rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 19

Találatok szűrése
/2
<< >>
 • lead_689511

  Pécsi Katolikus Tudósító 1937. március

  Pécsi Katholikus Tudósitó

  Alcím 1934. jan. 1.: A Katolikus Akció lapja, 1937. jan. 1.: Hitbuzgalmi és társadalmi folyóirat, 1939. jan.: Hitbuzgalmi, társadalmi és szociális folyóirat, 1939. márc.: Egyházmegyei és egyházközségi értesítő, 1940. márc. I.: A Pécsegyházmegyei Katolikus Akció lapja. Pécs. 1921. máj. 15. - 1944. nov. 1. Szünetelt: 1922. szept./okt. - 1925. ápr. 5. Megj. nincs feltüntetve, 1921. nov.: havonként, 1925. dec. 1.: nincs feltüntetve, 1927. nov. 27.: havonként [1935 1936-ban júl.- aug. kivételével], 1937. jan.: júl.- aug. kivételével havonként, 1939. márc.: havonként. Fel. szerk. Hajós György, 1922. jan./febr.: Kelemen Andor, Gergye Győző, 1925. ápr. 5.: Hajós György, 1926. szept. 11.: Ákos Ferenc, 1927. márc. 2.: Hajós György, 1927. nov. 27.: Kocsis László, 1934. jan. 1.: Györkös József, 1936. máj.: Gergye Győző. Főszerk. nincs feltüntetve, 1927. nov. 27.- 1930.dec. 1.: Hajós György, 1931. jan.: nincs feltüntetve, 1936. máj.: Hantos Béla, 1942. nov. 1.: nincs feltüntetve. Szerk. és k. A Pécsi Kat. Tudósító szerkesztő bizottsága, 1922. jan./febr.: nincs feltüntetve. Kiadja 1937. jan. 1.: A Pécsi Katolikus Akció Központi Tanácsa, 1937. márc. 1.: A Pécs-egyházmegyei Katolikus Akció Tanácsa, 1940. aug. 1.: nincs feltüntetve. Fel. k. nincs feltüntetve, 1934. dec.: Tiborcz Benedek. Ny. Dunántúl, 1925. dec. 22.: Haladás, 1933. máj. .1: Dunántúl. 8 r., 1939. jan. 4 r. Megjegyzés: A szünetelés után 1925. ápr. 5-én mint 1. évf. 1. sz. indul újra. -1925. dec. 1-jén az egyházi évvel induló új évfolyam 4. évfolyamaként jelenik meg. 1929. jan. 1-jétől az évfolyamszámozás a naptári évhez igazodik. - Wünscher 1927. évi kötete szerint kiadója már abban az évben Tiborcz Benedek, az 1930. évi kötet szerint a laptulajdonos Tiborcz Benő, a fel. k. Loszhart Kázmér, az 1931. évi kötet szerint a fel. k. Loschert Kázmér.

 • Filmkultúra X. évfolyam 3. szám

  Filmkultúra X. évfolyam 3. szám

  Filmművészeti és tudományos folyóirat.

  A címlapon: Novák Ervin ( Fotó Faludi)

 • Ferences Közlöny 1937/03

  Ferences Közlöny 1937/03

  XVII. évfolyam, 3. szám

  Ferences Közlöny, 1937. március XVII. évfolyam, 3. szám

 • Kossuth szobor előtti megemlékezés 3402

  Villányi Borvidék-Nagyharsányi Helytörténeti Gyűjtemény

  Ünnepségek Nagyharsányban

  Megemlékezés a nagyharsányi Kossuth szobor előtt. Másolat.

 • lead_711799

  Örökmécs - 1937. március 25.

  A Krisztus Király Szövetség leányifjuságának időszaki lapja

  ÖRÖKMÉCS A Krisztus Király Szövetség kis obláta-jelöltjeinek időszaki lapja - A digitalizált lapszámok: 1936. március 25. - 1937. (III. évfolyam) I. szám - Gyümölcsoltó Boldogasszony Ünnepén - A Krisztus Király Szövetség leányifjúságának időszaki lapja. - A megjelenés helye: Pécs - Megjelent: kéthavonként. - Szerkesztő: nincs feltüntetve, kivéve: 1935. december 11.: Sarkadi Veronika. - Kiadó: Krisztus Király Szövetség. - Nyomda: Krisztus Király Szövetsége - Pécs

 • lead_709650

  Ifjúsági Értesítő - 1937. március-április

  A X. Izr. Községkerület Ifjúsági Egyesületeinek hivatalos lapja.

