rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 11

Találatok szűrése
/2
<< >>
 • Juhász kampónyél réz kampóval

  Juhász kampónyél réz kampóval

  Juhász kampónyél réz kampóval. Keményfa, réz, színes csont berakásos, szironyozott. Anyaga keményfa, réz, kisebb részben celluloid. A nyél szilvafa, kör keresztmetszetű, fent a kampó enyhén sokszögű. Díszítése, a nyél felső végén sárgaréz szironyozás és színes celluloid berakás. A szironyozás egyenesen elágazó ágas-bogas mintákat és félkoszorú mintát ábrázol, stilizált levelekkel. A celluloid berakás piros-kék, a kis részben sárgászöld színalakokból áll, de van köztük 3 db sárgászöld négy levelű lóhere minta is. A színminták a kampóhoz közel eső fődíszítések alatt ovális koszorúformában vannak elhelyezve és közrefogják a sárgarézből berakott 'Bukta János és Barnus' ráírást. A rézkampó hármas levélben végződő rákarcolt rózsás mintával díszített, rézműves munka.

 • Pásztorbot, ünnepi

  Pásztorbot, ünnepi

  Pásztorbot, ünnepi. Anyaga: szilvafa. Igen dús sárgaréz és alumínium szironyozással és kivágott szaruból készült berakással. A bot keresztmetszete laposan sokszögű, felül fél ellipszis alakban gömbölyített, alul másfél ujjnyi szélességben szaruval körülrakott. A szironyos motívumok leveles és levél nélküli ágas-bogas minták, kettős kígyóvonalak. A berakások szem alakú minták, továbbá balta, kés, villa, kereszt-figurák csillaggal és négy levelű lóherével. A rézzel rárakott szövegrészek: fent a pásztorbotot két széles lapján Bukta János (minden betű egy kockában). A keskeny lapokon egy-egy szövegrész: 'Készítette eszt a botot Bukta János juhász Borsod megye Egerlövőn ezerkilencszázötben örök emlékü'.'Bukta Károjé ez a kézbeli bot készitete édesapám Bukta János születésem napja 1900 márczius 19 dikén V.J.B.J.'

 • Karikás ostor

  Karikás ostor

  Keményfa, réz, színes csont, bőrszíj, berakásos, fonott, sallangos, szironyozott. Anyaga szilvafa, bőr, sárgaréz, celluloid díszítéssel. Nyele egy oldalán belapított ellipszis és lapos sokszög keresztmetszetű, a markolat végén kiszélesedő. A díszítés nagyrészt sárgaréz és alumínium szironyozás leveles, ágas-bogas és kosszorú mintákkal, de gazdag a celluloid berakás is: szem, szív és stilizált leveles mintákkal különösen a nyél szélesebb lapjaira. A nyél két keskeny lapjára egy-egy ráírós sárgaréz berakással: 'Bukta Jánosé ez' és 'Készült 1908. 12. hó 19.' A nyél közepét apró kis bőrsallangok koszorúzzák. Még a nyél felső, belapított oldalát rászögezett, apró sallangokkal készített ostor négy ágra van befonva, sárgaréz karikája van. Az ostor vége kicsit hiányos. Terelő eszköz.

 • Tojástartó

  Tojástartó

  Puhafa, faragott, szögelt. Az edényke, oldala 7 db levélalakú kifaragás, mely kerek aljacskához van illesztve. Három kis falábacskához van szögezve. Szúette.

 • Baltafokos 'Sz. A.' jellel

  Baltafokos 'Sz. A.' jellel

  Baltafokos 'Sz. A.' jellel. Nyele szilvafából kifaragott, csiszolt , két végén fűrészelt, keresztmetszete a nyél 5/6-ának hosszúságában ovális, míg a fokosfő felőli 1/6-ában elől tompa élűre csiszolt, hátul simára gyalult. A balta fokosfő acélozott vas, éle széles ívű, bárd stílusban kiképzett vasműves munka. Fokának lapja négyzet forma. A baltafokosfő oldalára Sz. A. monogram van bevésve.

 • Juhász kampósbot

  Juhász kampósbot

  Juhász kampósbot. Anyaga: barkócafa és vas. A hosszú nyél igen sűrű bütyközetű, két végén egyszerűen lefaragott, vékonyabbik vége sárgaréz hüvellyel védve. Vastagabbik végére kampó szögezve. A vaskampó vége kétszeresen bekunkorodó és elvékonyodó. A kampó középső szakasza külső oldalán hullámosra van vágva. A nyél nagyon szúette. Kampója rozsdás.

 • Szabadkémény

  Szabadkémény

  Szabadkémény, Egerlövő. Fotó /kasírozva/. Népi építészeti emlékek a Herman Ottó Múzeum anyagából, másolat.

 • Lakóház

  Lakóház

  Lakóház, Egerlövő. Fotó /kasírozva/. Népi építészeti emlékek a Herman Ottó Múzeum anyagából, másolat.

 • Lakóház paticskerítéssel

  Lakóház paticskerítéssel

  Lakóház paticskerítéssel, Egerlövő. Fotó /kasírozva/. Népi építészeti emlékek a Herman Ottó Múzeum anyagából, másolat.

 • Pásztorbalta

  Pásztorbalta

  Szilvafa nyélen fémberakások, száron felirat: 'Megay Géza, 1913'. Feje fémbetétes, vésett.

/2
<< >>