rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 19646

Találatok szűrése
/1965
<< >>
 • ünnepek

  Családi ünnepek, társadalmi szertartások

  "Az emberi élet nagy állomásainak: a házasságkötésnek, a gyermek születésének örömteli eseményeit minél szebbé, az elhalt közeli hozzátartozó búcsúztatását minél ünnepélyesebbé tenni az ember ősrégi törekvése." MSZMP Zalai Bizottságának Propaganda és Művelődési Osztálya

 • beszédvázlatok

  Beszédvázlatok családi ünnepek és szertartásokhoz

  "Abban a reményben nyújtjuk át e kis füzetet a társadalmi és tömegszervezeteknek, hogy hasznukra lesz, segíti munkájukat, s előbbre viszi társadalmunk ügyét." A kiadó

 • ünnepköszöntő

  Ünnepköszöntő

  Műsorok, összeállítások házasságkötésre és névadóra

  Színjátszók Kiskönyvtára 180. szám

  Két családi ünnep, a házasságkötés és a névadás színesítésére készült műsorokat tartalmaz a kötet.

 • Alkalmi beszédek

  Névadók házasságkötések évfor

  Alkalmi beszédek

 • Tanári kézikönyv a gyorsírás tanításához

  Tanári kézikönyv a gyorsírás tanításához

  A gyorsírástanítás elsőrendű célja tágabb értelemben a munkaerőképzés, vagyis az, hogy az iskolából kikerülő gyorsíró képes legyen kielégíteni munkahelynek a gyorsírással kapcsolatos igényeit. De a gyorsírás nem csak kenyérkereseti eszköz lehet, hanem emellett a művelt ember számára megkönnyíti saját írásbeli munkáinak, feljegyzéseinek, fogalmazványainak rögzítését, és így az évek során felbecsülhetetlen időmegtakarítást tesz lehetővé.

 • Anyagválasztás

  Anyagválasztási útmutató és példatár

  A könyv mind az iparban dolgozók, mind a műszaki oktatásban tanuló ifjúság számára hasznos segédeszköz lehet.

 • Tiltott utak

  Tiltott utak

  A Rögös út mellett Gergely Sándor második önéletrajzi fogantatású regénye a Tiltott utak, amelyben hősének, Takó Béninek életútját a húszas évek második felében, 1931-ig követi. A fiatal ember immár elkötelezte magát az elnyomottak ügye mellett, s ennek az elkötelezettségnek jegyében indult el írói pályája is.

 • A pedagógus

  A pedagógus etika problémái

  Társadalmi megítélés etikai normák A pedagógus és a pedagógus kollektíva A tanár - diák problémái

 • Valami készül

  Valami készül

  "A kötet Gergely Sándor három fiatalkori regényét tartalmazza: a Szú-t (1929). az Embervásár-t (1930), és a valami készül-t (1931). Az író itt nemcsak mint művész, hanem mint az idők, a kor illetékes tanúja szólal meg. Beszél a munkásmozgalom mozzanatairól, melyeket ilyen közelről, ilyen bizalmas bensőséggel kevesen ismertek a kor irodalmának képviselői közül."(Kiadó)

 • Rögös út

  Rögös út

  Gergely Sándor első önéletrajzi jellegű regényében, a Rögös út- ban (1955) azt a bonyolult folyamatot ábrázolta, hogy - amint egyik nyilatkozatában megfogalmazta miképpen " lesz a nemcsak fizikailag , hanem lelkileg is rokkant, vak fiatalember különböző hatások eredményeképp nemcsak fizikailag, de lelkileg is látóvá". A hadirokkant Takó Béninek, az író alteregójának valóban nagy utat kell megjárnia ahhoz, hogy - a szónak mind a két értelmében - "látóvá" váljék: világtalanul s teljesen elhagyatottan kezdi újra az életet a húszas évek elejének nyomorgó és rettegő Pestjén, s az erős akaratú, becsületes fiatal ember rendkívüli nehézségek árán találja meg helyét, feladatait az életben.

/1965
<< >>