rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 1303

Találatok szűrése
/131
<< >>
 • Bak_hajadon_lead

  Imádságos könyv zsidó hajadonoknak

  Részlet az előszóból: "Ez oly könyv, mely egyedül és kizárólag leányoknak való. Elkísérem a serdülő, csak alig tudatos gyermekkorának első eszmélkedésétől a menyasszony végső gondolatáig, visszatekintéséig lefolyt boldog éveire. Ám a mennyezet alatt elhagyjuk őt, rábízván saját imádságban, hitben, istenes áhítatban megerősödött lelkére." [...] "Korábban a zsidó nő vallási és bibliai történeti ismeretei nem haladták meg a »kóser« és »tréfli« szűk körét, imádsága egyedül a hibásan elmondott »Se má jiszroel« volt, templomot pedig legfölebb ha esküvője napján látott."
  Részlet az utószóból: "A megboldogult szerzőnek özvegye engem bízott meg férje hagyatékában talált, befejezetlen imádságos könyvének befejezésével és sajtó alá rendezésével. (Sebestyén Károly)"

 • Noemi_lead

  Noémi: Imádságok zsidó leányok számára

  Részlet az Előszóból:
  "A judabeli Bethlehem városában élt egykoron egy boldog, szerencsés és bájos hajadon. A neve is boldogságot, üdvöt jelentett Noéminek, a kellemesnek, a szépnek hívták. Ám a szerencse forgandó, az ifjúság, a bübáj elmúlandó, a boldogság idejéből keserűség napjai fakadhatnak.
  (...) Magyar nyelven szólaltatom meg imádságos könyvemben Izrael fohászainak hangulatát. Tanainak oktatását. Szárnyaló istenhitének bensőségét. Ami a héber imádságokból sejtésképen árad leányaink lelkületébe: a zsidó vallás erkölcsi magasztosságának igazsága, az megértésképen nemesítse át ifjú lelkeiket édes magyar nyelvünknek dallamos szavával."

  "Neila
  Hajlik az alkony, közelg az este,
  óh Uram, Istenem, az engesztelés
  napja távozni készül immár mitölünk.
  Egy hosszú napon át ostromoltuk
  a te kegyelmedet, óh nyissad
  fel minekünk a te bocsánatod
  mennyei kapuját, mielőtt kigyullad
  az ég peremén az alkonyi csillag
  bágyatag fénye. Uram! irgalmazz!
  törüljed el a mi vétkeinket!"

 • Kant_lead

  Kant prolegomenái

  minden leendő metafizikához (1783.)

  Filozófiai írók tára sorozat; VIII. kötet

 • Scheiber_lead

  Pfeiffer Izsák emléke

 • Talalkozas_lead

  Találkozás az Urral

  versek

  „Az egyetlen Asszonynak, aki hallgatóbb szívvel bírja a Bírhatatlant”

 • Vecht_Syn_lead

  De oudste Synagoge van de Vechtstreek

 • Leo_Modena

  Leo Modena levelei és írásai

  Adalék az olasz zsidók és a héber magánstilus történetéhez

  Leo Modena (1571-1648) író, rabbi, kántor, a 16. századi zsidó irodalom kiemelkedő alakja. Nevéhez fűződik az első héber nyelvű önéletírás, valamint számos responzum is.

 • Register

  Budapesti túlélők névjegyzéke, 1946.

  Register of the Jewish Survivors in Budapest (Counted Remnant)

  "And the Lord shall scatter you
  among the nations, and ye shall
  be left few in number."
  5th Book of Moses, 4. 27.

  "This book is one of gladness and of pain. Its editors are glad to publish the names of those who survived all the horrors, all abnominations of hatred and war."

  ! (A Bevezetés és a Használati útmutató rész elérhető online formában; a Névjegyzékben szereplő nevek és adatok csak védett formában, kutatási céllal lesznek hozzáférhetőek Intézményünkben) !

 • Vajdahunyad vára

  Vajdahunyad vára

  Vajdahunyad váráról készült fotó.

 • Vajdahunyad vára

  Vajdahunyad vára

  Vajdahunyad vára, Budapest. Fotó /kasírozva/. Építészeti emlékek a Herman Ottó Múzeum anyagából, másolat.

/131
<< >>