rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 381

Találatok szűrése
/39
<< >>
 • 847_MTA_Bunvad_Lead

  Értekezések a Társadalmi Tudományok köréből

  Öt év Magyarország bünvádi statisztikájából

  Olvastatott a 11. osztály 1879. máj. 12. tartott ülésén. A tanulmány az 1874-79 közötti időszak bűnvádi statisztikáját elemzi.

 • 836_Vallásoktatas_Lead

  Vallásoktatás a lözépiskolákban

  Különlenyomat az IMIT 1917-iki Évkönyvéből

  " Úgy neveljük az ifjúságot, hogy mindenkori eljárásában azok a gondolatok, akarások és törvények irányítsák, amelyeket a bibliánk, szóbeli hagyományunk irodalma és vallási életünk megszentelt."

 • 837_Mi_az_igazsag_Lead

  Mi az igazság a Talmudról?

  Nemzsidók és zsidók számára

  "Jegyeztessék fel ez a későbbi nemzedék számára a mi a népek között való állapotunkról, hogy mi ért bennünket ebben az esztendőben. Az Örökkévaló könyörüljön meg népe megmentett maradékán, mert nem lehet tudni mit szül a nap."

 • 843_MTA_Népesseg_Lead

  Értekezések a Társadalmi Tudományok köréből

  V szám: Magyarország népességének szaporodása és fogyása országrészek és nemzetségek szerint

  Idézet a szerzőtől "Valahányszor hivatalomban a statisztikának egy-egy nagyobb szakaszát befejeztem, mindannyiszor vágyódom eredményelvel a T. Akadémia elé is lépni. Áll ez főleg, ha a népünkkel s nemzetünkkel foglalkozó hivatalos statisztikának készül el egy-egy fejezete. Hiszen kit is érdekelhetne inkább megtudni gyarapodik- e a magyar nemzet, mint a T. Akadémiát, mely e nemzet számára készíti elő és közvetíti vele legfőbb szellemi kincsét: a tudományt."

 • 845_MTA_Perjog_Lead

  Értekezések a Társadalmi Tudományok köréből

  VI szám: Két legujabb törvényhozási mű a polgári perjog köréből

  "Olvastatott a II. osztály ülésén 1878. decz. 9."-én. A tanulmány a német perjog változásának hatásait elemzi.

 • 846_MTA_Eml_Fogarasi_Lead

  Értekezések a Társadalmi Tudományok köréből

  VII szám: Emlékbeszéd Alsóviszti Fogarasi János R.tag fölött

  "Olvastatott a M. T. Akadémia 1879. febr. 24-iki összes ülésén" melyben méltatják Fogarasi János munkásságát,az 1845-ben elkezdett Magyar nyelv szótár elkészítésében, és kiegészítésében.

 • 848_MTA_Levelek_Lead

  Értekezések a Társadalmi Tudományok köréből

  Magyar hölgyek leveleiről

  "Hogy a nő mily fontos szerepet játszik társadalmi életünkben,nem szükséges bizonyítanom; hogy társadalmunk alapjának, a családi életnek a nő a fentartó szelleme, mindenki előtt nyilvánvaló, s bizonynyal természetesnek fogja találni akárki, hogy a XVI. és XVII. századi események tanulmányozásával foglalkozván, a nők akkori életmódja megismerősére is kiváló gondot fordítottam s örömmel ragadtam meg az alkalmat, hogy e régi időkből a nők működésének egy érdekes részét, t. i. a nőknek feltalálható leveleit öszszegyüjtsem, s mintegy tükrét állítsam elő oly viszonyoknak és eseményeknek, melyeket a régibb időkben sem a történészek ׳ sem a krónikások legkisebb figyelemre sem méltattak, s melyeket magokon e leveleken kívül semmi nemű más forrásból meg nem tanulhatunk."

 • 840_MTA_Fenyes_Lead

  Értekezések a Társadalmi Tudományok köréből

  II szám: Fényes Elek emlékezete

  Olvastatott, a M. Tud. Akadémia 1877. november 26-án tartott összes ülésében.

 • 841_MTA_Tarsadalom_Lead

  Értekezések a Társadalmi Tudományok köréből

  III szám: A társadalom Keletkezéséről

  Értekezések a társadalmi tudományok köréből. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. A II osztály rendeletéből szerkeszti Pesty Frigyes osztálytitkár 1880-as évben.

 • 839_MTA_Tárnok_Lead

  Értekezések a Társadalmi Tudományok köréből

  I szám: A XV. századi Tárnoki jog.

/39
<< >>