rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 2723

Találatok szűrése
/273
<< >>
 • Premeny slovenskej dediny

  Premeny slovenskej dediny

  szöveg
  minősített tartalom

  Premeny slovenskej dediny. /Változások a szlovák falu életében, az életmódváltozás dokumentumai/. Katalógus. Szlovák falvak, néphagyományok. 1988.

 • Slovenská Speleologická Spolocnost

  Slovenská Speleologická Spolocnost

  kép
  minősített tartalom

  V Priepasti Velká Buková

  A Szlovák karszt egyik részletét ábrázoló képeslap Z. Hochmuth fényképének felhasználásával jelent meg. A képeslap Dr. Lénárt László gyűjteményébe tartozik.

 • Kancsó

  Kancsó

  kép
  minősített tartalom

  Kancsó. Égetett cserép, négerbarna mázas, barázdás. Hat db írókával és enyhe benyomott technikával készült rács között fehér pettyes díszítéssel.

 • Kancsó

  Kancsó

  kép
  minősített tartalom

  Kancsó, négerbarna, három kis virágmintával 4 rés közt. Égetett cserép, mázas, írókás, barázdás.

 • Pásztor ivópohár

  Pásztor ivópohár

  kép
  minősített tartalom

  Pásztor ivópohár. Négy darabból farészből kivájt, faragott, vésett, áttört, csiszolt, hajtott, szögelt. Csészéje nagy magas felfelé nyíló csonka kúp alakú, felső szegélye gyengén csipkézett, alsó szegélye vastag puhafa lemezzel befenekelt. Fogója koronás lófejminta, nyaka mögött stilizált farokkal, a fogó teste ablakosan áttört, függőleges téglalap alakú mintában folytatódik, melynek alján négy kis oszlop sorakozik lábak módjára egymás mögött. Az ablak függőlegesen elnyúló, felül íves, egyébként egyenes vonalú. A fogó rávésett díszítésének fő motívumai mindkét lapon 3-3 db hosszú szárú töviskés minta, ezenkívül levélalakok. A fogó a csészére felül bevágással, alul a csészefenékre ráhajtott sárgaréz abronccsal, továbbá az érintkezés mentén hosszában a csésze bevágásával van ráerősítve. A csésze belül kissé repedt.

 • Pásztor ivópohár

  Pásztor ivópohár

  kép
  minősített tartalom

  Pásztor ivópohár. Három farészből kivájt, faragott, vésett, áttört, csiszolt, és sárgaréz szegeccsel hajtott és szegelt. A csésze nagy magas felfelé nyíló csonka kúp alakú, alja vastag puhafa lemezzel befenekelt. Fogója stilizált s....(?)fej, melynek ívesen behajtott nyaka alul ablakos farokban végződik. Az áttört ablakdísz álló téglalap alakú, felül félkör ívvel. A rávésett díszítések fő motivikája: folyókás-szárú levelek, ezenkívül az ablak alatt bekeretezett 2-2 dőlt kereszt. (átló). A fogó a csészére felül bevágással, alul a csészefenékre ráhajtott faabronccsal, továbbá az érintkezés mentén a csésze bevágásával van ráerősítve. A faabroncsot szög rögzíti.

 • Pásztor ivópohár

  Pásztor ivópohár

  kép
  minősített tartalom

  Pásztor ivópohár. Egy darab keményfából kifaragott, vájt, vésett, áttört, csiszolt. Csészéje függőleges hordó alakú. Keresztmetszete inkább kör. Feneke felé alig ovális. Alsó és felső szegélyén, valamint középütt körben kettős hullámos rákarcolt és választóvízzel rögzített vonalakkal. Egyebütt pontocskákkal és kockás sávokkal készített. A fenekére egy a szegélyen bekarcolt körülbelül koncentrikus egész, fél és háromnegyed körös minták vannak rákarcolva, közepében pontocskákkal. A csanak fogója lapjával függőlegesen elhelyezhető, alul felül karéjosan kifaragott, fekvő téglalap kiterjedésű fül, melynek a torkolat közepében kifaragott és áttört négyzet alakú ablaka van, egyenesen bekarcolt szegélyekkel. A fogót rákarcolt és választóvízzel rögzített koncentrikus egész, fél háromnegyed kör minták és a fül vége felé egyenes hármas vonalak mentén többszörös hullámvonalak díszítik.

 • Pásztor ivópohár

  Pásztor ivópohár

  kép
  minősített tartalom

  Pásztor ivópohár. Három darab keményfából kivájt, faragott, vésett, karcolt, és áttört. A csésze nagy magas felfelé nyíló csonka kúp alakú., felső szegélyén apró becsipkézésekkel van díszítve, alul puhafával befenekelve és a fenék szegélye rézlemezzel van összefogva. A rézlemez egyúttal rögzíti az ivópohár fogóját is, amely koronás fejű sárkányalakot ábrázol. A sárkányfő magasan a csésze felé néz. A fogó egyébként bevésett, ágas, folyókás, leveles mintákkal van díszítve. A csészére úgy van ráerősítve, hogy a csésze felső szegélyére bevágással illesztődik, érintkezésének mentén a csésze vájolatában fekszik és alul a rézlemez rögzíti. A fogón felül két kisebb és alul egy nagyobb ablak van áttörve. Az ablakok felső vonala középütt kis köríves. A fogónak alul három kis nyúlványa van, melyek lábakra emlékeztetnek.

 • Pásztor ivópohár

  Pásztor ivópohár

  kép
  minősített tartalom

  Pásztor ivópohár. Négy farészből kivájt, faragott, vésett, áttört, csiszolt, hajtott és szegelt. A csésze nagy magas, felfelé nyíló csonka kúp alakú, alul vastag puhafa lemezzel befenekelt. Fogója koronás pávafejet ábrázol, mely magasan kinyúlva, a csészébe tekint. A pávafej magas, függőleges, trapézmintában folytatódik, melyen két félíves két kis függőleges téglalap alakú ablak van áttörve. A fogót bevésett, ágas, szemalakú és kis háromszög alakú motívumok díszítik. A felső végen kis kettős piramis alakú bütyök díszlik. A fogó a csészére felül bevéséssel, alul a csésze fenekére ráhajtott kis faabronccsal és a csészének az érintkezés mentén való bevágásával van odaerősítve. Az ivóedény az egyik oldalán függőlegesen elhasadt.

 • Pásztor ivópohár

  Pásztor ivópohár

  kép
  minősített tartalom

  Pásztor ivópohár. Négy farészből kivájt, faragott, vésett, áttört, csiszolt, hajtott és szögelt. A csésze nagy magas, felfele nyíló csonka kúp alakú, alul vastag puhafa lemezzel befenekelt. Fogója díszes oszlopos ablakokon ülő emberalakokat ábrázol. A fogónak felül három kis félköríves és alul egy nagyobb ovális ablaka, továbbá hátul három gömbölyű oszlopa van. A fogót bevésett fogazatos minták díszítik. A csészére felül bevágással, alul a csésze fenekére ráhajtott kis faabronccsal van a fogó erősítve. A faabroncs szögezve van a csészére.

/273
<< >>