rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 22

Találatok szűrése
/3
<< >>
 • Üvegnegatív

  Üvegnegatív, Tornavizsga

  3119: Zenekar a tornavizsgán.

  3120: Pad gyakorlat a tornavizsgán.

  3121: Tornavizsga gyakorlat nyújtón.

  3122: Támfa pad.

  3123: Vívás a tornavizsgán.

  3124: Nyújtón.

  3125: Buzogány gyakorlat.

  3126: Labdajáték.

  3127: Tornavizsga gyakorlata a tornaszeren.

 • KF_F_74_245_1

  Osztálykép

  Egy szakközépiskola lányosztálya látható a képen. Középen két férfi látható.

 • KF_F_74_165

  Pécsi városi kereskedelmi iskola

  A pécsi városi kereskedelmi női szakközépiskola 3. osztálya látható a képen.

 • KF_F_74_245

  Osztálykép

  Egy lányosztály csoportképe látható, középen a férfi tanárokkal.

 • Tornaünnepély

  Magyar Híradó 117. (1926. május)

  A FŐVÁROSI POLGÁRI FIÚISKOLÁK SZABADTÉRI TORNAÜNNEPÉLYE. SZABADGYAKORLATOK. BOTGYAKORLATOK. TÁRSAS GYAKORLATOK. A MAGYAR KENDER LEN ÉS JUTAIPARI RT. LEVENTECSAPATÁNAK ZÁSZLÓSZENTELŐ ÜNNEPÉLYE. MISE. DR. PRESZLY ELEMÉR FŐISPÁN MEGNYITJA AZ ÜNNEPÉLYT. A ZÁSZLÓANYA FELKÖTI A SZALAGOT A ZÁSZLÓRA. PETTER GÉZA ESP. PLÉBÁNOS AVATÓBESZÉDE. SCHNEIDER RUDOLF A LEVENTÉK NEVÉBEN MEGKÖSZÖNI A ZÁSZLÓT. A LEVENTÉK FOGADALOMTÉTELE. A GÚLA. WOLWICH ARSENAL-FTC MTK KOMBINÁLT NEMZETKÖZI FOOTBALLMÉRKŐZÉS. EREDMÉNY 2:2. AZ ANGOL CSAPAT. HARMADIK TOURIST-TROPHY MOTORKERÉKPÁRVERSENY. A VERSENYZŐK. A KORMÁNYZÓ ÚR ŐFŐMÉLTÓSÁGA A DÍSZSÁTORBAN. DR. SZELNÁR ALADÁR A KMAC VEZÉRTITKÁRA, A VERSENY RENDEZŐJE. START. AZ IDŐMÉRŐK MUNKÁBAN. FELEDY PÁL DR. A HARMADIK TOURIST-TROPHY GYŐZTESE.

 • Padgyakorlat

  Magyar Híradó 118. (1926. május)

  A PESTERZSÉBETI LEVENTÉK ZÁSZLÓÜNNEPE. A ZÁSZLÓANYA FELKÖTI SZALAGJÁT A ZÁSZLÓRA. LEVENTE-GYAKORLAT. LEÁNYOK SZABADGYAKORLATA. BIRKÓZÁS. LEVENTÉK DÍSZMENETE A ZÁSZLÓ ELŐTT. FŐVÁROSI LEÁNY-POLGÁRI ISKOLÁK TORNAÜNNEPE. A ZÁSZLÓK MEGKOSZORÚZÁSA. SZABADGYAKORLATOK. PADGYAKORLATOK. MAGYAR KETTŐS. BEM JÓZSEF TÁBORNOK – A SZABADSÁGHARC LEGENDÁS „BEM APÓ”-JA – EMLÉKTÁBLÁJÁNAK ÜNNEPÉLYES LELEPLEZÉSE BUDAPESTEN. KATONAI ÉS POLGÁRI ELŐKELŐSÉGEK AZ ÜNNEPÉLYEN. LEHULL A LEPEL. LAMPÉRTH GÉZA, A PETŐFI TÁRSASÁG FŐTITKÁRA BESZÉL. BÁRÓ BALÁS GYÖRGY TÁBORSZERNAGY BESZÉDE.

