rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 18

Találatok szűrése
/2
<< >>
 • lead_716146

  Kalocsai-Pécsi Diákszemle - 1929. október

  szöveg
  minősített tartalom

  Egyesüljünk: hitben, szeretetben és munkában.

  KALOCSAI-PÉCSI DIÁKSZEMLE - Alcím: Egyesüljünk: hitben, szeretetben és munkában. - Megjelenés: havonként, július és augusztus kivételével. 1924. decemberétől - 1933. júniusáig. - Formátum: fekete-fehér. - Terjedelem: 8-16 oldal. - A digitalizált terjedelem: 52 mappában 1.100 fájl, 7 GB. - Felelős szerkesztő: Steuer György, 1925. június: nincs feltüntetve, 1925. szeptember: Steuer György. - Felelős kiadó: Havlik János, 1925. június: nincs feltüntetve, 1925. szeptember: Havlik János, 1927. október: Steuer György. - Nyomda: Apostol, 1926. december: nincs feltüntetve, 1927. január: Apostol, 1927. április: Árpád nyomda, Kalocsa, 1927. október: Dunántúl, Pécs.

 • A Katolikus nagygyűlés körmenete

  Magyar Híradó 297. (1929. október)

  audiovizuális anyag

  AZ EGYSÉGESPÁRT KÜLDÖTTSÉGE KEGYELETTEL ADÓZIK NÉHAI NAGYATÁDI SZABÓ ISTVÁN TÖRTÉNELMI JELENTŐSÉGŰ EMLÉKEZETÉNEK. NAGYATÁDI SZABÓ ISTVÁN CSALÁDJA ÉS ERDŐCSOKONYAI KÚRIÁJA. ZENEI ÉLETÜNK ELŐKELŐSÉGEI VETTEK RÉSZT A SOPRONI ZENEEGYESÜLET 100 ESZTENDŐS JUBILEUMÁN. DOHNÁNYI ÉS BARTÓK… HANGVERSENY A VÁROSHÁZA TORNYÁN. AZ ÜNNEPSÉG RÉSZTVEVŐI AZ AUSZTRIÁHOZ CSATOLT DOBORJÁNBAN LISZT FERENC SZÜLŐHÁZÁNÁL. ZUHOGÓ ESŐBEN TÍZEZREK VETTEK RÉSZT A KATHOLIKUS NAGYGYŰLÉS KÖRMENETÉN. A RÓMAI NEMZETKÖZI OKTATÓFILM KONGRESSZUS RÉSZTVEVŐI MEGTEKINTIK A LECSAPOLT NEMI TÓBAN FEKVŐ 2000 ÉVES CSÁSZÁRI GÁLYÁKAT. SÚLYOS BALESET ÉRTE IFJ. HORTHY MIKLÓST, AKINEK SOKÁIG VÁLSÁGOS ÁLLAPOTÁRÓL KISZIVÁRGÓ HÍREKET ÁLLANDÓAN AZ ÉRDEKLŐDŐK TÖMEGE LESI A SZANATÓRIUM ELŐTT. VADÁSZVERSENY A MEGYERI PÁLYÁN. A RENDŐRSÉG JUBILEUMA KAPCSÁN A BELÜGYMINISZTER ÁTADJA A RENDŐRLEGÉNYSÉGNEK A KORMÁNYZÓ KITÜNTETÉSEIT.

 • A Kormányzó átadja a forgalomnak a tiszaugi új Tisza-hidat

  Magyar Híradó 296. (1929. október)

  audiovizuális anyag

  A KORMÁNYZÓ ÁTADJA A FORGALOMNAK A TISZAUGI ÚJ TISZA-HIDAT.

