Tűzrendészeti Közlöny 1913.

Az Országos Tűzoltó-Szövetség Hivatalos Lapja

szöveg

Az Országos Tűzoltó-szövetség Hivatalos lapja, 1913.

Official Bulletin of the National Firefighters' Association, 1913.

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
nyelv angol
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Tűzoltóság
tárgy Katasztrófavédelem
tárgy Periodika
tárgy Szaklap
tartalomjegyzék
A tizenegyedik évfolyam tartalomjegyzéke.
1. Vezércikkek.
1. Alfa: Tömeges kitüntetés-Január.
2. Jászberényi Miklós: Tűzoltó Otthon-Február.
3. Erdély Ernő: Tűzrendészetünk fejlődése (táblázattal).-Március.
4. Dr.: Janicsek, Breuer, Markusovszky-Április.
5. Papp Ferenc; Hivatásosak és önkéntesek-Május.
6. T:Május 18-Júniu.s
7. Dr. Vass János: A kritika jogáról. Július.
8. Erdély Ernő: A szakoktatás revízíoja-Augusztus.
9. Alfa: Még egyszer Pozsony-Szeptember.
10. Ranezay József: Szeben vármegye újra csatlakozott-Október.
11. Markusovszky Béla: Jászberényi Miklós-November.
12. Apáthi Vilmos: Reflexiók.-December
II. Mivel foglalkozott az elnökség 1913. évi üléseiben.
Alapszabályok véleményezése. . 4, 52, 102, 108, -154.
Arad vármegyei tűzoltó-szövetség 4, 4,- 101.
Arad vármegyei tűzoltó-szövetség tanfolyama- 137.
Államsegély 4,- 154.
Barabás István- 52.
Baranya vármegyei tűzoltó-szövetség 138, 153, -154.
Bács vármegyei tűzoltó-szövetség 137, 153, 154,- 188.
Békés vármegyei tűzoltó-szövetség -138.
Blázy Tűzoltó-Kátéja 3,- 52.
Breuer Szilárd lemondása 3,- 101.
Breznay-féle népies mű -100.
Budapesti államrendőrség nyugdíjpótló intézete- 52.
Budapesti önkéntes mentő-egyesület-154.
Budapesti önkéntes tűzoltótestület- 51.
Damó Oszkár 52,- 100.
Desits József-4.
Egyéb véleményezések 52, 102,- 154.
Előterjesztések 4,- 52.
Eperjesi Széchényi Kör-153.
Erzsébet-árvaház naptára-52.
Építkezési véleményezések 4, 52, 102, 138,- 154.
Fecskendő kipróbálása 4, 52, 102, 138,- 154.
Fejérvármegyei tűzoltó-szövetség100, 101, -107.
Fejérvármegyei tűzoltó-szövetség tanfolyama- 100.
Fiumei önkéntes tűzolótestület-4.
Gregorovits László könyve- 100.
Gyakorlati szabályzat revíziója 3, 100, 101, 154,- 188.
Hevesvármegyei tűzoltó-szövetség 101, 153,- 188.
Hivatalos-Iap segédszerkesztői állása 3,- 104.
Hivatásos tűzoltóparancsnokok- 100.
Hoffmann és Radványi mérnökök mentőkészüléke- 138.
Ifjúsági csapatok kiképzése- 4.
Irodalmi pályázatok-100.
Jalsovitzky Sándor- 99.
József királyi herceg- 99.
József királyi herceg alapítványa 4, 52,- 103.
Kerületi tanfolyam 3, 51, 13S, 153,- 188.
Kedvezményes telefonok- 4.
Királyi diszérmek 52, 102- 138.
Közigazgatási tanfolyamok 52, 101, 153, -188.
Kuhárszky László- 102.
László István 102,- 153.
Lukács fürdő igazgatósága- 101.
Lukács Ödön 102,-153.
Marinovich Imre dr-99.
Magyar Tűzoltótisztek Országos Egyesülete- 138.
Moson vármegyei tűzoltó szövetség -100.
Műszaki véleményezés 52,- 102.
Nagykárolyi önkéntes tűzoltótestület- 100.
Németországi XVIII. tűzoltókongresszus -100.
Némethy Károly államtitkár- 137.
Óvári Ferenc dr alelnök- 52.
Pénztárvizsgálat- 4.
Péter Antal -138.
Portómentesség -153.
Salapáthy Kálmán- 137.
Somogy vármegyei Tűzoltó-szövetség – 101.
Somogy vármegyei tűzoltó-szövetség tanfolyama -101.
Scserbovszky Szaniszló-99.
Sopron vármegyei tűzoltószövetség-153.
