rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 3534

Találatok szűrése
/354
<< >>
 • Oklevél Földi Imrének a Nemzetközi Súlyemelő Szövetségtől

  Oklevél Földi Imrének a Nemzetközi Súlyemelő Szövetségtől

  Oklevél Földi Imrének a Nemzetközi Súlyemelő Szövetségtől (IWF) a hírességek csarnokának (Hall of Fame) tagjai közé választása alkalmából. (1993) Üveglap mögött.

 • lead_681340

  Pécsegyházmegyei Körlevelek 1993

  A Pécsi Püspöki Körlevelek egy évente (rendszertelenül) megjelenő egyházmegyei belső kiadvány, latin és magyar nyelven. A Csorba Győző Könyvtár (Pécs) Helyismereti Gyűjtemény adatbázisában az alábbi linken található meg az űrlap: https://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=507360&pos=1

 • 2016.002.1.P

  Boldog Paula Montal emlékérem

  Paula Montal boldoggá avatása alkalmából (1993 ápr. 18.) készített emlékérem plasztik keretben. Mauro Baldessari éremművész alkotása. Készült a milánói Colombo Medaglie műhelyében (Damiano Colombo & Figli Srl.). Felirata: "B. Paula Montal SCH.P. 1799-1899. Beatificacion 18 Abril 1993". Hátoldalán piarista címer és felirat:"Fundadora de la Hijas Maria Religiosas de las Escuelas Pias."

 • 2016.227.1-2.P

  50 éves érettségitalálkozó porcelán emlékérem

  Kis méretű, festett hollóházi porcelán emlékérem piarista címerrel és felirattal: "1935 Budapest 1943" (belső körív) és "50 éves érettségi találkozónk emlékére 1993" (külső körív). Aranyozott peremmel. Tokjában.

 • 2016.210.1.P

  Antall József emlékérem

  "Antall József A Magyar Köztársaság Első Miniszterelnöke 1932-1993" ezüstözött fém emlékérem. Bozó Gyula (1913-2004) éremművész alkotása. Hátoldalán felirat: "A jó harcot megharcoltam, a pályafutásom befejeztem, a hitet megtartottam: most vár reám az igazság koronája, melyet megad nekem az Úr, az Igaz Bíró! »Pál II. lev. Timótheushoz«".

 • 2016.209.1-2.P

  Győri Cuczor Gergely Bencés Gimnázium plakett

  Bronz plakett a győri Cuczor Gergely Bencés Gimnázium épületével, "SCHOLA BENEDICTI" felirattal, tokjában. Kiss György (1943-2016) szobrász, éremművész alkotása 1993-ból.

 • 2016.74.1-4.P

  Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje

  A kitüntetést Kincs Lajos piarista tanár (1913-2003) kapta 1993-ban. Anyaga aranyozott ezüst. Alakja szélesedő szárú, 52 mm átmérőjű, domborított formájú, fehér zománcozású kereszt, zöld zománcszegélyezéssel. A kereszt közepén kör alakú medalion, peremén zöld babérkoszorúval, közepén a piroszománc mezőben a magyar köztársaság címerével. Enyhén ívelt, sima hátlapján az alapítás és az újraalapítás időpontjaira utaló „1946/1991” évszámok láthatóak. Szalagsávval, gomblyukjelvénnyel és eredeti dobozzal.

