rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 11124

Találatok szűrése
/1113
<< >>
 • Herrmann Antal levele Herrmann Antalnénak

  Herrmann Antal levele Herrmann Antalnénak

  Herrmann Antal néprajzkutató hagyatéka

  Herrmann Antal személyes hangvételű autográf levéltöredéke feleségének, Heller Júliának, melyben közelgő találkozásukról ír.

 • Herrmann Antal levele Herrmann Antalnénak

  Herrmann Antal levele Herrmann Antalnénak

  Herrmann Antal néprajzkutató hagyatéka

  Herrmann Antal személyes hangvételű autográf levéltöredéke feleségének, Heller Júliának. A levél második és harmadik oldala van meg. "[…] Gábor Endre esetéből épen az ellenkezője következnék annak, a mit te gondolsz. Ugyanis: ott a leány volt tisztességes társadalmi állású és a férj nem volt méltó reá. Továbbá a leány szülői tagadták meg a beleegyezést és tagadták ki őket (ha jól tudom) - minden tekintetben tehát a leány áldozott, s nem a férfi, s a viszonyból a leánynak jövője, élete volt tönkre téve, a leány volt e vesztes fél (a férfi önző volt) tehát a leánynak kellett elpusztúlni. […] Hanem igenis átok volna reám nézve, s részedről a legocsmányabb önzés, ha nem akarnál egy kis kellemetlenséget sem tűrni azért, és attól aki érted többet áldozott, mint a mennyire te képes volnál akkor is, ha akár milyen nagylelkű volnál, ami nem vagy. […]"

 • Herrmann Antal levele Herrmann Antalnénak

  Herrmann Antal levele Herrmann Antalnénak

  Herrmann Antal néprajzkutató hagyatéka

  Herrmann Antal személyes hangvételű autográf levéltöredéke feleségének, Heller Júliának. A levél második és harmadik oldala van meg. "[…] Most ez az utazás megviselt engem egy kicsit, de azért mind nagyon jól vagyok, csak nagyon szeretnék már egyszer nálatok lenni! Valószínűleg kedden délután 5 órakor érkezem oda, majd megírom. Lehetetlen volt most több pénzt küldenem […]"

 • Herrmann Antal levele Herrmann Antalnénak

  Herrmann Antal levele Herrmann Antalnénak

  Herrmann Antal néprajzkutató hagyatéka

  Herrmann Antal személyes hangvételű autográf levéltöredéke feleségének, Heller Júliának. A levél második és harmadik oldala van meg. "[…] Én pedig az idén is szívesen elvittelek volna titeket oda. De nektek soha sehol semmi sem volt még jó eddig a világon. […] Nagyon jellemző rátok nézve, hogy nem tudtok bírni Irénkével. De hát volt már olyan ember a világon a kivel te meg tudtál volna férni vagy bánni tudtál volna. […] Irénkét különben vissza adom a szeretetházba: oda való a kinek nincs anyja. Ha igazán nem volna, talán volna mostohája, s az a gondját viselné. Az különben egy nagyon kedves alkalmazkodó gyermek csak a ti körötökben őrjöng ő is. […] Antal le fogja tenni a vizsgálatát, s akkor kinevezik. Hogy meddig fog tartani, nem tudom. Valószínűleg nem fog akarni rendben élni. El fogja hanyagolni a hivatalát, meg fogja unni, mint mindent megunt, éjjelizni fog, tönkre teszi magát […]"

 • Herrmann Antal levele Herrmann Antalnénak

  Herrmann Antal levele Herrmann Antalnénak

  Herrmann Antal néprajzkutató hagyatéka

  Herrmann Antal személyes hangvételű autográf levéltöredéke feleségének, Heller Júliának. "[…] Ma sem volt levél tőled […] most már csak azt a leveledet várom türelmetlenül, a melyben értesítesz, hogy mikor indúlsz. Szóval már többször írtam neked; legjobb volna talán, ha pénteken reggel indúlnál […] Evelinnek okvetlenül írj, hogy Váradon jössz át. […] Pedig nagyon jól volna, ha vasárnap reggel már itt lennél, egész vasárnap szabad vagyok, együtt lehetnénk és kényelmesen örvendhetnénk a viszontlátásnak."

