Filmévkönyv 2009

A magyar film egy éve

szöveg
minősített tartalom

A címlap A nyomozó (fotó: Fiala Gábor) és a Delta (fotó: Erdély Mátyás); a hátlap a Log Jam (r: Alexei Alexeev) és A hazudós egér (r: Kiss Andrea) című filmek fotóinak felhasználásával készült. Borítóterv: Kerekes Zoltán

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy magyar filmművészet
tárgy filmográfia
tárgy évkönyv
tartalomjegyzék
TARTALOM Contents

GYÁRTÁS Production

JÁTÉKFILMEK Features
9 1/2 RANDI 9 and ½ Dates
A HETEDIK KÖR The Seventh Circle

A HORTOBÁGY LEGENDÁJA The Legend of Hortobágy
A NYOMOZÓ The Investigator
CASTING MINDEN All Is Casting
DELTA Delta
ESZTER HAGYATÉKA Eszter's inheritance
HOLNAP TÖRTÉNT It Happened Tomorrow
JULIETTE Juliette
KAMÉLEON Chameleon
MAJDNEM SZŰZ Virtually a Virgin
MÁRIÓ, A VARÁZSLÓ Mario, the Magician
MÁZLI Fluke
NYUGALOM Tranquility
PÁNIK Panic
PARA Para
PRIMA PRIMAVERA Prima primavera
RÖVID, DE KEMÉNY... ÉLETEM Tiny But Hard... Strugless of Mine
TABLÓ Tableau
VALAMI AMERIKA 2. A Kind of America 2

TÉVÉFILMEK
A BARÁTKOZÁS LEHETŐSÉGEI The Possibilities of Making Friends
A NYUGALOM Tranquility
BLUE MOON Blue Moon
CASTEL FELICE Castel Felice
HÚS VÉTKEK Easter Sins
IRODALOM Literature
KELJ FEL ÉS JÁRJ... Stand Up and Walk
KOCCANÁS Crash

KÍSÉRLETI ÉS KISJÁTÉKFILMEK Experimental and Short Features
A SZELLEMEK A HÁZAT ÉJJEL KIFOSZTJÁK The Ghosts Ransack the House at Night
ALÉNA UTAZÁSA Alena's Journey
ALTATÓ Lullaby
APRÓ DOLGOK Midgets
ÁSZ PÓKER Ace Poker
AZ ULMI SZABÓ The Tailor of Ulm
BARBAKÁN Barbican
BEFŐTT Peach
BEVEZETÉS AZ ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETBE Introduction to General Linguistics
CSAVARGÓ Tramp
DÉDI Grand-grand Mo
ETETÉS Baiting
FATER Guvnor
FORDÍTVA Rotate
FUVAR Transport
GÖDÖR Hole
HALKULÓ CSÖND Passing Silence
HÉTFŐ Monday
HIDEG BEREK Gold Grove
HOGY ELÉRJEK A NAPSÜTÖTTE SÁVIG To Reach the Sunlit Lane
HOLLAND ÓRA Dutch Clock
...HOL NEM VOLT Once Upon a Time
MACSKÁSEMBER 0, AVAGY AZ OROSZ MONTÁZSISKOLA HATÁSA EGY MAGYAR MACSKÁRA Catman 0, or The Russian Montage School's Effect on a Hungarian Cat
PANEL Panel
SÁRGA LABDA Yellow Ball
SUPERDIGITAL Superdigital
SZERTARTÁSOK FILMJE Book of Ceremonies
SZULAMIT Sulamit
THE COUNTERPART The Counterpart
TOUR Tour
TRIP Trip
VACSORA The Dinner
VARIÁCIÓK Variations
VASÁRNAPI EBÉD Sunday Lunch
VISZLÁT, ADÉL! Goodbye Adél!
VONAT Train

