.

 • Szülőföld ismeret – Pest-Pilis-Solt Kis Kun megye földrajza

  Szülőföld ismeret – Pest-Pilis-Solt Kis Kun megye földrajza

  A népiskolák III-ik osztálya számára

  Szakirodalom, tankönyv

 • 644656_lead

  Bűnvádi eljárás a törvényszékek előtt

  Szokásjogi forrásokból összeállította Dr. Fayer László

  Fayer László (Kecskemét, 1842. június 2. – Budapest, 1906. november 9.) büntetőjogász, országgyűlési képviselő, egyetemi tanár, gyorsíró, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja (1894-től). Pályája kezdetén újságíró, 1865–85-ben országgyűlési gyorsíró volt, közben jogi tanulmányokat folytatott. 1866-1870 között Feuer László néven jelentek meg gyorsírással kapcsolatos művei, melyek a téma egyik első alkotásai voltak. 1866-ban a budapesti magyar gyorsíró-egylet egyik alapító tagja volt; majd a gyorsírás-tanárokat vizsgáló bizottság tagja lett; az országgyűlési gyorsiroda szervezésekor elsőrendű gyorsírónak nevezték ki. Egyetemi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte és 1870-ben jogi doktor, 1874-ben ügyvéd és a budapesti egyetem büntetőjog magántanára lett. 1866-ban rendkívüli, majd 1901-1906- ig nyilvános rendes rendes tanárrá nevezték ki. A gyakorlatias jogtudományi oktatás egyik hazai úttörője, a klasszikus büntetőjogi iskola híve, alapvető feladatnak tartotta a bűnmegelőzést. 1843. évi büntetőjogi kodifikáció anyagát összegyűjtötte, bevezetővel és hasznos magyarázatokkal látta el. Egyik alapítója volt a Magyar Jogászegyletnek, melynek később alelnöke is lett (1903). 1870-1880 közt szerkesztette a Magyar Themisz című jogi szaklapot, majd, a két lap összeolvadása után, a Jogtudományi Közlöny-t, ahol a bírósági ítéleteket és a Btk.-t nem egyszer szigorú, de nagy tudásra valló kritikában részesítette.

  "A magyar bűnvádi eljárásra félszázad óta három törvényjavaslat gyakorolt irányadó befolyást: az 1843-iki, az 1872-iki - Sárga Könyv - és legújabban az 1881-iki. Az elsőt a nemzet kegyelete, a másodikat kormányajánlás, a harmadikat szerzőjének a bírói karban elfoglalt kiváló állása és szakbeli nagy tekintélye vitte be a törvénykezési gyakorlatba. Törvényerőre azonban e művek egyike sem tudott emelkedni... Ily viszonyok közt, midőn ismét fehér lap van előttünk s a bűnvádi eljárásnak mindinkább halaszthatlan szükséggé váló kodifikátiójához az ország új alapokat keres, azt hiszem, nem épen időszerűtlen a bírói határozatok és némely egyéb források rendszeres egybeállításával feltüntetni, mely elvek küzdötték ki magukat bűnperünk keretében... Kilátást nyújt annak tisztázására, hogy mi tulajdonkép a gyakorlat a felső bíróságoknál s hogy egyáltalán van-e bizonyos kérdésekben megállapodott gyakorlatunk..."

 • Pesty Frigyes 1885

  Száz politikai és történeti levél Horvátországról

  Száz politikai és történeti levél Horvátországról.

 • hsk1886_2

  Magyarország iparstatisztikája 1885-ben

  Hivatalos statisztikai közlemények

  Hivatalos statisztikai közlemények. Magyarország iparstatisztikája 1885-ben.

 • lead_684154

  A Pécsi Egyházmegye Schematismusa 1885

  ,,Pécsi Egyházmegye Schematismusa" (repertórium) - Baranya megyei egyházi kiadvány. Tartalma: - Az egyházkerületek részletes információi, papi névjegyzékkel együtt: 1783-től 2006-ig. A sorozatból Csorba Győző Könyvtár (Pécs) Helyismereti Gyűjteményében 32 kötet található meg: 1846-tól 2006-ig, immáron digitalizált formában is. A repertóriumot az 1980-as évek második felében összeállította: Timár György, Baranya megyei esperes (1932-2010), életrajza itt olvasható: http://egyhazkozsegszolos.hupont.hu/14/plebanosaink FORRÁSOK: - A pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem központi könyvtára (PEK = Pécsi Egyetemi Könyvtár) - Baranya megyei Levéltár könyvtára (BamL) - A pécsi Janus Pannonius Múzeum könyvtára (JPM) - Az Országos Széchenyi Könyvtár - A pannonhalmi Bencés Apátság könyvtára (Dr. Solymos Szilveszter szíves kijegyzetelése alapján) - A kalocsai Érseki Könyvtár (Rabb Mihály szíves kijegyzetelése alapján) IRODALOM: - Csekei István Baranya és Pécs bibliográfiája, Könyvtárak és folyóiratok, Pécs, 1964.

 • [325755] VF_N_43_144

  Népszinház

  Budapesti Népszínház 1885. Fővárosi kalaúz és tájékoztató.

 • 676851_lead

  Az Alsózempléni Ev. Ref. Egyházmegye 1885. évi június hó 10. napján Sárospatakon tartott rendkívüli közgyűlésének és 1885. évi augusztus hó 25. és 26. napjain ugyanott tartott őszi közgyűlésének egybefoglalt jegyzőkönyve.

  The official records of the Reformed Church Diocese of Southern Zemplen

 • 676846_lead

  Az Alsózempléni Ev. Ref. Egyházmegye 1885. évi ápril hó 14-15. napjain Sárospatakon tartott közgyűlésének jegyzőkönyve.

  The official records of the Reformed Church Diocese of Southern Zemplen

 • 747996_lead

  Szilády Áron mellképe

  Szilády Áron mellképe

/28
<< >>