rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 42

Találatok szűrése
/5
<< >>
 • Szlovenszkói Színházi Élet

  Szlovenszkói Színházi Élet

  szöveg
  minősített tartalom

  Színházi, irodalmi és művészeti hetilap

 • Szlovenszkói Színházi Élet

  Szlovenszkói Színházi Élet

  szöveg
  minősített tartalom

  Színházi, irodalmi és művészeti hetilap

 • Szlovenszkói Színházi Élet

  Szlovenszkói Színházi Élet

  szöveg
  minősített tartalom

  Színházi, irodalmi és művészeti hetilap

 • Szlovenszkói Színházi Élet

  Szlovenszkói Színházi Élet

  szöveg
  minősített tartalom

  Színházi, irodalmi és művészeti hetilap

  9. és 10. oldal hiányzik!

 • Emleklap

  Emléklap az 1848 - 49-es magyarországi szabadságharc évfordulója alkalmából

  szöveg
  minősített tartalom

  Emléklap az 1848-49-es magyarországi szabadságharc évfordulója alkalmából. Kiadja az Együttélés Politikai Mozgalom kassai testülete.

 • A múzeum

  A múzeum

  kép
  minősített tartalom

  Kelet-Szlovákiai Múzeum, Kassa (Kosice). Fotó /kasírozva/. Építészeti emlékek a Herman Ottó Múzeum anyagából, másolat.

 • Rodostói ház

  Rodostói ház

  kép
  minősített tartalom

  Rodostói ház, Kassa (Kosice). Rákóczi-emlékhely, annak a háznak az utánzata, ahol a fejedelem 1720 és 1735 között száműzetésben élt, és halt meg. Fotó /kasírozva/. Építészeti emlékek a Herman Ottó Múzeum anyagából, másolat.

 • Krásnohorská Jaskyna

  Krásnohorská Jaskyna

  kép
  minősített tartalom

  Kvapel roznavskych jaskinarov

  A Krasznahorkai-barlang vagy Várhosszúréti Buzgó-barlang egy felszíni mészkőbarlang Várhosszúrét közelében, Szlovákiában. Bejárata 305 méter tengerszint feletti magasságban nyílik. Rozsnyói barlangászok bukkantak rá 1964-ben, azután, amikor a Buzgó forrás víz szintjét lecsökkentették. . A barlang ismert hossza 1356 m. Turisták számára kialakított út visz benne a Rozsnyói barlangászok cseppkövéhez, amely 33 m magasságával a világ legnagyobb cseppkövei közé tartozik. A képeslap Dr. Lénárt László gyűjteményébe tartozik. A fényképet készítette Jaroslav Stankovic.

 • Borító

  A kassai Immaculata-szobor története

  szöveg

  A kassai Immaculata szobor története felállításától 1923-ig.

 • Kassa

  Révhelyi Elemér képei

  kép
  minősített tartalom

  Szent Erzsébet Székesegyház északi kapu

  Kassa az 1930-as, 1940-es években

  Helyén már a 13. században egyhajós plébániatemplom állott, miután ez porig égett, több emberöltőn keresztül tartó munkálatokba kezdtek. Az eredeti alaprajz Xanten városának Szent Viktor dómja, ez a minta már akkor öthajós elképzelést mutat, ám ezt csak évszázadokkal később éri el. Nagy formátumú patrónusai Zsigmond és Mátyás király voltak, legszebb részletei ekkor készültek. Az újabb tűzvész nem kímélte az épületet, így ismét átalakítások és újratervezések évtizedei után Steindl Imre (a budapesti Parlament tervezője) 1877-96 között alakíttatja öthajóssá a templomot. Ekkor épül az északi hajó alá a Rákóczi-kripta, nemzeti zarándokhelyünk.

  A kassai dóm a tűzvészek és földrengések, valamint az új stílusú javítások ellenére szépen megtartotta gótikus mivoltát, mindemellett sok értékes művészeti alkotást őriz. A templom három gazdagon díszített kapui közül a legdíszesebb az északi kapu az Utolsó ítéletet ábrázoló timpanonjával (Aranykapu), a délnyugati sarokban található középkori vízköpő.

  Az északi kaput ... "Aranykapunak (Porta aurea) is hívták, aranyozott szobrai miatt (1860-ban a szobrok aranyozását eltávolították). A legdíszesebben kiképzett kapu. Díszességét azzal magyarázták, hogy ez a kettős kapu nyílik a város főterére, a városházához, ahol a középkori közélet folyt. A kettős kaput elválasztó pilléren a templom védőszentje, Árpád-házi Szent Erzsébet, felette liliomos címerpajzsot tartó két angyal látható. Az északi kapu oldalfülkéiben, a domborművekkel díszített mennyezet alatt Szent Imre, Szent István, Szent László és István sógora, Szent Henrik szobrai állnak. A bejárat fölött háromszög alakú oromzat kettős ívmezejében az utolsó ítélet elevenedik meg. A domborművet egy vízszintes párkány két részre osztja. A felsőben Krisztus mint Majestas Domini jelenik meg, körülötte Szűz Mária, Szent József és az apostolok. Krisztus az égitestek (Nap, Hold, csillagok) felett trónol. A legfelső rész kiterjesztett szárnyú angyalai közül az egyik szegeket tart, kettő a feltámadás harsonáit fújja. Az alsó képmezőben feltámadt halottak. Jobbról az üdvözülteket fogadó angyal, balról az elkárhozottakat űző ördögök láthatók. Az Utolsó ítélet dombormű körül lépcsőzetesen elrendezve további öt, téglalap alakú domborműfülke található.

/5
<< >>