DOKUMENTUMFILMEK Documentaries
7 NAP CIGÁNYOKKAL 7 Days with Gypsies
70 EZER NEGATÍV - ÁCS IRÉN FOTÓMŰVÉSZ 70 Thousand Negatives - Irén Acs, Photographer
A „KORÁN JÖTT POLGÁR” - PORTRÉFILM KARÁCSONY BENŐRŐL A “Man of Civilness Coming Too Soon”- Portrait Film About Benő Karácsony
A BOLDOGSÁG SZÍNEI - FELELET AZ ÉLETNEK The Colors of Happiness - An Answer to Life
A BUDDHIZMUS - VILÁGVALLÁSOK NYOMÁBAN In Search of World Religions — Buddhism
A FIDESZES ZSIDÓ, A NEMZETI ÉRZÉS NÉLKÜLI ANYA ÉS A MEDIÁCIÓ - The Fidesz Jew, the Mother With No Sense of Nation and Mediation
A GORDONKA HANGJA - PERÉNYI MIKLÓS The Voice of the Violoncello - Miklós Perényi
A GYAKORNOK The Intern
A HÁROM NŐVÉR The Time Sisters
A KOLERA The Cholera
A KOSSUTH TÉRI MÉSZÁRLÁS 1-2. The Kossuth Square Massacre 1-2
A LYUKAS ZÁSZLÓ Torn from the Flag
A MOBIL The Mobil Club
A MŰVÉSZNEK NINCS KORA The Artist Has No Age
A NŐK ORSZÁGA EGY FALU TÜKRÉBEN - BARNAG The Land of Women in the Dimensions of a Village – Barnag
A PÁLYÁZAT The Competition
A PORRÁ TÖRT BOGÁR The Dusted Beetle
A REMÉNY ÚTJAI - PORTRÉVÁZLATOK VÍGH TAMÁS SZOBRÁSZMŰVÉSZRŐL, 2. The Roads of Hope 2 - Portrait Sketches about the Sculptor Tamás Vígh
A TATÁROK MAGYARORSZÁGON - A MONGOLOK TITKOS TÖRTÉNETE The Tartar Invasion of Hungary
ATEMERINI FIÚK - HATVANEGY ÉV JOGERŐSEN, 1-3.
The Boys from Temerin - Sixty One Years Without Appeal 1-3
A ZSÖGÖDI GAZDA - NAGY IMRE The Farmer from Zsögöd - Imre Nagy
ADRENALIN ÉS FÉKTELENSÉG - BAJNOKOK TÖRTÉNETE Adrenaline and Turbulence — A Champion’s Story
AFRIKA KÖZEL VAN - LILLA NAPLÓJÁBÓL Africa Isn’t Far Away - From Lilla's Diary
ÁLMOK SZENVEDÉLYE - MOLNÁR-C. PÁL FESTŐMŰVÉSZ Passion of Dreams — Pál Molnár-C., Painter
ANDRIS Little Andrew
ANOTHER PLANET - MÁSIK BOLYGÓ Another Planet
APACSAVAR Paternity Leave
APARH@NT.HU Aparh@nt.hu
ARC-EN-CIEL - SZIVÁRVÁNY SZÍNHÁZ Rainbow Theatre
AUSCHWITZ SZELLEME A XXI. SZÁZADBAN The Shadow of Auschwitz in the 2lst Century
AZ ÉN SZENT KORONÁM My Holy Crown
AZ ÉPÍTÉSZ RIMANÓCZYAK NAGYVÁRADON The Rimanóczys: Architects of Nagyvárad
AZ ORMÁNSÁG SENKIÉ SE... The Ormánság Belongs to No One
AZ UNOKÁK Grandchildren
AZ UTOLSÓ KOLOMEJKA- FILM A TÉCSŐI BANDÁRÓL The Last Kolomeika - Film About the Tecső Band
BAKTAKÉKI BALLADA Baktakék BalladBALOGH RUDOLF Rudolf Balogh
BARISÉJ (NAGYLÁNY) - NŐSZEREPEK Bariséj (Grown Girl) - Women's Roles BÉKÉS BÉKÉTLENEK Peaceful, Yet Malcontent
BICSKE BARÁTOK KINCSE, BICSKE Treasure of the Friends of Bicske: Bicske
BOTCSINÁLTA TÁLTOS - A PIERMONTI MAGYAR Self-Made Shaman - The Hungarian of Piermont
BÚCSÚ - AZ ERDÉLYI MAGYAR ZSIDÓ KULTÚRA NYOMÁBAN Farewell - Following Jewish Culture in Transylvania
CHRISTUS MAXIMUS Christus Maximus
CIVIL JELENTÉS Civil Report
„CSAK MÉG EGYSZER GYERE ELŐ...” - CSEH TAMÁS „Come Out One Last Time..." - Tamás Cseh