 • Magyar Marathoni futó-bajnokság

  Magyar Híradó 295. (1929. október)

  audiovizuális anyag

  A HAGYOMÁNYOS OKTÓBER 6-IKI KEGYELETI STAFÉTÁBAN 99 CSAPAT INDULT EL A VÉRMEZŐRŐL A LUDOVICÁHOZ. A NÉVTELEN HŐSÖK SZOBRÁT ELSŐNEK A M.T.K. FUTÓJA KOSZORÚZTA MEG. VENIZELOSZ GÖRÖG MINISZTERELNÖK ÉS KÍSÉRETE TÁVOZIK WALKÓ LAJOS KÜLÜGYMINISZTER REGGELIJÉRŐL. A KÁRTEVŐK ELLENI SZAKSZERŰ KEZELÉS CSODÁLATOSAN BŐ TERMÉST HOZOTT EGY TAVALY MÁR KIVÁGÁSRA ÍTÉLT RECSK-PARÁD-I GYÜMÖLCSBEN. HEVESY GUSZTÁV HEVES VÁRMEGYE FŐJEGYZŐJE MEGTEKINTI A GYÜMÖLCSÖST. LENDÜLETES SZÉP JÁTÉKKAL 2:1-RE VERTÜK AUSZTRÁLIA VÁLOGATOTTJAIT. TAKÁCS LEFUT ÉS BELÖVI A VEZETŐ GÓLT. LELEPLEZTÉK A MAKÓI HŐSÖK EMLÉKSZOBRÁT. CSONKA CSANÁD-ARAD ÉS TORONTÁL MEGYÉK LEVENTEÜNNEPE MAKÓN. NAPLEMENTE A MAROSPARTON.

 • Október 6-i kegyeleti staféta a Vérmezőről a Ludovikához

  Magyar Híradó 294. (1929. október)

  audiovizuális anyag

  A HAGYOMÁNYOS OKTÓBER 6-IKI KEGYELETI STAFÉTÁBAN 99 CSAPAT INDULT EL A VÉRMEZŐRŐL A LUDOVICÁHOZ. A NÉVTELEN HŐSÖK SZOBRÁT ELSŐNEK A M.T.K. FUTÓJA KOSZORÚZTA MEG. VENIZELOSZ GÖRÖG MINISZTERELNÖK ÉS KÍSÉRETE TÁVOZIK WALKÓ LAJOS KÜLÜGYMINISZTER REGGELIJÉRŐL. A KÁRTEVŐK ELLENI SZAKSZERŰ KEZELÉS CSODÁLATOSAN BŐ TERMÉST HOZOTT EGY TAVALY MÁR KIVÁGÁSRA ÍTÉLT RECSK-PARÁD-I GYÜMÖLCSBEN. HEVESY GUSZTÁV HEVES VÁRMEGYE FŐJEGYZŐJE MEGTEKINTI A GYÜMÖLCSÖST. LENDÜLETES SZÉP JÁTÉKKAL 2:1-RE VERTÜK AUSZTRÁLIA VÁLOGATOTTJAIT. TAKÁCS LEFUT ÉS BELÖVI A VEZETŐ GÓLT. LELEPLEZTÉK A MAKÓI HŐSÖK EMLÉKSZOBRÁT. CSONKA CSANÁD-ARAD ÉS TORONTÁL MEGYÉK LEVENTEÜNNEPE MAKÓN. NAPLEMENTE A MAROSPARTON.

 • Új híd kipróbálása Szicíliában

  Magyar Híradó 293. (1929. október)

  audiovizuális anyag

  Ennek a híradóeseménynek sajnos nem maradt fenn filmanyaga. Címe, témája csak a korabeli forrásokból volt rekonstruálható.

 • Filmkultúra II. évfolyam 10. szám

  Filmkultúra II. évfolyam 10. szám

  szöveg

  Filmművészeti és tudományos folyóirat.