Szabó Gyula 8, 138,- 153.
Szabályrendeletek véleményezése 4, 62, 102,- 138.
Szabados Imre-101.
Szauter Ferenc dr-102.
gróf Széchényi Ödön tb elnök- 99.
Szeged hivatásos tűzoltó parancsnoksága- 52.
Székesfehérvári önkéntes tűzoltótestület 101,- 137.
Szepes vármegyei tűzoltó-szövetég. 137,- 153.
Szeben vármegyei tűzoltó-szövetség- 188.
Színmű-pályázat 3, 52, -52.
Tűzoltó-Otthon 3, 4, 51, 99, 100, 137,- 138.
Tűzoltó-Otthon telke . . . 3, 51, 52,- 188.
Tűzoltó-grafikon-4.
Telepengedélyezés 4,52,102,138,-154.
Tolólétra kipróbálás 4,52,-102.
Tűzrendészet című könyv 3,51,100,137,153,-153.
Tűzrendészeti szaktanfolyam-52.
Tűzrendészeti véleményezés 52, 102, 138,-154.
Tűzrendészeti Közlöny segédszerkesztői állása. 3,-104.
Tűzoltók nyugdíjjogosultsága-100.
Tűzoltók zsebkönyve-138.
lJdvardy Aladár-137.
Vass János dr 52,-99.
Vasúti és hajózási főfelügyelőség-100.
Választmányi űlés-101.
Vida Pál-138.
Veszprém vármegyei tűzoltó-szövetség-138.
Zemplén vármegyei tűzoltó-szövetség-138.
Záró számadás és vagyonleltár-99.
Zala vármegyei tűzoltó-szövetség 52,153.
Ill. Közlemények.
Ádám J. István: A ferrosilicium veszélyessége-40.
Apáthy Vilmos: Reflexiók-185.
Barabás István: A Vas vármegyei szövetség évi jelentéséből-123.
Bartha Gergely: A kolozsvári országos szaktanfolyam 105, -121.
Blasnek Hugó: Pozsony égése-87.
Breuer Szilárd: Kisérletek a tűz lappangási idejének megállapítására-26.
Erdély Ernő: A német tűzoltódráma ismertetése-13.
Tűzrendészeti felügyelet-21.
Kiállitások tűzrendészete-30.
Villamos fűtés-30.
A Tűzoltó-Otthon-30.
Készül a Tüzoltó-0tthon-159.
Munkások tűzhalála-41.
Városok államsegélye-61.
"Tűz a gyárban" című színmű tartalma-61.
Tűzoltószövetségeink vezetősége 69,-82.
Pozsony város égése-85.
A világ lángokban (Effenberger Gusztávtól)-176.
Az elnök vármegyéje-178.
Az elnökség dec. 6.űlése- Kelua188.
Vigyázat a. karácsonyfával-198.
E. I.: Impressziók a berkenyédi szerencsétlenség alkalmából-177.
Groidl Gyula: Pozsony égése-88.
Hegedüs István: Tízparancsolat falusiak számára-20.
Hollefreund Ottó: Pécel-14.
Lövészcsapatok a tűzoltótestületek keretében-173.
Janicsek Andor:Külföldi őrségek elhelyezése és berendezése-55.
Külföldi készenléti szerek-73.
Külföldi színházak-107.
Kelua-féle villamos kézi lámpák-190.
Jászberényi Miklós: Lövészcsapatok a tűzoltóságok keretében-174.
Kállay Imre: Pozsony égése-86.
Németországi gyárak tűzrendészete 145,-161.
Kéler Dénes: Az Edison-féle új vetítőkészülék 91,-108.
Kemenes Ferenc: A tűzrendészet népszerűsítése olcsó naptárak utján-78.
Kránitz József: Bakonyalja-194.
Kónya Imre: Acetylén lámpák a tűzoltóság szolgáIatában-109.
Kuhárszky László: Céhek a tüzolt6ság szolgálatában 144,- 160.
Lachstadter O : Vidéki tűzrendészetünk fejlesztése-74.
László István: Kaposvár-94.
Lator Cábor: Nagyszőllős-114.
Dr. Marinovich Imre: Kártérítés Tűzeseteknél-58.
Markusovszky Béla: Motoros tűzifecskendők-24.
Budapest Ill. számú statisztikai kérdőíve-45.
Szabványos benzinkamra -48.
A villamos-berendezések kellékei 57,-89.
Túl erős beavatkozás: "pejus medicina morbo-64.
Gyermekmenhelyek tűzbiztonsága-84.
Benzinmotoros körforgó (rotácíós) szivattyuk-126.
Benoid-história-126.