CSAPDÁBA ZÁRVA - KOSZOVSZKA MITROVICA Entrapped - Kosovska Mitrovitsa
CSEMPELEVÉL - CARTA AZULEJO Tile Mail
CSILLOGÁS Glitter
D-DÚR D-Major
DIGITÁLIS VALÓSÁG A FILMBEN Photorealistic Visual Effects for Film
DOLCE VITA Dolce Vita
DR. NÉMETH ANTAL SZÍNHÁZA Dr. Antal Németh's Theatre
ÉGI ÉLŐ IGAZSÁG - A SZENT KORONA MISZTÉRIUMA ÉS TANA Living Heavenly Truth -Mystery and Doctrine of the Holy Crown
EGY EMBER TRAGÉDIÁJA The Tragedy of a Man
EGY KUTATÓ ÉLET - PESOVÁR ERNŐ TÁNCFOLKLORISTA KOREOGRÁFUS A Life of Research - Dance Folklorist Choreographer Ernő Pesovar
EGY POLIHISZTOR A SZÁZADFORDULÓN - JÓSA ANDRÁS A Polymath at the Turn of the Century -András Jósa
EGYMÁS MELLETT Side by Side
ELKÜLÖNÍTVE Segregated
ERDÉLYTŐL ERDÉLYIG AVAGY A VILÁG IS MEGNŐTT VELÜNK - FENICHEL SÁMUEL, 1-2. From Transylvania to Transylvania, or The World Has Grown with Us - Sámuel Fenichel, Part 1-2
ÉRINTÉSEK - HAJÓVAL A DUNA-DELTÁBAN Touches - Along the Delta of the Danube by Boat
EURÓPAI ISKOLA European School
EZ AZ ÉLET - KELETI ÉVA FOTÓMŰVÉSZ This Is Life - Photographer Éva Keleti
„EZ NEM BETEGSÉG, ÁLLAPOT...” - FILM A CUKORBETEGSÉGRŐL This Is No Disease, But a Condition..."- Film About Diabetes
EZ TETSZIK NEKEM I Like It
FARAGÓMESTEREK Masters of Carving
GALAMBOK - KECSKÉS MIKLÓS FESTŐMŰVÉSZ EGYIK ARCA Doves - One of the Faces of the Painter Miklós Kecskés
GOGO & GEORGE Gogo & George
GÖRÖG TRAGÉDIA Greek Tragedy
GRÓF KARTÁRS - GRÓF SZÉCHENYI ZSIGMOND EMLÉKÉRE, 1-2.
Count as Colleague - In Memory of Count Zsigmond Széchenyi, Part 1-2
GYALOGLÁS GULÁGFÖLDÖN 1-6. On Foot Through Gulag Land, Part 1-6
GYURIKA PÁRIZSBAN Gyurika in Paris
HAGYD A KÖVEKET... Leave the Stones There
HANY ISTÓK LEGENDÁJA The Legend of Istók Hany
HÁROM KENYÉR Three Loaves of Bread
HÓHÉR, VIGYÁZZ! - A SIRALOMHÁZTÓL A PARLAMENTIG - PORTRÉVÁZLAT WITTNER MÁRIÁRÓL Hangman, Look Out! - From Death Cell to Parliament - Portrait Sketch of Maria Wittner
HOLT PRÓFÉTA A HEGYEN - VÁLOGATÁS BABITS MIHÁLY
ESZTERGOMI ELŐHEGYEN ÍRT VERSEIBŐL Dead Prophet on the Mount - Selection from Poems of Mihály Babits Written on Előhegy in Esztergom
HUN VOLT, HUN NEM VOLT One Time Hun, Always Hun
I. M. KULCSOS BORHARAPÓ In Memory of Kulcsos Wine Snack
IDEGENEK Strangers
IGAZÁBÓL SZAMÁRSÁG Don Donkey
IZLAND - A HASADÓ SZIGET An Icelandic Saga
JACK JACK Jack Jack
JAJSIKOLYBAN, LOBOGÁSBAN Screams and Flames
JEGYZETEK A BIOLÓGIAI FOGÁSZATRÓL Notes on Biological Dentistry
KAPOCS The Intermediary
KAPUN KÍVÜL, KAPUN BELÜL Gates from Beyond and from Within
KASSÁK LAJOS - A TILTOTT ÉS TŰRT MŰVÉSZ, AVAGY „EGY EMBER ÉLETE” A 60-AS ÉVEKBEN Lajos Kassák - The Banned and Tolerated Artist, or „ The Life of a Man ” in the Nineteen-Sixties
KÉSEI HAZATÉRÉS Belated Journey Home
KESKENY A BARÁZDA - A BIRTOKRENDEZÉS KÉNYSZERE RIMÓCON Narrow Furrow -Unavoidable Redistribution of Property at Rimóc