 • 639348_lead

  Vájling

  Belül fehér, kívül kék mázas. Margarétás mintázatú a díszítése ( fehér, vörös, zöld).A sümegi Városi Múzeum különgyűjteményének Patonai-Nádasi anyagából. A SÜMEGI FAZEKASSÁG TÖRTÉNETE Sümeg a bakonyi fazekas központok közül a legjelentősebb volt.Jelentőségét két dolognak köszönheti.Egyrészt földrajzi fekvésének,mivel öt útvonal találkozási pontján épült.Ezért aztán hamar mezővárosi és vásártartási jogot kapott.Másrészt Sümeg határában jó minőségű tűzálló agyagot bányásztak.Köztudomású,hogy síkvidéken az agyag általában nem tűzálló,a hegyvidéken viszont igen. Hozzájárult a fazekasság fejlődéséhez az a tény is,hogy a környező földek földművelésre szinte alkalmatlanok ,rossz minőségűek. A kedvező társadalmi feltételeket is meg kell említeni.Kezdetben a vár igényeit kellett kielégíteni,ezért az első fazekasok várjobbágyok voltak. Ebben az időben a veszprémi püspökség tulajdona volt a vár.Az ásatások során sok gótikus, reneszánsz és barokk kori kerámia került elő. 1643.március 27-én személyi és vagyoni szabadságot,és önkormányzati jogot nyert Sümeg lakossága.Innét számíthatjuk Sümeg iparosodásának megindulását. Céhbe történő tömörülésüknek pontos évét nem ismerjük ,de minden valószínűség szerint ez az 1700-es évek végén már megtörtént. A Kisfaludy Sándor Emlékházban látható céhszászlójuk 1841-ből való. A mesterség igazi virágkorát a 19.század utolsó évtizedeiben,és a 20.század elején élte.Ebben az időszakban mintegy fészáz műhelyben folyt a munka,1900-ban pedig 72 fazekast számláltak a városban. Edényeik eljutottak Somogyba,Göcsejbe,Vas megyébe,Sopron megyébe.Egyes adatok arra utalnak,hogy még az Alföldről is jöttek kereskedők a sümegi fazékért. A sümegi kerámiák igen jellegzetes mintakincset őriztek,melyek közül a legjellemzőbb a fehér alapon kék,zöld,vörös,barna (habán) színekből képzett virágornamentika(rózsa,tulipán,rozmaring)volt. Az 1910-es években kezdődik a mesterség hanyatlása,melyhez a zománcedények megjelenése,majd elterjedése is hozzájárult.A fiatalok inkábba gyárakba mennek el dolgozni.Először inashiány jelentkezett,majd lassan a műhelyek száma is megfogyatkozott Sümegen. A város híres fazakasai közül ki kell emelni Patonai Ferencet /1925-1987/,aki az 1940-es évek elejétől kezdődően dolgozott Sümegen.Fő célja a helyi hagyományok újraélesztése,a múlt örökségének megmentése.Felkutatta a régi cserépedényeket,róluk készült fényképeket,az utolsó sümegi fazekasoktól elsajátította a hagyományos formakincset és díszítésmódot.Házában családi múzeumot rendezett be,amelyben megtalálhatóak voltak a begyűjtött és saját készítésű edények is.1979-ben a Népművészet Mestere,1980-ban feleségével együtt az Iparművészet Mestere címet is elnyerte.A "Patonai -műhely folytonosságát,keresztfiúk,Nádasi János fazekasmester munkássága biztosítja.

 • 699587_lead

  Sümeg térkép

  metszet

  Somogyi Győző: Sümeg térkép 1993 metszet. Somogyi Győző (Budapest, 1942. július 28. –) a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas magyar grafikus és festő kiváló művész. A magyar történelmi viseleteket, a népi építészetet kutatja és rajzolja. A Magyar Művészeti Akadémia tagja (1997). 1956–1960 között a Képzőművészeti Gimnáziumban tanult. 1960–1964 között a Kossuth Nyomdában segédmunkásként, majd szakmunkásként dolgozott, itt tanulta meg a sokszorosító grafikai eljárásokat. A papi hivatást választotta, 1962–1968 között a budapesti Római Katolikus Hittudományi Akadémia hallgatója volt. 1967-ben szentelték pappá. 1968-ban doktorált egyháztörténetből. 1968–1975 között munkáspapként tevékenykedett. 1971–1975 között a Tömő utcai kápolnában segédlelkészi beosztásban szolgált, a lelkészi szolgálat mellett fizikai munkát is kellett vállalnia, hogy fenntartsa magát.

 • Maghy Zoltán: Anyám

  Maghy Zoltán: Anyám

  Olajfestékből és farostlemezből készült Maghy Zoltán festmény az édesanyjáról.

/354
<< >>