rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 186

Találatok szűrése
/19
<< >>
 • Greguss_lead

  Emlékbeszéd Greguss Ágost

  a M. T. Akadémia rendes tagja felett

  (olvastatott a M. T. Akadémia 1889. január 28. tartott összes ülésén)

  Részlet az emlékbeszédből: "Épen hat éve, hogy megindulva állottam a régi szálló alacsony szobájában, hol Greguss Ágost még néhány rövid hónappal azelőtt halványuló reménynyel küzdött az emésztő kór ellen. A kitárt ablakon lanyha sugárral ömlött be a januári nap s a távolban a lagúna kék hulláma ölelkezett a felhőtlen égbolttal. A derűs csend, az enyhe fény, a végtelenségbe vesző szemhatár, mintha az ő öszhangos, szerény, ideálokra törő lényét példázta volna. Magam előtt láttam az átszellemült arczot, a nyugodt tekintetet, melyben nem a testi fájdalom, nem a haláltól való félelem, hanem a hivő bölcsész lemondása tükröződött. S úgy képzeltem, hogy ez ablaknál ülve irta e szép sorokat :
  Mért félni a haláltól ? semmi más a
  Mint lelkünknek végleges fölocsudása.
  Jobb létre szenderülés ? — Nem lehet.
  Jobb létre ébredés az átmenet."

 • blau_irodalmi_lead

  Blau Lajos irodalmi munkássága

  1886-1926

  "Az az ünneplés, melyben Blau Lajos rektor urat hatvanötödik születésnapja és negyvenéves írói munkássága alkalmából tisztelői, barátai és tanítványai részesítik, ezen ünnepi iratban nyer maradandó kifejezést. Az én feladatom a bibliográfiának összeállítása volt ezúttal, melyet a következőkben nyújtok. Gyűjtésem két részből áll. Az első az önálló müvek és cikkek címeit tartalmazza, a második az «Irodalmi Szemlédben megbeszélt könyvek lajstromát. Kedves kötelességemet teljesítem, mikor hálás köszönetét mondok főtisztelendő dr. Weisz Miksa professzor úrnak, ki a háború alatt tervbe vett jubileumi irat számára a bibliográfia magyar részének nyers anyagát elkészítette és rendelkezésemre bocsátotta. — A könyvnek címei nagy, az általa megbeszélt munkákéi dűlt betűkkel szedettek. A folyóirat címek rövidítés jelzései a bibliográfia elején találhatók."

 • ludwig_lead

  Bibliographie der Schriften Ludwig Blau's

  Blau Lajos irodalmi munkássága, 1886-1926

  "Am 2. Mai feierte Prof. Ludwig Blau, Rektor der Franz Josef Landesrabbinerschule in Budapest, seinen 65. Geburtstag und die 40. Jahreswende seiner schriftstellerischen Tätigkeit. Zu Ehren dieses Tages haben Freunde und Schüler zwei Festschriften herausgegeben, eine in ungarischer und die andere in hebräischer Sprache. In der ersten habe ich die Schriften des Jubilars verzeichnet, aus welcher Zusammenstellung diese Bibliographie als Sonderabzug erscheint. Der erste Teil enthält die Titel der selbständigen Arbeiten, der zweite Teil die Liste der in der ungarischen Zeitschrift Blau’s «Magyar Zsidó Szemle» in der Rubrik «Literarische Revue» besprochenen Bücher. Es sind zum überwiegenden Teil die ersten Rezensionen, welche über diese Werke erschienen sind und nehmen zum Teil einen grösseren Umfang an, als viele selbständige Anzeigen Die selbständigen Werke sind mit grossen, die Rezensionen sind mit kursiven Lettern gedruckt. Alle besprochenen Werke sind nach den Verfassern alphabetisch geordnet mit Angabe des Druckortes und des Erscheinungsjahres. Die lateinische Zahl bezeichnet den Jahrgang des «Magyar Zsidó Szemle», die arabische Zahl die Seite. Als Vorarbeit konnte ich die Notizen der Herrn Prof. Dr. Max Weiss benützen, der eine Bibliographie bereits zum 60. Geburtstage Prof. Blau’s unternahm. Für die Überlassung seiner Arbeit spreche ich ihm meinen Dank aus."