„KÉSZ VAN, AMI KÉSZÜL” - TÁRLATVEZETÉS FEHÉR LÁSZLÓVAL „Ready in Progress"- Guided Visit Following László Fehér
KÉT HAZÁT SZERETÜNK... Patriots of Two Countries
KÉT RÉVÉSZ ÉS KÉT GONDNOK A TISZÁN Two Ferrymen and Two Wardens on the Tisza
KI VAGY MI VOLTAM Who or What I Used to Be
KI VISZI LEVELEM?... - LAPOK A MAGYAR POSTATÖRTÉNETÉBŐL Who Will Take My Letter!... - Pages from the History of the Hungarian Post
KIS HALAK... NAGY HALAK Small Fish... Big Fish
KORHADÓ MÚLT, PORLADÓ JÖVŐ? - BÜKKÁBRÁNYI ŐSCIPRUSOK Decomposing Past, Mouldering Future? - The Ancient Cypresses of Biikkábrány
KUBAKUTYA Cuba Dogs
LÁSZLÓ KÁROLY, A KONZERVATÍV FORRADALMÁR Carl Laszlo, The Conservative Revolutionary
LEKEREKÍTÉS - II. KIADÁS Rounding-Off - 2nd Edition
LÉLEKTÁNC VERSION 2 Souldance Version 2
LETŰNT VILÁG Lost World
MAGASLESEN Lookout
MAJD AZ IDŐ KIPÖRGETI - PORTRÉFILM ERDÉLYI ZSUZSANNA NÉPRAJZKUTATÓRÓL Time Will Unfold It - Portrait Film About Zsuzsanna Erdélyi, Ethnographer
MASINA NÓTA Song of the Machine
MÁTHÉ ERZSI PORTRÉ Portrait of Erzsi Máthé
MATUSKA Matuska
„MÁTYÁS” KÚTJA, MÁD „Mathias" Well, Mád
„MÉG ODA NEM ÉR AZ IDŐ...” „Until the Time Comes... ”
„MEGFORDÍT MÉG MINDENT A JÓ ISTEN!” - MAGYAR HONVÉDEK TÖRÖKORSZÁGI NAPJAI „All Lost Is Not Forever” - Defenders of Hungary Harbored in Turkey
MEGYÜNK A SEMMIBE Heading for Nothing
MESSZI TÁVOL Far Away
„MEZÍTLÁB A HARMATOS FŰBEN” „Barefoot in the Dewy Grass”
MIT TUDJÁTOK TI, KIVAGYOK ÉN! Who Are You To Know Who I Am!
MORELL MIHÁLY KÉPZŐMŰVÉSZ CÉLBA ÉRT He Has Made It: Artist Mihály Morell
MOTÍVUMKERESÉS JANCSÓ MIKLÓSSAL, BANOVICH TAMÁSSAL, GRUNWALSKY FERENCCEL ÉS MUCSI ZOLTÁNNAL In Search of Motives with Miklós Jancsó, Tamás Banovich, Ferenc Grunwalsky and Zoltán Mucsi
MOZI/FILM movie/film
NAGYOLVASZTÓ - FEJEZETEK DUNAÚJVÁROS KULTURÁLIS ÉLETÉNEK ELSŐ 40 ÉVÉBŐL Blast-Furnace - Chapters from the First 40 Years of Cultural Life in Dunaújváros
NAGYON SOKSZOR NEM ELÉG Too Often It Is Not Enough
NAPRAFORGÓK Sunflowers
„NEM ELÉG A JÓRA VÁGYNI...” I. Life To Be Reestablished, Part 1
NEM LEHET NYUGTUNK We Cannot Sit Back
NEXUS - FILM A HÁLÓZATOKRÓL Smart Nodes
NINCS ASZTALOM, SEM SZÉKEM... CSIKÓSÉLET A HORTOBÁGYON I Have No Table, No Chair... Cowboys Life in the Hortobágy
NOMÁD PLAZA - A HÁROM VÁNDOR Nomad Market - The Three Wanderers
NŐVÉREK VÁRÓLISTÁN Nurses on Waiting List
ORSZÁGÚT Highway
OSTROM ALATT Besieged
ÖNGÖRGETŐ - POGÁNY GÁBOR BENŐ PORTRÉJA 1.
Self-Roller - Portrait of Gábor Benő Pogány, Part 1
......ÖREGANYÁM, NAGYVILÁG, JÓL MEGJEGYEZD A NEVEMET!” EMLÉKTÖREDÉKEK SZABÓ MAGDÁRÓL „Hey Granny Wide World, Just Keep my Name in Mind!”- Fragments about Magda Szabó
ÖRMÉNY NYOMON - GYERGYÓSZENTMIKLÓS Armenian Paths - Gyergyószentmiklós ŐRÜLT SZERELEM EZ A Mad Love That Is
ŐSI HANGOK ÁZSIA SZÍVÉBŐL Ancient Sounds from the Heart of Asia PANNON SIVATAG Pannonian Desert