Füstemésztő-készülék-134.
Autó garázs engedélyezése-143.
Nagy Sándor: Veszedelmes hajótűz a trieszti kikötőben-89.
Papp Ferenc: Mezőgazdasági termények tűzrendészete-7.
Cirkuszok és ponyvás sátrak tűzrendészete 106, 125,-140.
Dr. Poós Miklós: Különféle fecskendő szerkezetek -160.
Rónay Albert: Kivonuláshoz szükséges fogatok bíztosítása-141.
R:Az Edison-féle sorozatos film-82.
Készülék a mozdonyszikrák kiröppenésének meggátlására-110.
Budapest és a földgáz -163.
Kéményseprés községi kezelésben-192.
Hogyan fűtendők a cserépkályhák-192.
Mi a láncrostély-199.
Salapáthy Kálmán: Ifjúsági tűzoltóság-175.
Szabó Gyula: A kis Tűzrendészet-13.
A Total nevezetű kézi tűzoltó készülék-176.
Dr. Szathmáry László: Gyúlékony folyadékok, robbanó gőzök 8,27,-41.
Széchenyi Ödön basa: Levél a szerkesztőhöz-55.
Hogyan oltják a tüzet Konstantinnápolyban-89.
Szentgyörgyi Dénes: A tűz-128.
Schoditsch Lajos: Földrengés ellen biztos építkezés-76.
Udvardy Aladár:Meghalt egy csővezető-107.
Udvardy Aladár: Tűzesetek megelőzése. 157,-172.
Vass Andor: Egyesületi ügykezelés és irodai berendezkedés-75.
Dr. Vass János: A tűzoltók évkönyve -89.
IV. Törvények, rendeletek
Az 1912. évi LVIII. t.-C. a tűzoltóparancsnokot is besorozza a törvényhatósági tisztviselők közé-61.
Az 1909. évi VI. t.-c. 29. és 31. §§.10-15 évi adó mentességet biztosítanak minden oly új építkezésnek mely telken létsült és 8-12 évet az olyan épületnek melyet egy réginek a helyére épitenek-186.
A székesfővárosi tanács 60310/913. számú határozatával az Edison-féle filmeknek a főváros iskolaiban leendő alkalmazását engedélyezte-82.
A belüqyminiszter: 88895/911. és 155427/912.számú leirata a vidéki tűzoltó testületek részéről a bérelt állami telefonhasználat korlátozásáról-2.
201805/911. sz. rendeletével a 94313/911.sz. leiratban körvonalozott Tűzoltó otthontelkének vételárához 30 ezer koronát kiutal-18.
41296/913. sz. leirata a tisztképzés továbbfejlesztése tárgyában-118.
129714/913. sz. leirata a községi közigazgatási tanfolyamok átszervezéséről-152.
Hadügyminiszter 4931/913. és Honvédelmi miniszter 25742/913.rendelete szerint a tűzoltók nem ősszel hanem tavasszal hívandok be fegyver gyakorlatra-171.
A közoktatásügyi miniszter 3539/911. számu leirata a tűzrendészet tanításáról a középiskolákban-171.
A Kereskedelmi miniszter:72906/912. szám alatt a kéményseprő szabályrendeletek módosításánál figyelembe veendő mintát bocsátott ki-18.
leirata az autógén hegesztés megkönnyítése tárgyában-50.
92656/913. sz.döntött afelett,hogy a cserépkályhák tisztítására ki jogosult és mikor?-186.
hogy a cserépkályhák tisztítására ki a jogosult és mikor?-186.
V. A főváros és a vidék.
Arad 33,34,-193.
Kecskemét 22,33,34,77,-109.
Bácsbodrog- 148.
Kereszténysziget 152,- 166.
Baja- 168.
Keszthely- 148.
Bakony tamási- 196.
Kispest- 113.
Baranya 139, 161,- 179.
Kolozsvár 34, 37, 54, 67, 105, 121, 189,- 199.
Bars vármegye- 81.
Komárom- 190.
Berkenyéd – 177.
Krassó-Szörény -74.
Bicske- 133.
Lippa- 166.
Biharszilágy -130.
Lőcse-104.
Bihar vármegye- 131.
Majtény- 78.
Brassó-171.
Magyarkanizsa- 148.
Budafok -165.
Marosvásárhely 33, 65, 121, 128, 144, 152, 177, -182.
Budapest 15, 31, 33, 34, 36, 45, 63, 82, 94, 95, 108,110,114,116,132,136,163,164,173,182,191,-199.
Cegléd 33,-197.
Mezőtur-79.
Miskolc 34,- 177.
Monor -195.
Csák-166.
Mohács -179.
