rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 2340

Találatok szűrése
/234
<< >>
 • Berczelly Jeno: Egy nyomorult tortenete

  Berczelly Jenő: Egy nyomorult története

  Berczelly Jenő Egy nyomorult története című regénye, két rész egy kötetben. Bartalits Imre tulajdona. Kiadja: Lauffer Vilmos Bizománya (Pest).

 • Werner E.: Szent Mihaly

  Werner E.: Szent Mihály

  Werner E. könyve Szent Mihály címmel. Hiányos dokumentum: a könyv a 33. oldalon kezdődik. Kiadja: Singer és Wolfner (Budapest), nyomdai munka: Corvina Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság (Budapest).

 • Kalman a szegedi lelenc vagy Konstantinapoly rozsaja

  Kálmán a szegedi lelenc vagy Konstantinápoly rózsája

  Történeti regény a török-orosz háborúból, Kálmán a szegedi lelenc vagy Konstantinápoly rózsája címmel. Írta: Tihamér, a korabeli hadjáratokról, ostromokról, csatákról, szerelmi kapcsolatokról, életsorsokról. Kiadja: Bensinger Zsigmond, nyomda: Stein Vilmos nyomdája (Bécs). Hiányos dokumentum (hiányzik: 19-26. oldal, 290-337. oldal).

 • Lakatos Balint: Utazas a hazaban es azon kivul

  Lakatos Bálint: Utazás a hazában és azon kivül

  Lakatos Bálint általános iskolai igazgató könyve, mely saját tapasztalatok nyomán került összeállításra a milleniumra, Utazás a hazában és azon kívül címmel. Nyomtatott: Horovitz Adolf könyvnyomdájában.

 • Lead_2019.349.1.P

  Máriacelli szentkép az Oltáriszentség imádásáról

  A litográfián egy gótikus úrmutató látható, közepén a szentostyával, melyen a Szentháromság ábrázolása látszik. A tabernákulum két oldalán imádkozó angyalok térdepelnek, bal oldalon alul a máriacelli kegyszobor, jobb oldalon alul a máriacelli kincstár Madonnaképe látható. A képmező alatt felirat: "MARIA ZELL // MARIA SCHATZ= / Komet lobet ohne End, das heiligste Sakrament.". A litográfia bal alsó sarkában felirat: "N102". A litográfia jobb alsó sarkában felirat: "Königgrätz b. Patzak.".

 • Level

  Levél

  Tompa Mihály saját kezűleg írt levele Terhes Sámuel gömöri esperes és rimaszombati református lelkész úrnak.

 • Lead_2019.420.1.P

  Szent Filoména

  Szent Filmonénát ovális képkeretben ábrázoló szentkép, lilaszínű nyomtatott díszítéssel, melyben táblaszerű mezőn a "Sta. Filomena." felirat olvasható. A lap alján középen a kiadó jelzete látható: "J. C. Müller in Würzburg.". A szentkép hátoldalán német nyelvű rövid tanítás és ima található.

 • Biblia

  Biblia

  Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, melyet Károli Gáspár fordított magyar nyelvre. Ajándékozója: Péczeli József. Kiadja Heckenast Gusztáv.

 • Peczeli Jozsef mesei

  Péczeli József meséi

  Péczeli József meséi könyv formában, melyet kiadott és életrajzzal ellátott dr. Takáts Sándor.

 • Nemzeti Szinhaz musora

  Nemzeti Színház műsora

  A Nemzeti Színház plakátja Tóth Ede: A névtelen hősök című népies dalműről, mely Kolozsvárott 1891. február 12-én kerül előadásra, és az előkészületen lévő Rolandné-ról és A jó hazafiakról. Készült: Közművelődés részvénytársaság könyvnyomdájában (Kolozsvár). Ajándékozó: Egerszeginé Hurták Erzsébet.

/234
<< >>