rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 682

Találatok szűrése
/69
<< >>
 • Lead_2017.396.1.P

  A pesti Katolikus Legényegylet megalakulásának 40. évfordulójára kiadott emlékérem

  Magyarországon 1856-ban jött létre a pesti Katolikus Legényegylet. Az egylet megalakulásának 40. évfordulójára készült ez a kör alakú emlékérem. Előlap: Szent József bal karjában a gyermek Krisztussal. Mindkettejük kezében egy-egy szál liliom látható. Körben felirat: "SZENT JÓSEF, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!". Alul a készítő jelzete: "LAUER". Hátlap: Fent méhkas méhekkel. Középen kartusban felirat: "ISTEN ÁLDJA A TISZTES IPART!". Alatta és fölötte felirat: "AZ EZERÉVES / MAGYARORSZÁGOT / ÜNNEPLŐ / KATHOLIKUS LEGÉNYEGYLET // NEGYVENÉVES FENNÁLLÁSÁNAK / EMLÉKÉRE. / MDCCCXCVI.".

 • Lead_2017.243.1.P

  Az 1896. évi Millenniumi Kiállítás érdemérme a magyar kegyes tanítórend mernyei uradalmának

  Kör alakú, kétoldalas érdemérem az 1896. évi Millenniumi Kiállítás alkalmából a magyar kegyes tanítórend mernyei uradalmának, előlapján I. Ferenc József képmásával, körben felirattal: "FERENCZ JÓZSEF I . K . A . CS . ÉS M . H . S . D . O . AP . KIR .". Balra, a váll alatt a készítő jelzete: "GERL K.". Jobbra verdejel: "K.B". Hátoldalán Magyarország középcímere két angyallal, alul felirattal: "AZ EZREDÉVES ORSZ . KIÁLLÍTÁS / KÖRÜLSZERZETT KIVÁLÓ / ÉRDEMEK JUTALMÁUL". Alatta keretben évszámok: "896-1896".Alul szintén készítői jelzet: "REISNER J.".

 • Lead_2017.242.1.P

  Az 1896. évi Millenniumi Kiállítás közreműködői érmei Bertalan Alajos (1843-1900) piarista számára

  Két darab kör alakú, kétoldalas érdemérem az 1896. évi Millenniumi Kiállításban való közreműködéséért Bertalan Alajos (1843-1900) piarista számára, aki 1888-tól kezdve a piaristák Mernyei Custodiátusának kormányzója. Az előlapokon Magyarország középcímere, körben felirat: "1896-iki EZREDÉVES ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁS". A hátoldalakon egy allegorikus férfi- és nőalak, félkörívben felirat: "KÖZREMŰKÖDŐK ÉRME". Alul kartusban felirat: "BERTALAN ALAJOSNAK / MERNYE". Alul a készítő jelzete: "BECK Ö. FÜLÖP".

 • Lead_2017.241.1.P

  Az 1896. évi Millenniumi Kiállítás kiállítási érme Bertalan Alajos (1843-1900) piarista számára

  Kör alakú, kétoldalas kiállítási érem az 1896. évi Millenniumi Kiállítás alkalmából, Bertalan Alajos (1843-1900) piarista számára, aki 1888-tól kezdve a piaristák Mernyei Custodiátusának kormányzója volt. Előlapján Magyarország középcímere két angyallal, körben felirat: "1896-iki EZREDÉVES ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁS". A hátoldalon allegorikus nőalak babérkoszorúval, mellette fáklyát a magasba emelő géniusszal. Körben felirat: "KIÁLLÍTÁSI ÉREM AZ ÉRDEM JUTALMÁUL". Alul kartusban felirat: "BERTALAN ALAJOSNAK / MERNYE". Jobb oldalt alul a készítő jelzete: "BECK Ö. FÜLÖP".

 • Lead_2017.240.1.P

  Az 1896. évi kiállítás millenniumi nagy érme a piarista rend alsódörgicsei és őszödi uradalmainak

  Kör alakú, kétoldalas érdemérem az 1896. évi Millenniumi Kiállítás alkalmából. Az 1896. évi kiállítás millenniumi nagy érme a magyar kegyes tanítórend alsódörgicsei és őszödi uradalmai számára. Előlapján harckocsit hajtó alak fején a Szent Koronával, előtte géniusz fáklyával. Körben felirat: "1896-iki EZREDÉVES ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁS". Jobb oldalt a készítő jelzete: "BECK Ö. FÜLÖP". A hátoldalon Magyarország középcímere, mellette a Békét és a Bőséget megszemélyesítő nőalakkal. Körben felirat: "MILLENIUMI NAGY ÉREM KIVÁLO ÉRDEMEKÉRT". Alul kartusban felirat: "A M. KEGYES TANÍTÓREND / ALSÓ-DÖRGICSEI ÉS ÖSZÖDI / URADALMAINAK.".

 • lead747704

  Magyar polgári törvénykezési rendtartás

  1868: LIV; 1881: LIX, LX; 1893: XVIII, XIX. törvényczikk

  Kapcsolatosan a vátó-, kereskedelmi és kisebb polgári peres ügyekben való eljárással, bírói ügyvitellel, a vonatkozó hazai s részben külf. jogforrásokkal, különösen pedig a M. Kir. Curia fontosabb elvi határozataival

  5. átdolg. kiad.

 • lead747695

  Magyar házassági jog

  1894: XXXI. törvényczikk

  Szentesítve 1894 deczember 9-én, kihirdetve 1894 deczember 18-án

  A hazai és külföldi jogforrások, törvényjavaslatok és országgyűlési előmunkálatok felhasználásával

 • 747503_lead

  Az Ungi Ev. Ref. Egyházmegye 1896. szeptember 1-én Csicserben tartott őszi közgyűlésének jegyzőkönyve.

  The official records of the Reformed Church Diocese of Ung.

 • 747493_lead

  Az Ungi Ev. Ref. Egyházmegye 1896. márczius 24-25. napjain Ungváron tartott tavaszi közgyűlésének jegyzőkönyve.

  The official records of the Reformed Church Diocese of Ung.

 • lead743514

  A magyar magánjog tanítása a budapesti egyetemen és a nemzeti irány

  Válasz Holló Lajos képviselő úr képviselőházi felszólalására

/69
<< >>