 • jaszbereny_lead

  A zsidók letelepülése a Jászságban

  Magyar Zsidó Monográfiák sorozat

  Eredeti oklevelek alapján írta: Kálmán Ödön
  44 kiadatlan oklevél függelékkel

 • vallasi_nemzeti_lead

  Vallási zsidóság és nemzeti zsidóság

  Templomi beszédek

  Részlet az Előszóból: "Könyvemnek igazibb czime az lett volna, hogy A zsidó néplélek; de mert valahogy mégis propaganda-írásul jelen meg, a nevet nem a filozófiájára éleztem rá, hanem az anyagára. Templomi beszédek, nem szívesen viszem őket piaczra; de más módom nincs rá, hogy messzebbre hatón is, beleszóljak a nagy zsidó kérdésbe, nemzet vagyunk-e? Magam a tisztára vallási zsidóságnak vagyok a tanítója. Nem várom könyvemtől, hogy a másképen látókat az én igazságomra fogja fordítani; azért küldöm világgá, hogy a velem egyvágásúakat megerősítse gondolkozásukban.
  [...] És valamit kell még mondanom az én papi meggondolatlanságomról, hogy ennyire hosszúak a beszédeim: hiába, így íródtak meg; az elmondás enyhít rajtuk valamit: hogy a szószékre kihagyásokkal viszem őket; úgy is eléggé hosszúak.
  Nagyvárad, 1922. június."

 • sarkad_lead

  A százéves sarkadi zsidóság emlékkönyve

  1837-1937

  "Ezen könyv a Sarkadi Aut. Orth. Izr. Hitk. jubileumi bizottságának szerkesztésében és kiadásában 1937. aug. 29-én, a hitközség százéves jubileumi ünnepélye alkalmából jelenik meg."
  - sorszámozott példány -

  "Szenteljétek meg az ötvenedik esztendőt
  hirdessetek szabadságot a földön!
  Jubel-év legyen ez számotokra;
  térjen vissza mindenki az ő örökéhez
  s minden ember vissza az ő családjához.
  (M. 111-25, 10.)"

 • Arany_lead

  Arany János és a Biblia

 • Scheiber_lead

  Pfeiffer Izsák emléke

 • Ersturmung_lead

  Die Erstürmung Ofens

  und ihre Vorgesichte

  Schulhof Izsák szemtanúként írja le Budavár töröktől való visszafoglalásának történetét.
  A könyv tartalmazza az Izsák család prágai zs. temetőben fellelhető sírfeliratait is.

 • Misnajot_lead

  Misnájót I.

  A Misna hat rendje

  Részlet az Előszóból: "Útjára bocsátjuk a misna magyar fordításának első kötetét. Nem túlságosan nagy időközökben követni fogják a további kötetek. Misnafordításunk: szakember munkája avatott szakemberek használatára, de egyúttal a nagy zsidó olvasóközönség számára is készült. Tudatában vagyunk a cél és feladat e kettősségében rejlő nehézségnek. Mint kiadó, tudatában vagyunk mindazoknak a kulturális, anyagi és egyéb nehézségeknek is, amelyek ezt a vállalkozásunkat :a teljes misna magyar forditásának kiadását olyan nagyon megnehezítik. De tudatában vagyunk annak is, hogy a misna jelen magyarnyelvű kiadásával olyan úttörő munkára vállalkoztunk, amilyent nagy zsidó irodalommal rendelkező európai kulturnyelvek is, csak ritkán tudnak felmutatni. Ha a misna jelen magyarnyelvű kiadásának semmi más eredménye nem is volna, mint az a puszta tény, hogy a zsidóságnak ez a kétezer év viharaiban nemzetfentartó kulturdokumentuma és alapvető törvénykódexe, most egy olyan európai nyelven jelenik meg, amelynek területén a zsidó kultúra manapság még szinte ösmeretlen fogalom: ez a puszta tény is elegendő lesz arra, hogy a zsidóság jövendő egyetemes irodalomtörténetében, úgy a Kirjat Széfemek, valamint a fordító nevének helyet biztosítson."

/19
<< >>