  IFJÚSÁGI ÉRTESÍTŐ 1939. júliustól: Ifjúsági Értesítő, Községkerületi Értesítő. - Alcím: A X. Izr. Községkerület Ifjúsági Egyesületeinek hivatalos lapja. Megjelent: 1939. júliustól: A X. Izraelita Községkerület és Hitközségeinek hivatalos lapja. - Kiadás helye: Siklós, 1936. november - 1939. július. 1938. decemberében: Pécs. - Megjelenés évenként tízszer, 1938. szeptember/október: negyedévenként, 1939. júliustól: évenként tízszer, egyaránt 18 oldalon, fekete-fehérben. - Szerkesztő: Silberstein Adolf, Miskolczy Vilmos, 1939. július: Miskolczy Vilmos. - Felelős szerkesztő 1936. november - 1938. június: Silberstein Adolf. - Felelős kiadó 1938. június: Greiner József. - Főmunkatárs 1936. november - 1938. december: Lehr László, Steiner László. - Nyomda: Cserni József „Drávavölgyi" Könyvnyomdája Siklós, 1939. júliustól: Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai RT.

 • lead_702900

  Örökmécs - 1937. március 25.

  A Krisztus Király Szövetség leányifjuságának időszaki lapja

  ÖRÖKMÉCS A Krisztus Király Szövetség kis obláta-jelöltjeinek időszaki lapja - A digitalizált lapszámok: 1936. március 25. - 1937. (III. évfolyam) I. szám - Gyümölcsoltó Boldogasszony Ünnepén - A Krisztus Király Szövetség leányifjúságának időszaki lapja. - A megjelenés helye: Pécs - Megjelent: kéthavonként. - Szerkesztő: nincs feltüntetve, kivéve: 1935. december 11.: Sarkadi Veronika. - Kiadó: Krisztus Király Szövetség. - Nyomda: Krisztus Király Szövetsége - Pécs

 • lead_692772

  Pécsi Reformátusok Lapja 1937. március 28.

  A Pécsi Református Egyház gyülekezeti értesítője. - Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pécs, I. Ferenc József-ut 33. szám. Előfizetési ára egy évre 1 pengő. A pécsi református egyház teherviselő tagjai ingyen kapják. - Szerkeszti: Nyáry Pál református lelkész - Kiadja: Pécsi Református Egyház - Terjedelem: példányonként 8 oldal A DIGITALIZÁLT PÉLDÁNYOK: 1930. 06.08. (XII. évfolyam, 2. szám) Nyomatott: a Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Rt nyomdájában 1930. 12. 24. (XII. évfolyam, 4. szám) Terjedelem: 8 oldal Nyomatott: a Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Rt nyomdájában 1937. 02.28. (XVIII. évfolyam, 1-2. összevont szám) Terjedelem: 4 oldal Nyomatott a KULTÚRA Könyvnyomdai Műintézetben Pécs, Felelős: Mayer A. Géza. 1937. 03.28. (XVIII. évfolyam, 3-4. összevont szám) Terjedelem: 8 oldal Nyomatott a KULTÚRA Könyvnyomdai Műintézetben Pécs, Felelős: Mayer A. Géza.

 • lead_687696

  Ferences Plébánia Üzenetei - 1937. március 07.

  A ,,Ferences Plébánia Üzenetei" egy Pécsett, a püspökség által rendszertelenül kiadott egyházi folyóirat volt, minden esetben 4 oldal terjedelemben. - Kéziratként terjesztették, a plébánia belső életét mutatta be. - Rovatai: Plébániai hírek, Egyesületi hírek, Misenaptár, Plébánia naptár, EMSzO-hírek (Egyházközségi Munkás Szakosztályok). Fölhívta a fiatalokat az egyesületekbe való tömörülésre, a lányokat, hogy csatlakozzanak a KLOSZ (Katolikus Lányok Országos Szövetsége)és az EMELKA tagságához, tudósított a Pécsi Szeráfi Kórus hangversenyeiről, karitatív akciókra mozgósított. ,,Ferences Plébánia Üzenetei" - Pécs, 1937. márc. 3.-1939: 2. sz.: plébániai lap. Szerkesztő és kiadó: a Pécs szigeti külvárosi Szent Ferenc egyházközség, Achio Catholica (Katolikus Akció) szervezet. Felelős kiadó: Jagicza Juvenál. Nyomda: Dunántúl Magyar Királyi Egyetemi Kiadó és Nyomda (Pécs, Lyceum utca 42.) - Melléklete 1937. X. 3: A külvárosi Szent Ferenc plébánia egyesületeinek gyűlése. - Szerkesztette: Surján Miklós, közreműködött: Dr. Kerekes Imre osztályvezető, Csorba Győző Könyvtár Forrás: Baranya megye sajtóbibliográfiája 1832-1984 című kötetben: 112. oldal (202. sorszám) Megjelent: 1992.

 • VF_18889

  Az első cukrászmesteri vizsga emlékéül a RAjna Cukrászdában

  Az első cukrászmesteri vizsga emlékéül a Rajna Cukrászdában 1937 március 17.-én. "Az első cukrászmesteri vizsga emlékéül. A felolvasó Spelter Henrik az Ipartestület akkori elnöke. A fejét támasztó férfi Dr. Kozma Károly ügyvéd, az Ipartestület jogtanácsosa."

/2
<< >>