Debrecen 33, 34,- 65.
Mosonvármegye – 189.
Denta- 166.
Nagyatád- 94.
Dunakeszi -181.
Nagybecskerek 152, 182,- 196.
Eger. 37, 67, 118, -132.
Nagyenyed- 113.
Enying -148.
Nagykároly- 31.
Erzsébetfalva -198.
Nagyszeben-121.
Esztergom- 47.
Nagyszöllös-114.
Fehér vármegye 95, -111.
Nagyvárad 33,34,-192.
Fertőszentmiklós- 88.
Nyíregyháza- 189.
Fiume 33,- 34.
Ólubló177,-183.
Gyöngyös -198.
Pápa -34.
Győr. 33, 34, 176,- 183.
Párkány-78.
Gyula- 84.
Pécel 14,-31.
Hajdú vármegye- 81.
Pécs 34,-115.
Heves vármegye- 147.
Pest vármegye 81,181,-195.
Hódmezővásárhely 33,- 34.
Pozsony.34, 85, 1R5, 176,- 189.
Horvát szövetség-150.
Szabolcs vármegye-81.
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 112,121,-148.
Szabadka 33,34,-85.
Kalocsa-167.
Szamosújvár-23.
Kaposvár-94.
Szatmár megye-81.
Kassa 34,63,93,-152.
Szeben vármegye 151,166,-190.
Szeged 33, 34, -189.
Torda 81,- 121.
Selmecbánya- 35.
Tótpróna- 25.
Szepeshely-94.
-Új Arad- 166.
Szepes vármegye 79,81,- 147.
Újpest 14,33,- 34.
Székes fehér vármegye 21,- 95.
'Vas vármegye- 123.
Sopron vármegye 88, 115,- 148.
Veszprém vármegye 148, -180.
Sopron 95,-128.
Veszprémvarsány-196.
Szombathely -152.
Világos -196.
Temes vármegye 158,- 166.
Zala vármegye 81,- 148.
Temeshidegkut-166.
Zemplén vármegye-190.
Temesrékás- 166.
Zenta-115.
Temesvár- 34.
Zágráb- 34.
VI. Külföld.
Algéria-183.
Leipzig 15,30,133,-134.
Amerika 56, 58, 63, 96, -138.
London 20,110,-198.
Aschaffenburg- 47.
Los Angeles-56.
Athos- 133.
München 47,- 133.
Ausztria- 54.
Nantes- 12.
Berlin 133,- 200.
Nebraska- 63.
Binghampton -133.
Németország 183,- 199.
Elberfeld -146.
New York 95, 184-, 200.
Frankfurt a/Mo 6, 47,- 146.
Nürnberg- 145.
Formosa- 79.
Párizs-79.
Graz -25.
Philadelphia-58.
Halle- 31.
Potsdam-31.
Hamburg 47,- 200.
Sollingen-63.
Issy-les-mulineaux -16.
Stuttgart-94.
Kalifornia -56. Taihoku-79.
Karlsruhe 9,-47.
Trieszt-89.
Köln-108.
Wien 15,-183.
Konstantinápoly 55,- 89.
Wiesbaden -107.
VII. Névmutató és különfélék
Acetil cellulose-16.
Breuer Szilárd 26; 35, 38, 45, 49, 50, 94, 118, 152,- 186.
Acetilén lámpa a sisakon -100.
Breuer László 50,- 164.
Acetilén töltő telepek- 16.
Breznay Imre -147.
Ádám J. István. 15,- 40.
Bródy Jenő-130.
Ádám Sándor dr- 148.
Bulyovszky Aladár 45, 132, 164,- 182.
Adorján Antal- 182.
Bundschuh Pál-107.
Ajkay Zoltán-35.
Buzás László dr-179.
Alfa 2, -137.
Cellit-16.
Ambrózy József-182.
Celluloid pótIóanyag -58.
Apáthi Vilmos 39, 45, 112, 118, 147,- 186.
Celluloid hulladékok-63.
Aszbeszt- 200.
Cement és tengervíz- 16.
Ausch Rezső -192.
Christopher Sarah-31.
Autógarázs engedélyezése-143.
Chudy Jenő-166.
Autogénhegesztés- 50.
Cziráky Béla gr- 183.
Autó taxi 47- 183.
Cziráky Gábor dr -148.
Balogh Dezső dr.45, 132, 164,- 18.
Csatár Andor-148.
Barabás István 39, -124.
Csáky Károly-166.
Bartha Gergely105, 121,- 122.
Cserépkályhák-197.
Bencze István 39, 105, 121, 132, 152, 164, 166, 167,- 188.
Cseh József 121.
