rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 121

Találatok szűrése
/13
<< >>
 • Tillmann Katalin, Sz. Schuller Katalin Katalin-Teréz

  Tillmann Katalin, Sz. Schuller Katalin Katalin-Teréz

  Tillmann Katalin, Sz. Schuller Katalin Katalin-Teréz

 • A grábóci szerb templom a kútházzal

  A grábóci szerb templom a kútházzal

  A grábóci szerb templom a kútházzal. Magyarország egyetlen működő szerb kolostora a Tolnai megyei Grábóc faluban található. Múltja több mint 400 évre nyúlik vissza. 1585-ben a dalmát tengerpart egyik szerb kolostorából, Dragovicból öt szerzetes elindult, hogy a Dél-Dunántúlon korábban megtelepült szerbektől nyert értesülés alapján kolostort alapítson és ellássa a paphiánnyal küzdő hívek lelki szolgálatát. 1619-ben Dragovic összes szerzetese áttelepült Grábócra. A domboldalon álltak még az Árpád-kori bencés apátság romjai, melynek falain keresztény szentek képeit lehetett felismerni. A hely szelleme vonzotta ide a szerzeteseket, akik a patak mentén építették fából készült celláikat. Az első kis templom 1587-ben épült kőből és agyagból. 1667-ben az uszkocsik, 1703-ban a kurucok dúlták fel. 1712-ben helyreállították a kis templomot, majd 1736-ban elkezdtek köré-fölé építeni egy nagyobbat, Mórágyról származó gránit terméskőből és helyben égetett téglából. Közben a kis templomot tovább használták, míg 1738-ban lebontották, kihordták, és aug. 13-án már az új templomban mondhattak Liturgiát a budai püspök jelenlétében. A templom 1741-ben lett kész, de egyelőre torony nélkül. A torony 1761-ben épült, majd 1795-ben további munkák során gyarapodott. A harangot egy 1808-ban megtalált régi repedt harang anyagából öntötte Vajnert Péter pécsi harangöntő mester. A ma is működő kétszintes kolostorépület 1787-ben épült fel. 1895-ben átépítették, ekkor rejtették el az eredetileg nyitott oldalfolyosókat. 1981-87-ben az életveszélyesen lepusztult templom és a kolostorépület is átesett egy teljes helyreállításon. Az 1960-as évektől 1994-ig szociális otthon működött az épületben. 1994 óta a teljes kolostorépület a szerb egyház használatában van. A kútház alól bőven csobog elő a víz belépve a kis épületbe ragyogó vörösréz csőből folyik. Fent a falon két aranyozott ikon, a medence mellett láncra kötött, fényes ivópoharak várakoznak.

 • Görögkeleti templom

  Görögkeleti templom

  Görögkeleti templom. Grábóc Tolna megyei kisközség, Bonyhádtól keletre fekszik. A török elől menekülő délszlávok több csoportban érték el hazánkat és haladtak észak felé már a XV. században. A görögkeleti szerb szerzetesek 1580-ban érkeztek ide a dalmáciai szerb Dragovity kolostorból: név szerint Pajszije, Jevsztátije, Szteván, Gerászim és Dioniszije. Grábócon ekkor már éltek korábbi csoportban idevándorolt szerb családok. Maga a település a világtól elzártan, erdővel borított dombok között bújt meg, a völgyben édesvizű forrással és patakkal. A szerzetesek az itt élő szerb családok kérésére, valamint a kedvező hely miatt telepedtek le és építették fel első fatemplomukat. Kérésükre 1585-ben Szokolovics Musztafa budai pasa engedélyezte a fatemplom helyett új templom építését, melyet kőből sárba rakva építettek fel 1587-ben, a jelenlegi helyén. A templomot a Szent Arkangyal tiszteletére szentelték fel. Krónikájukat 1593-ban kezdték írni, közel 200 éven keresztül minden fontosabb eseményt feljegyeztek. 1703-ban a kolostor elnéptelenedett, a szerzetesek nagyobb része visszatért a sisatováci kolostorba. 1711-ben Mérey Mihály szekszárdi apát visszahívta a szerzeteseket. A lerombolt templom helyén felépítették kis, vert falú templomukat, amelyet 1736-ig használtak. Ekkor megkezdték a mai téglatemplom építését: az újat a korábbi köré építették, majd elkészülte után a régi kis templomot elbontották. Az építőanyag a helyszínen kialakított téglaégető kemencéből került ki. A templom alig két év alatt épült fel, kezdetben torony nélkül. A belső munkák 1740-re készültek el, 1761-ben a torony építése is befejeződött. 1786-ban Vaszilie Osztójity szerb festő elkészítette a hatalmas ikonosztázt. 1784-ben elkészült a padozat kőburkolata és 1787-ben felépült a ma is meglévő kolostorépület.

 • Karzat orgonával

  Karzat orgonával

  Karzat orgonával

 • Orgona dísszel

  Orgona dísszel

  Orgona dísszel

 • Templomi orgona

  Templomi orgona

  Templomi orgona. Tolna-megye Grábóc eredeti még lábbal fújtatós mechanikus 10-regiszteres Angszter orgonája.Jelenleg sürgős felújításra lenne szükség,de pénzhiány végett nem oldható meg a kevés katolikus hívek hiánya miatt.

 • Római katolikus templom

  Római katolikus templom

  Grábóci római katolikus templom. A falu elején szép környezetben áll a katolikus templom, mellette egyszerű, de teljes Kálváriával. A Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt római katolikus templom szentélye kápolnaként 1765-ben épült, ennek bővítésekor hajóját 1795-ben emelték. A katolikus templom mögött kiépített kálvária stációin a színes képeket, valamint a kereszteket is a lakosságcsere során kitelepített németek újíttatták fel a közelmúltban.

 • Kovácsműhely fújtatóval

  Kovácsműhely fújtatóval

  Kovácsműhely fújtatóval

 • Kovácsműhely belülről

  Kovácsműhely belülről

  Kovácsműhely belülről

 • Aratás

  Aratás

  Aratás

/13
<< >>