 • Gyermeknap Budapesten

  Magyar Híradó 116. (1926. május)

  MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA VÁLOGATOTTAINAK FOOTBALLMÉRKŐZÉSE. EREDMÉNY 0:3. A MAGYAR CSAPAT. A GYŐZTES OSZTRÁK CSAPAT. GYERMEKNAP BUDAPESTEN. BICSÉRDY BÉLA – A BICSÉRDIZMUS MEGALAPÍTÓJÁNAK – MEGÉRKEZÉSE BUDAPESTRE. ANYÁK NAPJA. A SZERETET ÉS AZ ÖRÖM FENSÉGES ÜNNEPE AZ ÉDESANYÁK TISZTELETÉRE. „FOGADALMAT TESZÜNK, HOGY SZÜLŐINKET SZERETJÜK ÉS TISZTELJÜK!” EVEZŐS EGYLET TISZTELETDÍJAI. A MAGYAR ÚSZÓSZÖVETSÉG TISZTELETDÍJAI. A MAGYAR ATHLETIKAI CLUB VÁNDOR ÉS TISZTELETDÍJAI. GRÓF BETHLEN ISTVÁN MINISZTERELNÖK ÉS RAKOVSZKY ISTVÁN BELÜGYMINISZTER VERSENYDÍJAI. TOLDY-VÁNDORDÍJ. A BBTE ÖRÖKÖS VÁNDORDÍJA FADRUSZ JÁNOS SZOBORMŰVE. KIRÁLY DÍJ. A MAC 25 ÉVES JUBILEUMÁRA ALAPÍTOTTA I. FERENC JÓZSEF KIRÁLY ŐFELSÉGE. A MAGYAR LABDARUGÓK SZÖVETSÉGE EMLÉKTÁRGYAI. MARGITSZIGETI EZÜSTLABDA, 1909-BEN MEGNYERTE AZ FTC CSAPATA. FAKERÉKPÁR A XIX. SZÁZADBÓL. A KORMÁNYZÓ ÚR ŐFŐMÉLTÓSÁGA KLEBELSBERG KUNÓ GRÓF KULTUSZMINISZTER KÍSÉRETÉBEN ELHAGYJA A KIÁLLÍTÁST.

 • A Tiszti Casino Vívó Club versenye

  Magyar Híradó 115. (1926. május)

  A NYÍREGYHÁZAI CSERKÉSZEK ZÁSZLÓAVATÁSA. GEDULY HENRIK ÁG. EV. PÜSPÖK BESZÉDE. AZ ÜNNEPÉLY SZÍNHELYE. A ZÁSZLÓANYA ÉS A VÉDNÖKÖK. SZALAGOK FELKÖTÉSE A ZÁSZLÓRA ÉS A SZEGBEVERÉS. CSERKÉSZEK DÍSZMENETBEN VONULNAK EL. JELENETEK A TISZTI CASINO VÍVÓ CLUB VERSENYÉRŐL. LEÁNYOK CSOPORTOS VÍVÓGYAKORLATA. LEÁNYOK VÍVÁSA. FIÚK VÍVÁSA. FÉRFIAK VÍVÁSA. A GYŐZTES LEÁNY VÍVÓK. A GYŐZTES FIÚ VÍVÓK. A FÉRFI VERSENYEK GYŐZTESEI. MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA VÁLOGATOTTAINAK BOXVIADALA. EREDMÉNY 8-6 PONTARÁNY MAGYARORSZÁG JAVÁRA. LEIPZIGER SPORT CLUB – MAGYAR HOCKEY CLUB HOCKEY MÉRKŐZÉSE. EREDMÉNY 5:0. A KORMÁNYZÓ ÚR ŐFŐMÉLTÓSÁGA ÉS NEJE ÉRKEZÉSE. A KORMÁNYZÓ ÚR ŐFŐMÉLTÓSÁGA ÜDVÖZLI A LIPCSEI CSAPAT KAPITÁNYÁT. A LEIPZIGER SPORT CLUB CSAPATA. A MAGYAR HOCKEY CLUB CSAPATA. GÓL.