Benoid-história- 126.
Csermák Hugó- 31
Benzin kamra – 43.
Damo Oszkár 47,- 147.
Benzinrobbanások- 54.
Deák János- 79.
Berkes Ágoston- 181.
Deák Péter-95.
Bilesch János- 182.
Deszkássy Boldizsár dr- 88.
Binder Henrik dr121, 152,166,- 167.
Dittler Aurél-179.
Birkás Lajos-148.
Dittrich József 55. 191,-192.
Blázy Imre 148,181,-196.
Donszky Árpád dr-165.
Blazsek András-50.
Dirner Béla-149.
Blasnek hugó-87.
Drager féle füstsisak-74.
Boncz László-94.
Durranó gáz-16.
Edison-féle kinematográf 64,-79.
Karátsonyi János-166.
Effenberger Gusztáv- 176.
Kardos Sámuel-148.
Egri nyomda. 76, 98, 170,- 199
Kaucsuk-16.
Eicher Ottó -197.
Kéler Dénes 91,94,-108.
Életmentés a Niagarából -63.
Kele József dr-148.
Éljenek a tűzoltók- 199.
Kelemen György 105,-121.
Erdei Lajos-199.
Kélua-lámpák-90.
Erdély Ernő 35, 39, 45, 63, 6t1, 96, 105, 115, 121,159,178,-179.
Kéményseprők zsarolása-199.
Erdődy Tamás gr-199.
Kemenes Ferenc-78.
Ertl István- 148.
Kép Ferenc alapítványa-149.
Ertl József- 166.
Keseríts Ferenc-179.
Erzsébet-szanatórium- 125.
Kisasszony tűzrendészeti felügyelő-31.
Extincteurök 176,177,-200.
Kiss Arisztid 63,-94.
Falussy Károly-164.
Kiss Gyula-148.
Fándly József-131.
Kiss Lajos-79.
Féláru menetjegy-96.
Kobek Kornél-78.
Fehér Lőrinc dr-148.
Konkoly-Thege Andor-182.
Feicht Béla-166.
Konrády Dániel dr 105,-121.
Felelősség építési balesetekért-175.
Konthy Gyula Dr-115.
Felvételi feltételek a főv. tűzoltóságnál-116.
Kónya Imre-110.
Fenyvessy Sándor-148.
Koszits Kamill-179.
Fodor Gusztáv 181,-196.
Kovács Elek-143.
Földgáz-163.
Kovács Sebestyén Gyula dr-94.
Francois Lajos-165.
Kovacsics Gyula-166.
Fürészpor, mint benzinoltó-191.
Köhler István 45,50,-164.
Füstemésztő készülék-134.
Kösztler József-132.
Füstsisak, Dráger-féle-74.
Körössy József 105,-121.
Fucsek Béla -31.
Knortzer György-145.
Gardalits Lajos-148.
Kun Árpád dr 79,-148.
Gépkocsiszín engedélyezése-143.
Kránitz József 94,181,-194.
Glósz Kálmán dr-147.
Kratzer Dániel 50,132,-164.
Gombás Sándor-191.
Krenedíts Ferenc-181.
Göllner János 105,-121.
Kuhárszky László 2,35,94,144,160,-171.
Goreczky Zsigmond-182.
Kurz Ede lovag-166.
Govorkovits Aladár-85.
Kuzma Gyula dr 31,50,164,-165.
Gráezer Lajos 131,-192.
Küry Albert 112,-148.
Greisinger József-79.
Láncrostély 134,-199.
Groidl Gyula-88.
László István -94.
Gröber Ferenc-132.
László Sándor-196.
Gyárégés az árvízben-183.
Lator Gábor-115.
Gyöngyössy Mihály dr 105,-121.
Lauschmann Gyula dr-111.
Gyufaadó Ausztriában-54.
Libits Adolf 149,-167.
Gyufa, kénes-95.
Limbeck Pál-148.
Gyufatröszt-104.
Loosz Dezső-98.
Gyújtogató hivatalnok-80.
Lindner Gusztáv dr-151.
Haissig Sándor-93.
Lukáts Gyula 45,94,-149.
Hajas Antal 88,-148.
Lukács Ödön 131,-192.
Hanisch György-163.
Majzik Viktor 115,-147.
Harsányi Gyula-148.
Margitai Péter-179.
Harrer Ferenc dr 12,127,-182.
Marinovich Imre dr 31,50,58,63,94,164,182,-191.
Havas Ede-50.
Markusovszky Béla 3,31,33,35,45,49,50,5779,89,118,128,144,149,186,-192.
Havranek József-179.
Mátrai Antal 31,78,-109.
Hevesi Zsigmond 164,-182.