PÁPAI KÜLÖNKIADÁS - AZ ’56-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁG- HARC 50. ÉVFORDULÓJÁRA Extra Edition Papa - On the 50th Anniversary of the Revolution and War of Independence of 1956
PÁRATLAN RITMUSOK - PORTRÉFILM BORLAI GERGŐRŐL Rhythms Odd and Peerless - Portrait Film About Gergő Borlai
PÁRHUZAMOS HALÁLRAJZOK 1-2. RÉSZ Parallel Death Patterns,
Part 1-2
PÁRTFOGÓK ÉS PÁRTFOGOLTAK Patronage
PORTRÉFILM SASS SYLVIA ÉNEKMŰVÉSZRŐL Portrait Film About Sylvia Sass, Soprano
PRÓBAFILM - SZÉPEK EZEK MOST IS Rehearsal Film - Beauty That Holds
PROMENADE - KIRÁLY ERNŐ PORTRÉFILM Promenade - Portrait of Ernő Király
PUSZTÁN EGY VÁNDOR Wanderer of the Plain
RENDEZŐK CÉRNASZÁLON Film Directors Intertwined
ROKONOK +10 ÉV Family Reunion 10 Years Delayed
SANTOSTÓL SÁNTOSIG From Santos to Santos
SE ABLAKA, SE AJTAJA... No Window, No Door...
SÉTÁK BERGMAN KÖRÜL Walks Around Bergman
SIMON - FELVONÁSOK EGY EMBER ÉLETÉBŐL Simon - Acts from a Man's Life
SIRÁLY - SZIGET Gulls' Isle
SOHA NE ADD FEL! 1 -2. Never Surrender! Part 1-2
SUICIDIUM - MIÉRT DOBTAD EL AZ ÉLETED? Suicidium - Why Did You Throw Away Your Life?
SZÁMKIVETETTEK Fugitives
SZEMETESEK Dustmen
SZERELMI VALLOMÁS Confessions of Love
SZÉTLOPKODOTT ORSZÁG Ransacked Country
SZIGORÚAN TITKOS! Top Secret
SZÜLETÉSNAPRA - LOSSONCZY TAMÁS
Birthday Beyond the Century - Tamás Lossonczy
TALÁLKOZÁS TELLER EDE PROFESSZORRAL, 1-2.
Encountering Professor Ede Teller, Part 1-2
TÁSKAMESÉK Bag Stories 138
TISZTÍTÓTŰZ TETEJÉN ÁLLTUNK-TÓTH ILONA DRÁMÁJA On Top of the Purgatory - The Drama of Ilona Tóth
TÍZ ÉV MÚLVA 2. - NŐI SORSOK In 10 Years' Time, Part 2: Women’s Fates
TŰZORGONA Fire Organ
UTAZÁS A TÚLSÓ VILÁGBA SCHMIDT ÉVA NYOMÁN Journey Beyond in Search of Éva Schmidt
VÁGY VISSZAKÉZBŐL Backhanded Desire
VÁNDOROK Wanderers
VETLÉNYI ZSOLT KÉPZŐMŰVÉSZ Zsolt Vetlényi, Artist
VIA EÖTVÖS - ÚT A CSÚCSRA Via Eötvös - Road to the Summit
VIHARSARKI LEGENDA - GRECSÓ KRISZTIÁN ÍRÓ PORTRÉJA A Legend from the Wild East - Portrait of Writer Krisztián Grecsó
VIRÁGOK VIRÁGA Flower of Flowers
VISSZA A PARADICSOMBA Back to Paradise
VISSZATÉRÉS Returned

