rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 20

Találatok szűrése
/2
<< >>
 • Blau_L_Zsidó_Kult_lead

  A zsidó vallás és a kultura

  A tanulás szerepének hangsúlyossága a zsidó vallás és kultúra fejlődésének szempontjából.

 • Durán_Polemiaja

  Durán Polémiája az iszlám ellen

  "Durán, a ki az iszlám körében tartózkodott, feltételezi, hogy az olvasói teljesen tisztában vannak azon előismeretekkel, a melyeket ezen bírálat megkíván és a járatossága olyan, a melyben az európai ember szeme az igazi szaktudóst látja. Értekezésemben arra törekedek, hogy ezen előismereteket lehetőleg megadjam és az európai ember előtt teljesen ismeretlen fogalmakat megvilágítsam. Ezen bevezető, illetőleg magyarázó sorok után közlöm Durán polémiáját fejezetekbe osztva. Ugyanis Durán polémiájában az egyes tételek majdnem minden rendszer nélkül vannak előadva és a tárgyalt dolgok elég zavarosan folynak egymásba. Már maga Durán is utal erre és a következőkkel védekezik ezen joggal felhozható vád ellen: »A könyvük zavara okozta azt,« hogy az ellenérveim zavarosan vannak előadva.« (Lásd Durán 4. 1. 6. sor.) Arra törekedtem tehát, hogy fejezetekbe osztva tárgyaljam az egyes kérdéseket és igy rendszeres áttekintést akarnék adni az egész munkáról."

 • Palesztina_ismeretének_haladása

  Palesztina ismeretének haladása

 • Bacher_Vilmos_élete_Lead

  Bacher Vilmos élete és működése

  60-ik születésnapja tiszteletére

  A kor neves személyiségei méltatják Bacher Vilmos tevékenységét, működését tanulmányaikban, cikkeikben.

 • A rabbi könyve

  A rabbi könyve

  A rabbi könyve. "Túl sokat ölel fel a cím ; de valóban az a szándékunk, hogy teljes áttekintést nyújtsunk a rabbi-hivatás egész munkaterületéről, a rabbiképzésről, a rabbiszék elfoglalásának előfeltételeiről, a rabbi' helyéről a közjogi és felekezeti szervezetben, a rabbi feladatairól s ezzel a papi munka kiépítését elősegítsük. Ki lehet rabbi, mik a kötelességei és mik a jogai? Ezekre a kérdésekre kell világos feleletet adnunk. Kiváltkép kötelességeiről! Amit az iskolaelméletben tanít, azt a gyakorlatban is be kell mutatnunk. Lehetőség szerint a rabbi jelenben végzett vagy végzendő munkaterületéről kívántunk egységes, összefoglaló képet adni. Ha azonban a múltban találunk a rabbi-hivatással összefüggő olyan tevékenységet, amelyet kár volt elhanyagolni, arról is megemlékezünk. Viszont több „eljárásra* azért terjeszkedünk ki, mert bár nem tartozik szorosan a rabbi munkaköréhez, a hívek a rabbitól várják az irányítást, hozzá fordulnak tanácsért, döntésért. A munkakör hosszú idő alatt alakul ki; minden ágazatánál igyekszünk a történeti forrásokat megtalálni. A rabbi feladatainak felsorolásában és tárgyalásában bizonyos rendszert követünk. Alapul azt a felsorolást fogadjuk el, amelyet felekezeti alkotmányunk nyujt a rabbi munkakörének meghatározásánál (Kongresszusi szabályok I rész 43. §,)."

 • A babyloni amórák agádája

  A Babyloniai amorák agádája

  Adalékok az agaáda történetéhez és a babylóni talmudba való bevezetéshez."E munkának szerzője huzamos idő óta foglalkozik azzal,"hogy hozzá járuljon ahhoz hogy a tannák és amórák agádai munkásságát a neveik alatt ránk maradt mondásokból felismerje és összefüggésben vizsgálja......"

 • Majmuni_ismerteto

  Dalalat Alhairin

  Majmuni Útmutatójának Ismertetése

  Majmonidesnek, a tévelygők útmutatójának, a "Móreh Newuchimnak" ismertetése magyar nyelven.

 • A Zsidó nép Története

  A Zsidó nép története

  A babilóniai fogságtól napjainkig

  "A zsidó történelem rövid foglalata, amely maga is válságos történelmi pillanatban (1946) keletkezett. Hahn professzor műve annak idején középiskolások számára készült, a szerző alaposságának köszönhetően azonban főiskolások, egyetemisták, teológusok és gimnazisták számára - tankönyvként is - jól használható."

 • Ágai Adolf

  Ágai Adolf

  Ágai Adolf munkásságának leirása.

 • Százbeszéd

  Száz Beszéd

  Lőw Immánuel szegedi rabbi beszédei. 1900 és 1922 között. A hazáról a hitről és a holtakról szóló "drósék" gyűjteménye.

/2
<< >>