Kisfaludy Sándor

Irodalomtörténeti Könyvtár 6.

szöveg

Fenyő Istvánnak Kisfaludy Sándorról a teljesség igényével készült monográfiája a szerző saját kutatási eredményei és az eddigi kutatások összegezése alapján elemzi a "Himfy" költőjének életművét. A monográfia egyszersmind életrajz és pályakép. Vizsgálódásaiban, megállapításainak rendszerében marxista szemléletre és módszerre épül. A szerző elvi következtetéseit nagy tényanyag és számos esztétikai észrevétel közlése, illetve analízise alapján vonja le, s elemzései kiterjednek a felvilágosodás és a reformkor egész irodalmi folyamatára is. Kisfaludy Sándor pályaképének rajzát a szerző hangsúlyozottan a művészi fejlődés megvilágításának szolgálatába állítja. Meggyőzően mutatja be azokat a társadalmi inspirációkat és személyes lélektani változásokat, melyek a költőt kiemelkedő jelentőségű dalciklusa, a Himfy Szerelmei, és saját korában nagy népszerűségnek örvendő regéi megalkotásához vették. Szemléletesen eleveníti fel a pozsonyi és a bécsi évek történetét, a testőrélet színes élményeit, majd a "csillaghullás"-t: a milánói ostrom s a draguignani hadifogság időszakát. Olvasmányosan rajzolja meg a költő egyéniségét, barátokhoz, nőkhöz, mindenekelőtt pedig későbbi feleségéhez, Szegedy Rózához való viszonyát.

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy magyar irodalom XIX. sz.
tárgy tanulmányok
tárgy életrajz
tárgy monográfia
tárgy irodalomtörténet
tárgy romantika
tárgy népköltészet
tárgy művészet
tárgy illusztrációk
tartalomjegyzék
Család, gyermekkor, ifjúság 5
Az ősök
Az apa - és a fiúk
A győri gimnáziumban
Akadémiai évek Pozsonyban
A pozsonyi papnövendékek között
Első irodalmi próbálkozások: a Seneca és az Ulisszes
Újra Téten - elszakadás az apai háztól
Székelyföldön

A bécsi udvar forgatagában 38
Testőrélet
A bécsi magyar írók közt
"A szeretett asszony..." és a Tasso-fordítás
A magyar testőrök lázadása
A badacsonyi szüret
Csillaghullás

Itáliában (napló és francia fogságom I.) 51
A napló
Úton
Lovagvárak alján
Medina, Róza és a többiek ...
Új színek, régi kedvtelések
Ausztria katonájaként

Graguignan olajfái alatt (Napló és francia fogságom II.) 67
Caroline
A francia költők
A Kesergő Szerelem születése
A Nouvelle Héloise
Szabadulás
A "Napló" művészi értékei

Csaták, kalandok, kesergő és boldog szerelmek 85
Pepi
Német harctereken
Jegyzetek a német irodalomból
Ágyútűzben
Az utolsó akadályok
Munkás napok

A kesergő szerelem 96
Siker és hírnév
Élmény és irodalom
A "Kegyetlen Kegyes"
Az Én és a Világ
Szív és ész
"Ott a hol én nevelkedtem.."
Megújult remények
Izlések különfélesége és egysége
Petrarkizmus és a magyar hagyományok
A Liza-kérdés
Műfaj és szerkezet
Stílus és nyelv
A Himfy-strófa
A kiadás és visszhangja

Kámi évek és a kétszerető szívnek története 168
Felhőtlen égbolt
A Boldog Szerelem s az első regék keletkezése
A Két szerető szívnek története
Az 1807. évi országgyűlés

A boldog szerelem 188
Új előszó: a patrióta irodalmiság alapvetése
A mű létrejötte
"Más a világ ábrázattya..."
"Élni siessünk..."
"Seregesen megy a vad lud"
Könyvbéli virágok
A dalciklus formai eredményei

Ülj mellém a kandallóhoz 220
A regeihlet összetevői
A Regék előszava
A Csobánc
A Tátika
A Somló

Az utolsó nemesi felkelés soraiban 259
A Hazafiú Szózat
A nádor udvarában

Tűzbe felét! 279
Kazinczy kritikája
A Mondolat-pör
Levélváltás Ruszekkel
A Keszthelyi Helikon körében, s újra az irodalmi kritikáról

A hazafi-drámák sorozata 299
A Hunyadi-színmű
A Bánk és a Kún László
A nemesházi rajzolatok
Egyéb drámai kísérletek és tervek

Új kor küszöbén 333
Megbékélés Kazinczyval
Az alapítványi Aurora munkatársa (Újabb regék)
A mester és a tanítványok
A Gyula Szerelme

Szemben a romantikus nemzedékkel 363
A füredi színház élén
A kései regék
Az akadémikus Kisfaludy, - szembekerülés az Akadémiával

Hattyúdal 395
A Regeköltőnek hattyúdala
Az utolsó évek

A költő utókora 412
Bibliográfiai jegyzetek 424
Résumé 427
Névmutató 432
Képek jegyzéke 441
Rövidítések 443
teljes tartalomjegyzék
célközönség általános
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Fenyő István
kiadó Akadémiai Kiadó
kiadó Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Sümeg
létrehozás dátuma 1961-01-01
időbeli vonatkozás 1772-1844
Jellemzők
hordozó papír
méret 446 p.
méret 15 x 21 cm
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Kisfaludy Sándor Emlékház
hozzáférési jogok Fizetős hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Kisfaludy Sándor Emlékház
leltári szám/regisztrációs szám H. 142-92