rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 1290

Találatok szűrése
/129
<< >>
 • 2010_32_1

  Radkersburg, Kavallerie-Kaserne

  kép
  minősített tartalom

  Radkersburg, lovassági laktanya

  A radkersburgi lovassági laktanya látképe. Ma Bad Radkersburg, Ausztria. Katonaság, kaszárnya, épület.

 • 2822

  Bödönhajó

  kép
  minősített tartalom

  Bödönhajó. Balaton, közlekedés

 • 2821

  Bödönhajó

  kép
  minősített tartalom

  Bödönhajó. Közlekedés, Balaton

 • 2806

  Bödönhajó

  kép
  minősített tartalom

  Bödönhajó. Halászat, Balaton, tájkép

 • 647

  Bödönhajó a keszthelyi vízen

  kép
  minősített tartalom

  Bödönhajó a keszthelyi vízen.

 • lead779373

  Báró Eötvös József állambölcselete és a külföldi kritika

  szöveg

  A Magyar Jogászegylet Könyvkiadó Vállalata ; 1. évf., 4. köt.

 • Kulacs

  Kulacs

  kép

  Kulacs, boros edény. Esztergált, korong alakú faedény kupakkal. Csikóbőrös kulacs. Bőr, szironyozott kulacsrózsa. Bőrpánt. Szironyozott T M monogram. Datálás: 1908.

 • Goldziher_Előadások_lead

  Előadások az iszlámról

  szöveg
  minősített tartalom

  Új folyam 1911—1913. CYCLUS

  ELŐSZÓ
  "Az American Committee for Lectures on the History of Religions részéről, melynek hivatása, hogy amerikai főiskolák és tudományos intézetek körében sorozatos vallástörténeti felolvasásokat rendezzen, 1908 őszére meghívást vettem, hogy intézménye keretében az Iszlám történetéről tartsak előadásokat.
  Az iszlámnak nem politikai története, hanem a vallásos fejlődés folyamata volt az előadások tárgyául kitűzve. Arra határoztam el magamat, hogy a megtisztelő meghívásnak eleget teszek. A felolvasások kéziratával jó idejekorán el is készültem volt, midőn egészségem akkori állapota miatt a tervezett utazásról le kellett mondanom.
  Dolgozatomat ismerő néhány szaktársam jóakaró biztatása megkönnyítette azt az elhatározásomat, hogy eredeti rendeltetése szerint angol fordításra szánt kéziratomat Winter Károly heidelbergi egyetemi könyvkereskedésének a tőle megindított „Religionswissenschaftliche Bibliothek" 1. számául Vorlesungen über den Islam czímmel átengedjem. Az Előadások szerkezetén és berendezésén alig tettem változtatást; csak az egyes fejezetekhez függesztett jegyzetekkel és excursusokkal toldottam meg, melyekkel a tárgyammal kapcsolatos tudományos kutatásnak óhajtottam szolgálni.
  A M. Tud. Akadémia Könyvkiadó Vállalata szá­mára egykori hallgatóm, dr. Heller Bernát főreál­iskolai tanár úr fordította az eredetileg német nyelven (Heidelberg, 1910) megjelent Előadásokat.
  A fordító gondos munkájának revisiójával engem bíztak meg.
  Budapest, 1912. október
  Goldziher Ignácz"

  Méret: 19 cm x 13 cm

 • lead774422

  Az egyház jogi fogalma

  szöveg

  KÜLÖNLENYOMAT A »SÁROSPATAKI REFORMÁTUS LAPOK« 1908. ÉVI FEBRUÁR-HAVI SZÁMAIBÓL:

 • lead774417

  A városi adók és illetékek

  szöveg
/129
<< >>