 • Herrmann Antal levele Herrmann Antalnénak

  Herrmann Antal levele Herrmann Antalnénak

  Herrmann Antal néprajzkutató hagyatéka

  Herrmann Antal személyes hangvételű autográf levéltöredéke feleségének, Heller Júliának. "[…] Én kivétel nélkül minden nap írok, pedig nekem is van talán annyi dolgom, mint neked s néha nagy utam a postára […].Te pedig hetenkint csak egyszer írsz, mert hát sok fontos dolgod van, valami haszontalan angol regényeket kell éjjel nappal olvasnod. […]"

 • Herrmann Antal levele Herrmann Antalnénak

  Herrmann Antal levele Herrmann Antalnénak

  Herrmann Antal néprajzkutató hagyatéka

  Herrmann Antal személyes hangvételű autográf levele feleségének, Heller Júliának. "[…] Mellékelek egy hivatalos végzést, mit én vettem át helyetted. Ne gondold, hogy bosszankodtam. […] De már ebből is elég volt. Nem akarok ti őrültségeitek miatt a börtönbe jutni vagy az utczára kerülni mint apád. Rendet fogunk csinálni […]" A levelet Herrmann az Erdélyi Kárpát-Egyesület Kolozsváron, 1900. január 23-án kiadott felhívásának hátuljára, ill. a felhívás üres részeire írta.

 • Herrmann Antal levele Herrmann Antalnénak

  Herrmann Antal levele Herrmann Antalnénak

  Herrmann Antal néprajzkutató hagyatéka

  Herrmann Antal személyes hangvételű autográf levele feleségének, Heller Júliának. "[…] Különben jegyezd meg magadnak jól: ha te nekem még egyszer valami […] scenát találnál csinálni […]: biztosíthatlak, hogy ebben az életben nem látsz engem többé soha. Talán már mégis csak elég lett volna ebből! Nekem egészen közömbös, érintkezel-e te valakivel vagy sem, de nekem hagyj már békét a te képtelen agyrémeiddel. […] Végül kénytelen leszek a bíróság előtt bebizonyítani, hogy én mindent megtettem a családomért, a mit tehettem, sokkal többet, nemcsak a mennyit az megérdemelt, hanem a mennyit kötelességem lett volna. Hanem nekem nem volt családom, csak egy örjöngő hisztérikus nő, a ki arra nevelte a gyermekeit, hogy velem ellenkezzenek, és ezzel tönkre tette őket. […] Szegény édes anyám, csak ő sejti az én boldogtalanságomat, pedig mennyit hazudtam neki az ellenkezőjét, hát ha tudná a valót. […]" A levél második fele Szénásy Gyula nyomtatott levelének hátoldalára íródott.

 • Herrmann Antal levele Herrmann Antalnénak

  Herrmann Antal levele Herrmann Antalnénak

  Herrmann Antal néprajzkutató hagyatéka

  Herrmann Antal személyes hangvételű autográf levéltöredéke feleségének, Heller Júliának. "[…] Én téged heteken át kértelek, határozd el a gyermekekkel hová akartok menni nyaralni, de a hány annyifelé akart menni mert mindeniknek más és más őrült szeszélye és rögeszméje van. Nekem több okból Zajzon alkalmas volt, de én nem erőszakoltam rátok. Megmondtam, hogy akárhová viszlek titeket, de ti nem tudtatok megegyezni. […] Károly várhatott volna, míg én viszem be Brassóba, addig kezdett volna tanulni. Nem említed, hogy volt már az igazgatónál, pedig az lett volna a legsürgősebb. […] de én neked és a két nagyobbik gyermekednek ezután soha többé még tanácsot sem adok többé. […]"

 • Herrmann Antal levele Herrmann Antalnénak

  Herrmann Antal levele Herrmann Antalnénak

  Herrmann Antal néprajzkutató hagyatéka

  Herrmann Antal személyes hangvételű autográf levele feleségének, Heller Júliának. A levélben Herrmann beszámol bécsi útjáról.

/1113
<< >>