ANIMÁCIÓS FILMEK Animations

Egész estés filmek Full Length Films
IMMIGRANTS - JÓSKA MENNI AMERIKA Immigrants (L.A. Dolce Vita)
KIS VUK Fox’s Tail

Rövidfilmek Shorts
1 KÁVÉ 1 Coffe
A HAZUDÓS EGÉR The House With a Mouth
A MEGGYILKOLT LEÁNY The Murdered Girl
A NAGYMAMA RUHÁSSZEKRÉNYE Grandma’s Wardrobe
A TRIPPER FIÚK The Clap Dudes
ÁLOMMALOM Dreammill
ANIMÁCIÓ HANGOKRA, ZENEI RÉSZLETEKRE Animation to Notes and Music
ARCLENYOMAT Faceprint
BABAZSÚR Party
CSENDÉLET Still Life
ERGO Ergo
ÉRINTÉS - APÁMNAK Touch - To My Father
ESTI MESE Bedtime Story
FIGYELJ RÁM! Listen To Me!
HOLD Moon
HUHU - POLE HOLE Huhu - Pole Hole
KFJG No.5 KFJG No.5
LOST IN TIME Lost in Time
MAMA The Mother
MEGMOZGATOTT ZENE Animated Music
MÉRHETETLEN Immeasurable
MÓKUSOK VÁROSA Town of Squirrels
PANOPTIKUM Panopticum
SZERETNÉK BESZÉLGETNI I Would Like to Talk
ÚTVESZTŐK Mazes

Sorozatok Series
100 ÉVE TÖRTÉNT 100 Years Ago
Oh, azok a habos neglizsék... Oh, Those Fluffy Negligees!
A MÉZGA CSALÁD ÉS A (SZ)ÁMÍTÓGÉP The Mézgas and Virtual Virtue
Végy egy gépet Getting a Machine
FEJLAKÓK Head Dwellers
Szomszédolás Neighbouring
GYEREKDALOK Nursery Songs
LOG JAM Log Jam
The Log
The Rain
The Moon
The Snake
MAGYAR NÉPMESÉK Hungarian Folk Tales
Köcsögkirály The Wee King
NÉGYSZÖGLETŰ KEREK ERDŐ Square Round Forest
Szörnyeteg Lajos jaj de álmos Louis Strongarm Is So Sleepy
NYAKASHEGYI TÖRTÉNETEK Stories of Stubborn Hill
Kedves szomszédok Nice Neighbors
ROBINZON Robinson KO
Robinzon és a Kiskamónok Robinson KO and Co.
TESPI MESÉK Tales from the Bend
Ingerelt gazdaság Stimulated Economy