  A címlapon: Mosdóssy Imre

  A hátlapon: Engel Fülöp

 • lead_711034

  Értesítések A Pécsi Evang. Egyház Köréből - 1929. október 15.

  szöveg
  minősített tartalom

  ÉRTESÍTÉSEK A PÉCSI EVANG. EGYHÁZ KÖRÉBŐL 1927. március 1. (1. évfolyam 12.) - 1944. 1. Megjelent: kéthetenként. 1932. április: havonként, 1936. júniustól: rendszertelenül. - Formátum: fekete-fehér, A/5-ös méretben, 4-8 oldalon. - A digitalizált példányok: 104 lapszám, összesen 960 oldal terjedelemben. Fel. szerkesztő: Baldauf Gusztáv, 1931. máj. 1.: Geyer Zoltán, 1931. december 24.: Takó István, 1938. 2.: nincs feltüntetve. Kiadó: a Pécsi Evang[elikus] Egyház. Felelős kiadó: 1938. 2.: Takó István. Készült: Taizs József könyvnyomdájában - Pécs.

 • lead_688977

  Pécsi Katolikus Tudósító 1929. október 01.

  szöveg
  minősített tartalom

  Pécsi Katholikus Tudósitó

  Alcím 1934. jan. 1.: A Katolikus Akció lapja, 1937. jan. 1.: Hitbuzgalmi és társadalmi folyóirat, 1939. jan.: Hitbuzgalmi, társadalmi és szociális folyóirat, 1939. márc.: Egyházmegyei és egyházközségi értesítő, 1940. márc. I.: A Pécsegyházmegyei Katolikus Akció lapja. Pécs. 1921. máj. 15. - 1944. nov. 1. Szünetelt: 1922. szept./okt. - 1925. ápr. 5. Megj. nincs feltüntetve, 1921. nov.: havonként, 1925. dec. 1.: nincs feltüntetve, 1927. nov. 27.: havonként [1935 1936-ban júl.- aug. kivételével], 1937. jan.: júl.- aug. kivételével havonként, 1939. márc.: havonként. Fel. szerk. Hajós György, 1922. jan./febr.: Kelemen Andor, Gergye Győző, 1925. ápr. 5.: Hajós György, 1926. szept. 11.: Ákos Ferenc, 1927. márc. 2.: Hajós György, 1927. nov. 27.: Kocsis László, 1934. jan. 1.: Györkös József, 1936. máj.: Gergye Győző. Főszerk. nincs feltüntetve, 1927. nov. 27.- 1930.dec. 1.: Hajós György, 1931. jan.: nincs feltüntetve, 1936. máj.: Hantos Béla, 1942. nov. 1.: nincs feltüntetve. Szerk. és k. A Pécsi Kat. Tudósító szerkesztő bizottsága, 1922. jan./febr.: nincs feltüntetve. Kiadja 1937. jan. 1.: A Pécsi Katolikus Akció Központi Tanácsa, 1937. márc. 1.: A Pécs-egyházmegyei Katolikus Akció Tanácsa, 1940. aug. 1.: nincs feltüntetve. Fel. k. nincs feltüntetve, 1934. dec.: Tiborcz Benedek. Ny. Dunántúl, 1925. dec. 22.: Haladás, 1933. máj. .1: Dunántúl. 8 r., 1939. jan. 4 r. Megjegyzés: A szünetelés után 1925. ápr. 5-én mint 1. évf. 1. sz. indul újra. -1925. dec. 1-jén az egyházi évvel induló új évfolyam 4. évfolyamaként jelenik meg. 1929. jan. 1-jétől az évfolyamszámozás a naptári évhez igazodik. - Wünscher 1927. évi kötete szerint kiadója már abban az évben Tiborcz Benedek, az 1930. évi kötet szerint a laptulajdonos Tiborcz Benő, a fel. k. Loszhart Kázmér, az 1931. évi kötet szerint a fel. k. Loschert Kázmér.

 • Múzeum megnyitó közgyűlése

  A székesfehérvári múzeum megnyitó közgyűlése

  kép
  minősített tartalom

  Szent István Király Múzeum Üvegnegatív Gyűjteménye

  A székesfehérvári múzeum megnyitó közgyűlése 1929. október 6-án.

/2
<< >>