Matkovich Jenő-181.
Henfner Lajos-182.
Mezey Gyula-131.
Hehring Sándor-131.
Mihályi Árpád-121.
Hivatásos tűzoltóság-34.
Mihályi Dezső dr-166.
Hollefreund Ottó 14,-174.
Mihálik Béla 63,-93.
Holesch József-182.
Milassin Andor-148.
Huszár Gyula-196.
Mlinkó István-118.
lvánka László ifj.-112.
Molnár Lajos 181,-196.
.Jászberényi Andor 105,-121.
Molnár Ödön-197.
Jászberényi Miklós 18, 38, 40, 145, 147, 162,-175.
Molnárok tanfolyama-94.
Jalsoviczky Sándor 115,-182.
Motorfecskendők 16,24,126,-160.
Janicsek Andor 15, 23, 31, 47, 49, 50, 55, 63, 73,94,107,126,165,182,183,190,191,-197.
Motorkocsik 68,-73.
Jancsky József-182.
Mozdonyszikrák -110.
Jónák Gyula-14.
Mozitűz-95.
József főherceg 47,-149.
Nagy Sándor-91.
József főherceg-alapítvány-5.
Naszke Károly-196.
Jungberth Mihály-79.
Némethy Károly dr 115,-118.
Kálmán Géza 50,164,-182.
Neidhardt István-165.
Kállay Imre 87,145,-161.
Neogrády Lajos dr-147.
Kállay Miklós 87-,147.
Nendwich Gyula-179.
Karácsonyfa-198.
Népies tűzoltó-naptár-7.
Novotny József- 166.
Szathmáry László dr 8,27,-41.
Oleják Károly- 45.
Székely Ödön-113.
Oltványi Ödön- 82.
Székesfővárosi költségvetés-36.
Oreskovich Jenő- 143.
Széchenyi Ödön basa 49,50,55,89,149,164,-182.
Országh Kálmán- 47.
Széchenyi Viktor gróf 39,47,61,81,94,111,-112,115,126,158,179,188,-198.
Osztrogonácz Ferenc -148.
Szentgyörgyi Dénes 121,128.
Óvári Ferenc dr. 1, 15, 38, 39, 40, 47, 115, 121, 148,180,181,183,188,-191.
Szigethy István-148.
Pázmándy József- 198.
Szilvay Kornél 114,164,-192.
Papp Ferenc. 66, 94, 106, 115, 125, 140,- 147.
Szily József dr 31,49,50,132,164,165,-182.
Papok tűzhalála- 79.
szily Tamás-179.
Pekáry Ferenc dr- 79.
Szokody Árpád-179.
Perkeo- 191.
Sümeghy Béla-132.
Péter Andor- 121.
Szüts Jenő-112.
Petonszky Ferenc- 148.
Tankóczy Gyula Pirsch János- 183.
Tauber Ferenc-182.
Poos Miklós dr. 35, -160.
Teasdele Ottó-192.
Porzsolt Kálmán- 15.
Techlár Ernő-182.
Popescu -167.
Temple Rudolf-182.
Prohászka Ottokár dr.- 112.
Tengervíz és cement-16.
Putsch Tóbiás 79,- 147.
Total 176,191.
Rákossi Jenő- 15.
Teudloff és Dittrich-113.
Ranezay József 147,152,166,-167.
Toth Ernő-148.
Réthi Ede dr-180.
Tóth Péter-167.
Rendőrtisztek tanfolyama 79,95,-199.
Törzsök Béla-9.
Rezucha István dr-166.
Tróber Aladár-179.
Rónay Albert-141.
Tűz a gyárban-61.
Rozmán Károly 148,-180.
Tűzbíztosítás-79.
Rozsics Jenő-93.
Tűzoltó-lovak-58.
Rösch Frigyes-148.
Tűzoltók évkönyve 98,-199.
Rüll Béla dr-179,-180.
Tűzoltó-színdarab-199.
Rüll János dr-179.
Tűzoltó-Otthon 17,38,155,-159.
Ruh Géza-31.
Tűzoltó-Otthon alapító-levele-119.
Saára Gyula dr-112.
Tűzoltó-tisztek egyesülete 31,63,134,171,-191.
Sachs Edwin-198.
Valerian József-197.
Salakos beton-150.
Varga Tivadar-198.
Salapáthy Kálmán 149,175,-182.
Varga Lőrinc 148,-196.
Scerbovszki Szaniszló-63.
Schmelhegger Árpád-182.
Vass Andor-75.
Schneider Frigyes-95.
Vass János dr 45,97,98,133,147,-199.
Schwartzer Ottó báró 148,180,-196.