Diplomafilmek Diplom Films
ÁLOMÚT Dream Journey
BIG BANG The Big Bang
EGYEDÜL Alone
ESŐ Rain
FIN Fin
FORGALMAZÁS Distribution

Moziforgalmazásban bemutatott külföldi filmek
Foreign Films Distributed to Movie Theatres

DVD megjelenések DVD Appearances

A filmforgalmazás adatai Distribution Data
A 2008-ban bemutatott játékfilmek forgalmazási eredményei Distribution Results of the Films Released in 2008
A mozitermek száma Number of the Cinemas
A mozitermek befogadóképessége Capacity of the Cinema Halls
A nézőszám alakulása Attendance
A jegybevétel alakulása Ticket Sales
A multiplex és hagyományos mozik adatainak megoszlása Share Among Modern Movie Theatres and Older Type of Cinemas

A magyar film külföldön Hungarian Films Abroad
Fesztiválok Festivals
Filmhetek, filmbemutatók Film Weeks, Premieres
Egyéb Other

ESEMÉNYEK Events

Díjak, kitüntetések Awards, Medals

Eseménynaptár Event Calendar

A filmhetek programja Programme of the Film Weeks

Az Örökmozgó Filmmúzeum programjából
From the Programme of the Örökmozgó Filmmuseum

Egyedi vetítések Single Screenings
Francia Intézet French Institute of Budapest
Lengyel Intézet Polish Institute of Budapest
Olasz Intézet Italian Cultural Institute of Budapest
Cervantes Intézet Spanish Cultural Institute of Budapest

A 39. Magyar Filmszemle 39th Hungarian Film Week

Nemzetközi fesztiválok International Festivals
KAFF - Kecskeméti Animációs Filmfesztivál Kecskemét Animation Film Festival
15. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál 15th Titanic International Film Festival (Budapest)
Mediawave - Fényírók Fesztiválja Mediawave Another Connection (Győr)
5. Cinefest- Fiatal Filmesek Nemzetközi Fesztiválja Cinefest International Festival of Young Filmmakers (Miskolc)
4. Moveast Nemzetközi Filmfesztivál 4th Moveast International Film Festival (Pécs)
Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle International Festival of Fine Arts Film (Szolnok)

SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM Academy of Theatre and Film Arts
Oktatók Teachers
Hallgatók Students
Vizsgafilmek Diploma Films

IN MEMORIAM In Memoriam

CÍMJEGYZÉK List of Addresses
Intézmények, szervezetek, alapítványok Institutes, Organisations, Foundations Oktatás Education
Filmgyártók Producers
Filmforgalmazók Distributors
DVD forgalmazók DVD Distributors
Moziüzemeltetők Cinema Operators
Art-mozik Art Film Cinemas
Szolgáltató cégek Services

FILMES IRODALOM Bibliography on Film
Könyvek Books
Sajtó Press
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Gyürey Vera, felelős kiadó, Löwensohn Enikő, szerkesztő
kiadó Magyar Nemzeti Filmarchívum
közreműködő Báthory Erzsi, munkatárs (Játékfilmek)
Boronyák Rita, munkatárs (Dokumentumfilmek)
Fejes Katalin, munkatárs (Filmes események)
Lendvai Erzsi, munkatárs (Animációs filmek)
Nyeste Györgyi, munkatárs (Filmes sajtó és szakirodalom, In memoriam)
Reichenberger János, munkatárs (A filmforgalmazás adatai)
Schweier László, munkatárs (DVD megjelenések)
Somogyi Lia, munkatárs (A magyar film külföldön)
Szlaukó Katalin, munkatárs (Kísérleti- és kisjátékfilmek)
Szudolszky Piroska, munkatárs (Címjegyzék)
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Magyarország, Budapest
létrehozás dátuma 2009-01-01
időbeli vonatkozás 2009
Jellemzők
hordozó papír
méret 469 p
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet
hozzáférési jogok Fizetős hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet
azonosító ISSN 0230-2047