rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 26

Találatok szűrése
/3
<< >>
 • Éremtár: Constantinus II. /317-340/ pénze

  Éremtár: Constantinus II. /317-340/ pénzének leírókartonja

  Tárgy neve: Constantinus II. /317-340/ pénze, Ország: Római birodalom, Rövid megjelölés: kis bronz

 • Római regék és mondák

  Római regék és mondák

  Két évezreden át nevelte az ifjúságot önfeláldozó hazaszeretetre és férfias helytállásra Mucius Scaevola, Horatius Cocles és a többi római hős példája, akiket Livius, Vergilius és Ovidius klasszikus írásai tettek halhatatlanná. Ma már nem oktatják széltében a latin nyelvet, s így a római jellem évezredes példái sem hatnak közvetlenül a nyelvórai olvasmányok anyagán át. Éppen ezért olyan fontos, hogy ma is minden fiatal korán megismerje ezeket a halhatatlan történeteket, amelyek Boronkay eleven stílusú feldolgozásában jutnak el az olvasók új generációjához.

 • Kosztolányi Dezső Nero, a véres költő

  Kosztolányi Dezső Nero, a véres költő

  Kosztolányi Dezső történelmi regényének középpontjában Nero, a dilettáns költő-császár áll, aki jó szándékú ifjúként kerül a trónra, hogy sokak reménye szerint a római birodalom kiegyensúlyozott, nyugalmat hozó uralkodója legyen. A szelíd és fiatal Nerót azonban az a vágya, hogy művészetéért ismerjék, szeressék, eltéríti eredeti célkitűzéseitől. Mindenkit irigyel, aki tehetséges, ezért a hatalom erejével kísérli kicsikarni a művészi sikert. Meggyilkolja féltestvérét, Britannicust, szembeszegül nevelőjével, Senecával, s mert bölcsebbnek érzi önmagánál – üldözi. Környezete retteg tőle, mert egyetlen nem tetsző mozdulat vagy szó miatt halál vár mindazokra, akik a szörnyeteggé, zsarnokká vált császárnak tapssal, dicsérettel nem hódolnak.

 • Hermann Broch Vergilius halála

  Hermann Broch Vergilius halála

  A Vergilius halálá-t maga Hermann Broch egy önvallomásában így jellemzi: „A könyv a haldokló Vergilius utolsó tizennyolc óráját idézi meg, Brundisium kikötőjébe való érkezésétől kezdve másnap délután Augustus palotájában bekövetkező haláláig. Bár a regény harmadik személyben beszéli ezt el, valójában a költő belső monológjával van dolgunk. Saját életével száll vitába, igaz vagy igaztalan erkölcsű volt-e élete, ezt firtatja, s hogy van-e létjogosultsága a költői alkotásnak vagy nincs – Vergilius állítólag meg akarta semmisíteni egész életművét –, mivel pedig minden élet bele van ágyazva kora teljességébe, ez az önvizsgálat kiterjed azokra a szellemi és mélyen misztikus áramlatokra is, amelyek meg átjárták lüktetésükkel a Római Birodalmat ebben az utolsó, Krisztus előtti évszázadban, és Vergilius a kereszténység előfutárává avatták.”

 • ausonius

  Horatiusi nyomok Ausonius költészetében

  A szerző Ausonius és Horatius életének és költészetének párhuzamait mutatja be. A mű elején bemutatja Ausonius korát (Kr. u. 4. sz.), a Római Birodalmat ekkor jellemző állapotokat, majd tematikusan sorra veszi költészetének horatiusi jellegzetességeit (ld. tartalomjegyzék). A munka végén a párhuzamos helyek táblázatát talájuk.

 • lead_257756

  Des Heil.[igen] Röm.[ischen] Reichs genealogisch-historisches Adels-Lexicon

  Darinnen die älteste und ansehnlichste adeliche, freyherrliche und gräfliche Familien nach ihrem Alterthum, Ursprunge, Vertheilungen in unterschiedene Häuser u[nd] nebst den Leben derer daraus entsprossenen berühmthesten Personen, insonderheit Staats-Minister, in mehr denn 6000 Artickeln, mit bewährten Zeugnissen vorgestellet werden, nebst einer neuen Vorrede und Anhange, worinnen vornechmlich des ehemals weltberühmten grossen Ministers Christoph von Carlowitz auf Rothenhaus u.[nd] sehr merckwürdiges Leben vollständig geschreiben zu lesen

  Bibliogr. a szövegtestben

 • Az isteni és az emberi természetről

  Az isteni és az emberi természetről I-II.

  Görög egyházatyák

 • lead_06315

  Aquincumi figyelőtorony és laktanya rekonstrukciós rajza

 • VF_5228

  Ókori mulató falfestményen, Pompeji, Kr u 79

  A 79-es vulkánkitörés során elpusztult ókori Pompeji feltárásakor került elő ez a freskó, amely egy baráti társaság mulatozását jeleníti meg (vélhetőleg). Az eredeti kép Tonnes Kleberg, "Hôtels, restaurants et cabarets dans l'antiquité romaine" című könyvében található (1957-es kiadású).

 • VF_7024

  Amfora szállítás, Pompeji, Kr u 79

  A bortermelés, a vidék adottságai - nem utolsósorban az ásványi anyagokban gazdag vulkáni hamu miatt, az egyik legfontosabb gazdasági ágának számított Pompeji környékén. A campaniai bor legfontosabb felvevő piaca a birodalom fővárosa, Róma volt. Az eredeti kép Tonnes Kleberg, "Hôtels, restaurants et cabarets dans l'antiquité romaine" című könyvében található (1957-es kiadású).

/3
<< >>