 • lead_707446

  Lelkipásztor - 1926. május 01.

  Magyarhoni evangélikus gyakorlati folyóirat

  LELKIPÁSZTOR Magyarhoni evangélikus gyakorlati folyóirat - Magyarbóly. 1927. január I.: készült - Szombathelyen-Szentgotthárdon. 1924. november 30.- 1926. november 28./december 31. Megjelent: havonként. Szerkesztő: 1927. január 1.: Kapi Béla Felelős szerkesztő: Vértesi Zoltán magyarbólyi evangélikus lelkész Társszerkesztő: 1925. június 1.: Kemény Lajos. Kiadó: Vértesi Zoltán. Nyomatott a Dunántúl könyvkiadó és nyomda részvénytársaságnál, Pécs. - A digitalizált (6 db) példányok: 1924.11.30. (36 oldal); 1925. április (38 oldal); május (40 oldal); június (38 oldal) és június-július (42 oldal); november - december (48 oldal) - fekete-fehér színben.

 • lead_688823

  Pécsi Katolikus Tudósító 1926. május 01.

  Pécsi Katholikus Tudósitó

  Alcím 1934. jan. 1.: A Katolikus Akció lapja, 1937. jan. 1.: Hitbuzgalmi és társadalmi folyóirat, 1939. jan.: Hitbuzgalmi, társadalmi és szociális folyóirat, 1939. márc.: Egyházmegyei és egyházközségi értesítő, 1940. márc. I.: A Pécsegyházmegyei Katolikus Akció lapja. Pécs. 1921. máj. 15. - 1944. nov. 1. Szünetelt: 1922. szept./okt. - 1925. ápr. 5. Megj. nincs feltüntetve, 1921. nov.: havonként, 1925. dec. 1.: nincs feltüntetve, 1927. nov. 27.: havonként [1935 1936-ban júl.- aug. kivételével], 1937. jan.: júl.- aug. kivételével havonként, 1939. márc.: havonként. Fel. szerk. Hajós György, 1922. jan./febr.: Kelemen Andor, Gergye Győző, 1925. ápr. 5.: Hajós György, 1926. szept. 11.: Ákos Ferenc, 1927. márc. 2.: Hajós György, 1927. nov. 27.: Kocsis László, 1934. jan. 1.: Györkös József, 1936. máj.: Gergye Győző. Főszerk. nincs feltüntetve, 1927. nov. 27.- 1930.dec. 1.: Hajós György, 1931. jan.: nincs feltüntetve, 1936. máj.: Hantos Béla, 1942. nov. 1.: nincs feltüntetve. Szerk. és k. A Pécsi Kat. Tudósító szerkesztő bizottsága, 1922. jan./febr.: nincs feltüntetve. Kiadja 1937. jan. 1.: A Pécsi Katolikus Akció Központi Tanácsa, 1937. márc. 1.: A Pécs-egyházmegyei Katolikus Akció Tanácsa, 1940. aug. 1.: nincs feltüntetve. Fel. k. nincs feltüntetve, 1934. dec.: Tiborcz Benedek. Ny. Dunántúl, 1925. dec. 22.: Haladás, 1933. máj. .1: Dunántúl. 8 r., 1939. jan. 4 r. Megjegyzés: A szünetelés után 1925. ápr. 5-én mint 1. évf. 1. sz. indul újra. -1925. dec. 1-jén az egyházi évvel induló új évfolyam 4. évfolyamaként jelenik meg. 1929. jan. 1-jétől az évfolyamszámozás a naptári évhez igazodik. - Wünscher 1927. évi kötete szerint kiadója már abban az évben Tiborcz Benedek, az 1930. évi kötet szerint a laptulajdonos Tiborcz Benő, a fel. k. Loszhart Kázmér, az 1931. évi kötet szerint a fel. k. Loschert Kázmér.

/3
<< >>