Vasbetonüveg-168.
Segélynyújtás a főváros környékén-173.
Vasúti félárújegyek-96.
Segélyező-pénztár-5.
Verebi Végh istván 95,-112.
Statisztika 34,-36.
Vermes Béla-94.
Stenge Ferenc -179.
Vida Pál 35,39,78,95,111,112,-179.
Sebestyén Sándor-181.
Visy László dr-179.
Seltenhofer Frigyes 24,-128.
Villamos berendezések 57,73,-89.
Serfőző Géza 165,-195.
Vízvezeték 56,110,-116.
Simó Ferenc-15.
Vojnits István-148.
Sixtus pápa V.-116.
Voltam Lohegrin Budapesten-32.
Szávits Sándor 191,-196.
Udvardy Aladár 31,108,118,132,157,164,172,-182.
Szállodaégés-63.
Uszkay Bálint-145.
Szabados Béla-148.
Üres benzines hordók-110.
Szabados Imre 94,-149.
Weszely Ferenc-182.
Szabó Bertalan-196.
Winkler Pál-147.
Szabó Gyula 45,88,115,118,148,-177.
Wyda János-94.
Szabványos benzinkamra-48.
Zahoray Pál-114.
Szakáll Gábor 105,-121.
Zavaros Aladár-111.
Szakkönyv-25.
Zrinyi József-112.
Szathmáry Géza-196.
Zsolnay Vilmos-179.
VIII: Képeink.
A Seltenhofer-féle benzinmotoros fecskendő-24.
Benz-Gaggenau gyártmányú autófecskendő-25.
Törés ellen biztosított csap benzin leeresztésére-28.
Kémiai mosóintézet berendezése metszetben-29.
Szennyes benzin desztillálására való készűlék-29.
A Jahr-féle bezinmosógép-41.
Használt benzin megtisztítása Martini-Hünecke szerint-42
Benzintartály szerkezete-43.
Gyúlékony folyadékok robbanásmentes elhelyezése- 44.
A konstantinnápolyi tűzoltóság autófecskendője – 56.
A kolozsvári tűzoltó-szaktanfolyam előadói és hallgatoi-121.
Benzinmotoros körforgó-szivattyú és metszetrajza 126,-127.
Benzinmotoros fecskendő lófogatra-128.
A Tűzoltó-Otthon telkének térképe-159.
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Markusovszky Béla szerkesztő
kiadó A Magyar országos Tűzoltó Szövetség
közreműködő Alfa
Apáthi Vilmos
Barabás István
Bartha Gergely
Blasnek Hugó
Breuer Szilárd
Dr Marinovich Imre
Dr Poós Miklós
Dr Szathmáry László
Dr Vass János
Dr.
E.I.
Erdély Ernő
Groidl Gyula
Hegedüs István
HollefreundOttó
Janicsek Andor
Jászberényi Miklós
Kemenes Ferenc
Kruhárszky László
Kránitz József
Kállay Imre
Kéler Dénes
Kónya Imre
Lachstadter O.
Lator Gábor
László István
Markusovszky Béla
Nagy Sándor
Papp Ferenc
R
Ranezay József
Rónay Albert
Salapáthy Kálmán
Schoditsch Lajos
Szabó Gyula
Szentgyörgyi Dénes
Széchenyi Ödön basa
T
Udvardy Aladár
Vass Andor
Ádám J.István
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest,1913.január 11.
