rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 6220

Találatok szűrése
/622
<< >>
 • hagyomány_és_dogma

  Hagyomány és dogma

  szöveg
  minősített tartalom

  A stockholmi zsinagógában 1913. október 3-án, Újév másodnapján tartott előadás magyar fordítása.

  AZ ÉZSAJÁS VALLÁSOS TÁRSASÁG FÜZETEI 3.

  A zsidó tradíció, zsidó hagyomány hogyan kap szerepet az élő vallás, az erkölcsi nézet, és a régi szövegeken keresztül akár még maga a nyelv nemzedékről nemzedékre történő átadásában, a jelen és jövő közötti összefüggések feltárásában.
  Hogyan hat ez az önmagunkhoz való viszonyunkra.
  A már elhalt tradíciónak sem csak a múzeumban van helye.
  A nemzedékek tudatos szellemi folytonossága.
  Az egyéni vallási tudat autonómiája.
  Tradicionalizmus contra dogmatizmus.
  Hagyományok fejlődésútja.

 • Szombat_cimjegyzek_lead

  Magyarország Szombattartó kereskedőinek, iparosainak és gyárosainak címjegyzéke

  szöveg
  minősített tartalom

  Budapest és Abaujszántó - Zirc

  Szombat-Almanach része Magyarország Szombattartó kereskedőinek, iparosainak és gyárosainak címjegyzéke

 • szombat_1927_28_lead

  Szombat-Almanach az 5688. évre

  szöveg
  minősített tartalom

  (1927/28) Első évfolyam

  Magyarország szombattartó kereskedőinek, iparosainak, gyárosainak címjegyzékével és héber naptárral (külön rekordként keresendő: mandadb.hu/tetel/693979/)

 • Zsidosag_lead

  A zsidóság eszméi és tanai, 1926

  szöveg
  minősített tartalom

  "E könyv a zsidók vallásának lényegét akarja megismertetni; föl akarja tüntetni azokat az eszméket, miket a zsidóság hirdetett legelőször a világnak s amelyek a zsidóság vallásának örök érvényességű tartalmat, a zsidóknak pedig soha meg nem szűnő létjogot adnak, mert azon legfőbb eszmény jut bennük kifejezésre, ami az egyéni boldogság útját és az emberi közösség elérendő czélját szabja meg."
  "nem csupán a hála és kegyelet sugalmazta e könyv harmadik kiadását. Az a szellem, amely már a világháború előtt felütötte fejét és aknamunkájával aláásta az erkölcsöket, még mindég szedi áldozatait. És mi meg vagyunk győződve arról, hogy ez a könyv alkalmas fegyver ezen kóros szellem leküzdésére."

 • Essais_Orientaliques_Komlos_lead

  Essais Orientaliques_Keleti Tanulmányok_15979d8c352c8f32

  szöveg
  minősített tartalom

  Livre d'hommage á la mémoire du P. Hirschler_Hirschler Pál emlékére

  "Hirschler Pál* jó tanító volt, ezt az Ígéretét is megtartotta, az volt nemcsak a katedrán és a szószéken, az volt papi dolgozószobájában is, ha híveit fogadta és hívei otthonában, ha meglátogatta őket. Az volt életével, tetteivel mindhalálig.
  De nemcsak ez volt tanításának titka: nemcsak a módot tudta, hogyan vezesse, tanítsa híveit, tudta azt is. mire tanítsa. Hívő lélek volt, — tatán különös ezt egy rabbiról megállapítani. De a zsidó vallás hivatalos képviselői a cselekedetnek mindenek fölé való helyezésével, a dogmáknak — tudós és félként testületekben megállapított, megfogalmazott hinnivalóknak — kerülésével néha-néha abba a különös helyzetbe kerültek, hogy egy-egy kérdésben túlságosan hallgatagok voltak. Hirschler Pál ebben is kivált: folyvást kutatott, vívódott, gondolkodott, kereste a zsidó tanítást és amit megtalált, azt következetesen tanította is."


  *) Hirschler Pál életrajzi adatai: született 1907. január 17-én, Nagykanizsán. Doktori szigorlatot tett 1931-ben a budapesti egyetem bölcsészeti karán. Székesfehérvári rabbi-működésének ideje: 1931—1944. Híveivel és édesanyjával együtt halt meg Auschwitzban.

 • Szalmafonatos doboz

  Szalmafonatos doboz

  kép

  Lécből készített keretre fehér és zöld színű (5ös) szalmafonatból körbefont csíkok, tetején mintával, a teteje 3 sodort zsinórral kötve a árboglyuk zsinórral záródik, kívült fakult, belül megmaradt zöld szinű.

 • Köszörűkő

  Köszörűkő

  kép

  Kő, vastárgyakat élesítettek rajta házilag. Használt.

 • Vaslábos

  Vaslábos

  kép

  Öntöttvas, zománcozott. Használt.

 • PEMÜ Híradó január 1979

  PEMÜ Híradó, 1979. január

  szöveg

  A"PEMÜ Híradó" januári példánya.

 • Pupujka

  Pupujka

  kép

  Fűvesszőből font. Helyi kosárfonó munkája. Felül szűkebb, alul bő, perem díszesen körülfont. Használt, kopott.

/622
<< >>