rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 6095

Találatok szűrése
/610
<< >>
 • Zsidosag_lead

  A zsidóság eszméi és tanai, 1926

  "E könyv a zsidók vallásának lényegét akarja megismertetni; föl akarja tüntetni azokat az eszméket, miket a zsidóság hirdetett legelőször a világnak s amelyek a zsidóság vallásának örök érvényességű tartalmat, a zsidóknak pedig soha meg nem szűnő létjogot adnak, mert azon legfőbb eszmény jut bennük kifejezésre, ami az egyéni boldogság útját és az emberi közösség elérendő czélját szabja meg."
  "nem csupán a hála és kegyelet sugalmazta e könyv harmadik kiadását. Az a szellem, amely már a világháború előtt felütötte fejét és aknamunkájával aláásta az erkölcsöket, még mindég szedi áldozatait. És mi meg vagyunk győződve arról, hogy ez a könyv alkalmas fegyver ezen kóros szellem leküzdésére."

 • Adria Abbazia

  Adria Abbazia

  Mozsolics képeslap-gyűjtemény

  1996-ban kerültek ajándékozás útján a Savaria Múzeum tulajdonába Mozsolics Amália (1910-1997) képeslap gyűjteményének válogatott darabjai, mintegy 995 példány. Legnagyobb részük édesanyja Feszl Amália és majdani férje, Mozsolics István, vagyis a szülők levelezésének emlékei. Az 1900-as évek elejéről induló levelezések a korabeli ismerkedési, udvarlási polgári szokásokba engednek betekintést.

 • üvegnegatív

  Nő virággal

  Fekete-fehér üvegnegatív fotó, kissé halvány, szélein foltokkal. Kaposvári fotós hagyatéka.

 • üvegnegatív

  Nő portréja

  Fekete-fehér üvegnegatív fotó, halvány, karcos. Kaposvári fotós hagyatéka.

 • üvegnegatív

  Gyermek portréja

  Fekete-fehér üvegnegatív fotó. Kaposvári fotós hagyatéka.

 • üvegnegatív

  Katona portréja

  Fekete-fehér üvegnegatív fotó, kissé halvány, bal felső sarka törött, néhol foltokkal. Kaposvári fotós hagyatéka.

 • KISZ - klubdélután

  KISZ klubdélután

  Savaria Múzeum Forradalmi Gyűjteménye

  A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum Történettudományi Osztálya „Forradalmi Gyűjteményének” I. és II. világháborús, valamint az 1956-os forradalom aprónyomtatványai (írásos vagy képi dokumentumok tág körének gyűjtőfogalma) rendkívül széles spektrumot ölelnek fel. Megtalálhatóak köztük a képes levelezőlapok, reklámcédulák, szöveges plakátok és röplapok, ponyvanyomtatványok, műsorok és meghívók, naptárak, jegyzékek, intézmények hivatalos és használati nyomtatványai, propagandisztikus kiadványok egyaránt, amelyek a 20. század első felének változatos és színes mindennapjaiba nyújtanak bepillantást.

  KISZ Vas megyei Bizottsága, ünnepélyes klubdélután, fénykép

  A tárgy állapota: ép Megszerzés időpontja: 1978.10.31. Megszerzés módja: ajándék

 • hagyomány_és_dogma

  Hagyomány és dogma

  A stockholmi zsinagógában 1913. október 3-án, Újév másodnapján tartott előadás magyar fordítása.

  AZ ÉZSAJÁS VALLÁSOS TÁRSASÁG FÜZETEI 3.

  A zsidó tradíció, zsidó hagyomány hogyan kap szerepet az élő vallás, az erkölcsi nézet, és a régi szövegeken keresztül akár még maga a nyelv nemzedékről nemzedékre történő átadásában, a jelen és jövő közötti összefüggések feltárásában.
  Hogyan hat ez az önmagunkhoz való viszonyunkra.
  A már elhalt tradíciónak sem csak a múzeumban van helye.
  A nemzedékek tudatos szellemi folytonossága.
  Az egyéni vallási tudat autonómiája.
  Tradicionalizmus contra dogmatizmus.
  Hagyományok fejlődésútja.

 • Essais_Orientaliques_Komlos_lead

  Essais Orientaliques_Keleti Tanulmányok_15979d8c352c8f32

  Livre d'hommage á la mémoire du P. Hirschler_Hirschler Pál emlékére

  "Hirschler Pál* (... ) jó tanító volt, ezt az Ígéretét is megtartotta, az volt nemcsak a katedrán és a szószéken, az volt papi dolgozószobájában is, ha híveit fogadta és hívei otthonában, ha meglátogatta őket. Az volt életével, tetteivel mindhalálig.
  De nemcsak ez volt tanításának titka: nemcsak a módot tudta, hogyan vezesse, tanítsa híveit, tudta azt is. mire tanítsa. Hívő lélek volt, — tatán különös ezt egy rabbiról megállapítani. De a zsidó vallás hivatalos képviselői a cselekedetnek mindenek fölé való helyezésével, a dogmáknak — tudós és félként testületekben megállapított, megfogalmazott hinnivalóknak — kerülésével néha-néha abba a különös helyzetbe kerültek, hogy egy-egy kérdésben túlságosan hallgatagok voltak. Hirschler Pál ebben is kivált: folyvást kutatott, vívódott, gondolkodott, kereste a zsidó tanítást és amit megtalált, azt következetesen tanította is."


  * Hirschler Pál életrajzi adatai: született 1907. január 17-én, Nagykanizsán. Doktori szigorlatot tett 1931-ben a budapesti egyetem bölcsészeti karán. Székesfehérvári rabbi-működésének ideje: 1931—1944. Híveivel és édesanyjával együtt halt meg Auschwitzban.

 • jelvény

  Jelvény

  Repülőcsapatok, hajózás (Haditengerészet, Dunaflottilla): SMS SZENT ISTVÁN csatahajó anyag: cinkötvözet méret: 40 mm x 27 mm készítő: Arkanzas Sterk, Budapest

/610
<< >>