térbeli vonatkozás Pozsony
térbeli vonatkozás Szeben vármegye
térbeli vonatkozás Arad
térbeli vonatkozás Bácsbodrog
térbeli vonatkozás Baja
térbeli vonatkozás Bakonytamási
térbeli vonatkozás Baranya
térbeli vonatkozás Bars vármegye
térbeli vonatkozás Berkenyéd
térbeli vonatkozás Bicske
térbeli vonatkozás Biharszilágy
térbeli vonatkozás Bihar vármegye
térbeli vonatkozás Brassó
térbeli vonatkozás Budafok
térbeli vonatkozás Budapest
térbeli vonatkozás Cegléd
térbeli vonatkozás Csák
térbeli vonatkozás Debrecen
térbeli vonatkozás Denta
térbeli vonatkozás Dunakeszi
térbeli vonatkozás Eger
térbeli vonatkozás Enying
térbeli vonatkozás Erzsébetfalva
térbeli vonatkozás Esztergom
térbeli vonatkozás Fehér vármegye
térbeli vonatkozás Fertőszentmiklós
térbeli vonatkozás Fiume
térbeli vonatkozás Gyöngyös
térbeli vonatkozás Győr
térbeli vonatkozás Gyula
térbeli vonatkozás Hajdú vármegye
térbeli vonatkozás Heves vármegye
térbeli vonatkozás Hódmezővásárhely
térbeli vonatkozás Horvát szövetség
térbeli vonatkozás Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
térbeli vonatkozás Kalocsa
térbeli vonatkozás Kaposvár
térbeli vonatkozás Kassa
térbeli vonatkozás Kecskemét
térbeli vonatkozás Kereszténysziget
térbeli vonatkozás Keszthely
térbeli vonatkozás Kispest
térbeli vonatkozás Kolozsvár
térbeli vonatkozás Komárom
térbeli vonatkozás Krassó-Szörény
térbeli vonatkozás Lippa
térbeli vonatkozás Lőcse
térbeli vonatkozás Majtény
térbeli vonatkozás Magyarkanizsa
térbeli vonatkozás Marosvásárhely
térbeli vonatkozás Mezőtur
térbeli vonatkozás Miskolc
térbeli vonatkozás Monor
térbeli vonatkozás Mohács
térbeli vonatkozás Moson vármegye
térbeli vonatkozás Nagyatád
térbeli vonatkozás Nagybecskerek
térbeli vonatkozás Nagyenyed
térbeli vonatkozás Nagykároly
térbeli vonatkozás Nagyszeben
térbeli vonatkozás Nagyszöllös
térbeli vonatkozás Nagyvárad
térbeli vonatkozás Nyíregyháza
térbeli vonatkozás Ólubló
térbeli vonatkozás Pápa
térbeli vonatkozás Párkány
térbeli vonatkozás Pécel
térbeli vonatkozás Pécs
térbeli vonatkozás Pest vármegye
térbeli vonatkozás Szabolcs vármegye
térbeli vonatkozás Szabadka
térbeli vonatkozás Szamosujvár
térbeli vonatkozás Szatmár vármegye
térbeli vonatkozás Szeged
térbeli vonatkozás Selmecbánya
térbeli vonatkozás Szepeshely
térbeli vonatkozás Székesfehérvár
térbeli vonatkozás Sopron
térbeli vonatkozás Szombathely
térbeli vonatkozás Temes vármegye
térbeli vonatkozás Temeshidegkút
térbeli vonatkozás Temesrékás
térbeli vonatkozás Temesvár
térbeli vonatkozás Torda
térbeli vonatkozás Tótpróna
térbeli vonatkozás Ujarad
térbeli vonatkozás Ujpest
térbeli vonatkozás Vas vármegye
térbeli vonatkozás Veszprém vármegye
térbeli vonatkozás Veszprémvarsány
térbeli vonatkozás Világos
térbeli vonatkozás Zala vármegye
térbeli vonatkozás Zemplén vármegye
térbeli vonatkozás Zenta
térbeli vonatkozás Zágráb
térbeli vonatkozás Algéria
térbeli vonatkozás Amerika
térbeli vonatkozás Aschaffenburg
térbeli vonatkozás Athos
térbeli vonatkozás Ausztria
térbeli vonatkozás Berlin
térbeli vonatkozás Binghampton
térbeli vonatkozás Elberfeld
térbeli vonatkozás Frankfurt/am main
térbeli vonatkozás Formosa
térbeli vonatkozás Graz
térbeli vonatkozás Halle
térbeli vonatkozás Hamburg
térbeli vonatkozás Issy-les-mulineaux
térbeli vonatkozás Karlsruhe
térbeli vonatkozás Köln
térbeli vonatkozás Konstantinnápoly
térbeli vonatkozás Leipzig
térbeli vonatkozás London
térbeli vonatkozás Los Angeles
térbeli vonatkozás München
térbeli vonatkozás Nantes
térbeli vonatkozás Nebraska
térbeli vonatkozás Németország
térbeli vonatkozás New-York
térbeli vonatkozás Nürnberg
térbeli vonatkozás Páris
térbeli vonatkozás Philadelphia
térbeli vonatkozás Potsdam
térbeli vonatkozás Sollingen
térbeli vonatkozás Stuttgart
térbeli vonatkozás Taihoku
térbeli vonatkozás Trieszt
térbeli vonatkozás Wien
térbeli vonatkozás Wiesbaden
térbeli vonatkozás Somogy vármegye
térbeli vonatkozás Eperjes
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
időbeli vonatkozás XX század eleje
Jellemzők
hordozó papír
méret 200.p.
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Katasztrófavédelem Központi Múzeuma
hozzáférési jogok Kutatási engedéllyel hozzáférhető
Forrás, azonosítók
forrás Katasztrófavédelem Központi Múzeuma
leltári szám/regisztrációs szám 1895